Navigation

Saša Kremenović

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA

Project Number 1259022
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Sasa Kremenovic
prof. dr Svjetlana Lolic
Subha Dzafic
Marija Bukva
Biljana Radusin-Sopic
Predrag Simonovic
prof. dr Dragojla Golub
Azra Bakrac
Dragana Dekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 10500.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
Sasa Kremenovic
Damjan Vojnovic
prof. dr Dusica Pesevic
prof. dr Radoslav Dekic
Mirjana Markovic, ma
Vukosava Colic, ma
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2020-10-14
Project value 20000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
Zeljka Ostojic
mr Jasna Friscic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Davorin Bajic
Dragana Dekic
Sasa Kremenovic
prof. dr Maja Manojlovic
Branka Trninic
prof. dr Svjetlana Lolic
Sanja Karajlic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2017-12-31
Project value 135000.0 BAM