Navigation

Саша Кременовић

Возач-курир - II-37
Природно-математички факултет

Пројекти

ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA

Project Number1259022
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
ParticipantsSubha Dzafic
Azra Bakrac
Dragana Dekic
Marija Bukva
prof. dr Dragojla Golub
Predrag Simonovic
prof. dr Svjetlana Lolic
Sasa Kremenovic
Biljana Radusin-Sopic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-05-01
Project value10500.0 БАМ

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number1259011
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Goran Trbic
ParticipantsMirjana Markovic, ma
Sasa Kremenovic
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Dusica Pesevic
Vukosava Colic, ma
Damjan Vojnovic
Business PartnerFond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization2018-08-01
End of the project2018-12-31
Project value20000.0 БАМ

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number0830917
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
ParticipantsDragana Dekic
prof. dr Davorin Bajic
prof. dr Svjetlana Lolic
Zeljka Ostojic
prof. dr Goran Trbic
Branka Trninic
Sanja Karajlic
Sasa Kremenovic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
mr Jasna Friscic
Business PartnerFond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization2017-06-01
End of the project2017-12-31
Project value135000.0 БАМ