Navigation

Mirjana Marković, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za planiranje životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine viši asistent August 27, 2020

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07EOS664 Upravljanje otpadom
1C07HOS207 Zaštita životne sredine
1C10TNS1015 Tehnologija i životna sredina
1C13GNS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13GOS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13EOS1076 Aerozagađenje i zaštita vazduha
1C13EOS1085 Održivi razvoj i životna sredina
1C13EOS1091 Upravljanje otpadom
1C13EOS627 Ekološka primjena GIS tehnologija
1C13EOS630 Tehnologija zaštite životne sredine
1C13POS1028 Upravljanje čvrstim otpadom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  QUALITY ASSESSMENT OF VEGETABLE OIL EFFLUENT DISCHARGED INTO SAVA RIVER

  DOI 10.7251/afts.2019.1121.085P
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Dušica Pešević, Nebojša Knežević, and Mirjana Marković
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2019/10/31/quality-assessment-of-vegetable-oil-effluent-discharged-into-sava-river/

Radovi sa skupova

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević, and Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  Uloga lokalne samouprave u uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Dušica Pešević and Mirjana Marković
  Strana od 529
  Strana do 535

  The Climate Data Analysis of Banja Luka Area as the Basis of Agricultural Adaptation to Climate Change Planning

  Naučni skup International Scientific Conference People, Buildings and Environment
  Godina 2014
  Autori Mirjana Marković
  Strana od 592
  Strana do 603

Projekti

Dinamika klimatskih promjena i mogucnosti prilagodjavanja u Republici Srpskoj

Project Number 1259047
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants Slobodan Gnjato, ma
prof. dr Igor Zekanovic
doc. dr Tatjana Popov
prof. dr Davorin Bajic
dr Vladimir Djurdjevic
Mirjana Markovic, ma
mr Marko Ivanisevic
dr Jelena Lukovic
mr Dragan Milosevic
Vukosava Colic, ma
dr Stevan Savic
Novica Lovric, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-09-01
End of the project 2021-09-30
Project value 24000.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants Damjan Vojnovic
Sasa Kremenovic
Vukosava Colic, ma
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekic
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Dusica Pesevic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2018-12-31
Project value 20000.0 BAM

Monotoring organske supstance i specificnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na podrucju grada Banja Luka

Project Number 1259007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusica Pesevic
Participants prof. dr Branimir Jovancicevic
prof. dr Milica Balaban
Ivan Samelak
prof. dr Malisa Antic
Mirjana Markovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-10-31
Project value 9000.0 BAM

Kartiranje bujicnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujicnih poplava u slivu rijeke Ukrine

Project Number 1259009
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radislav Tosic
Participants Dragica Delic
mr Marko Ivanisevic
Novica Lovric, ma
Mirjana Markovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-05-25
Project value 16573.0 BAM

"Podrska odlucivanju o uvodjenju i sirenju primjene odrzivog upravljanja zemljistem"

Project Number 8301066
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Mihajlo Markovic
Participants Mladen Babic
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Dusica Pesevic
prof. dr Cedomir Crnogorac
Svjetlana Coralic
prof. dr Novo Przulj
prof. dr Ilija Komljenovic
prof. dr Danijela Kondic
prof. dr Dane Marceta
Milan Sipka, ma
prof. dr Marijana Kapovic Solomun
prof. dr Zlatan Kovacevic
Business Partner Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Beginning of realization 2017-12-01
End of the project 2018-04-01
Project value 97825.0 BAM