Navigation

doc. dr Nina Sajić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodni odnosi i bezbjednost docent October 29, 2020

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Understanding external relations of federal units and regions

  DOI 10.5937/politeia0-24348
  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Nina Sajić
  Volumen 9
  Broj 18
  Strana od 67
  Strana do 87

  Understanding federal institutional architecture: Dynamics of Belgian Federation

  DOI 10.5937/pol1713053S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Nina Sajić
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 53
  Strana do 71

Ostali radovi

  Federal institutional design and the COVID-19 crises management in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Routledge, Taylor and Francis Group
  ISSN/ISBN 9781003251217
  DOI https://doi.org/10.4324/9781003251217
  Godina 2021
  Autori Nina Sajić
  Strana od 49
  Strana do 58

Projekti

Medjunarodni poredak i srpsko nacionalno pitanje

Project Number 1251710
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Nina Sajic
Participants Sinisa Simikic
prof. dr Vlade Simovic
Olja Vidicevic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4918.0 BAM

Istrazivacka i obrazovna mreza o osporavanjima spoljne politike EU

Project Number 1251707
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Nina Sajic
Participants doc. dr Zeljko Budimir
doc. dr Aleksandar Vranjes
Business Partner European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2026-12-01
Project value 58214.0 BAM