Navigation

Saša Kremenović

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA

Project Number 1259022
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Azra Bakrac
Predrag Simonovic
Biljana Radusin-Sopic, ma
Subha Dzafic
prof. dr Svjetlana Lolic
Marija Bukva
Sasa Kremenovic
Dragana Dekic
prof. dr Dragojla Golub
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 10500.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants Sasa Kremenovic
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Dusica Pesevic
prof. dr Rajko Gnjato
Mirjana Markovic, ma
Vukosava Colic, ma
Damjan Vojnovic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2020-10-14
Project value 20000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Sanja Karajlic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Davorin Bajic
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
prof. dr Maja Manojlovic
mr Jasna Friscic
Branka Trninic
Sasa Kremenovic
Zeljka Ostojic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2017-12-31
Project value 135000.0 BAM