Navigation

prof. dr Milena Brkić
vanredni profesor

051/342-100
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina vanredni profesor November 24, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Immune mechanisms in recurrent pregnancy loss (RPL) and reccurent implatantion failure (RIF)

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2016
  Autori Elmira Hajder, Mithat Hajder, Milena Brkić, and Enser Hajder
  Volumen 10
  Broj 4
  Strana od 179
  Strana do 189

  The Influence of Progesterone Gel Therapy in the Treatment of Fibrocystic Breast Disease

  Časopis Open Journal of Obstetrics and Gynecology
  Godina 2016
  Autori Milena Brkić, Svetlana Vujović, Maja Franić Ivanišević, Miomira Ivović, Milina Tančić Gajić, Ljiljana Marina, Marija Barać, Branko Barać, Aleksandar Đogo, Gabrijela Malešević, and Damir Franić
  Volumen 6
  Broj 5
  Strana od 334
  Strana do 341

  Finger lenght in Serbian transsexuals

  Časopis The Scientific World Journal
  Godina 2014
  Autori Svetlana Vujović, Srdjan Popović, Ljiljana Mrvošević Marojević, Miomira Ivović, Milina Tančić-Gajić, Miloš Stojanović, Ljiljana V. Marina, Marija Barać, Branko Barać, Milena Brkić, Dragana Duišin, Jasmina Barišić, Miroslav L. Djordjević, and Dragan Micić
  Strana od 1
  Strana do 4

Radovi sa skupova

  DA LI SE ZLOUPOTREBLJAVA SLOBODA U ISHRANI OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1?

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić, LJiljana Stanivuk, Gabrijela Malešević, Aleksandra Marković, Valentina Stanković-Soldat, Milena Brkić, gordana rakita, and Tamara Dojčinović
  Strana od 137
  Strana do 147

  ZNAČAJ ORALNE KOMBINOVANE HORMONSKE TERAPIJE NA KLINIČKI TOK FIBROCISTIČNE DISPLAZIJE DOJKI

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Milena Brkić, Aleksandra Marković, Bojana Carić, Gabrijela Malešević, and Tamara Dojčinović
  Strana od 122
  Strana do 128

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA VISOKO SENZITIVNOG C REAKTIVNOG PROTEINA U DETEKCIJI NIJEME ISHEMIJE MIOKARDA KOD OBOLJELIH OD DIJABETESA TIP 2

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Kos, Tamara Kovačević-Preradović, Bojan Stanetić, Ivona Risović, Valentina Stanković-Soldat, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, and Milena Brkić
  Strana od 129
  Strana do 136

  UTICAJ KRATKOTRAJNE INSULINSKE TERAPIJE NA SEKRETORNU SPOSOBNOST BETA ǟ ĆELIJA U BOLESNIKA SA TIPOM 2 DIABETES MELLITUSA I SEKUNDARNIM NEUSPJEHOM ORALNE TERAPIJE

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Marković, Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Ivona Risović, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 100
  Strana do 107

  Značaj insulinske sekrecije i rezistencije u pojavi srčane bolesti u predijabetesu tip 2

  Naučni skup X kongres Evropske federacije Interne medicine
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Rezidualni efekti kratkotrajne intenzivirane insulinske terapije na sekretornu sposobnost beta -ćelija u bolesnika sa tipom 2 dijabetes melitusa i sekundarnim neuspjehom oralne terapije

  Naučni skup Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Grbić, Milena Brkić, and Suzana Savić
  Strana od 235
  Strana do 242

  Benigne bolesti dojke u reproduktivnoj dobi

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma s prethodnim rekuretnim spontanim pobačajima

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, A Grbić, V Soldat Stanković, B Carić, T Knežević, and S Popović-Pejičić

  Značaj smanjene fukcije štitaste žlijzde na metabolizam i graviditet u žena sa sindromom policičnih jajnika

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, G Vujić, D Erceg, and A Cerić

  Septo-optička displazija kao uzrok kongenitalnog hipopituitarizma

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori V Soldat Stanković, S Popović Pejičić, B Carić, Gabrijela Malešević, A Grbić, and Milena Brkić
  Strana od 115
  Strana do 115

  Povoljan uticaj insulina degluteka na atake teške hipoglikemije u nestabilnom DMT2

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, A Grbić, S Popović Pejičić, Z Vrhovac, and Z Dardić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Poliomiozitis i hipoglikemija kao prvi znaci primarnog aldosteronizma – dijaagnostičke dileme

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Publikacija II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori G Rakita, Aleksandra Grbić, D Đekić, T Knežević, Milena Brkić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 142
  Strana do 142

  Povoljan uticaj insulina degludek na akutne teške hipoglikemije u nestabilnom DMT 2

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Slavko Grbić, Snježana Popović-Pejičić, Zorica Vrhovac, and Z Dardić
  Strana od 118

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma sa prethodnim rekurentnim spontanim pobačajima

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Tamara Knežević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 114

  TERAPIJSKE OPCIJE ZA CUSHINGOVU BOLEST NAKON NEUSPJEŠNE TRANSSFENOIDALNE HIRURGIJE

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Gabrijela Malešević, Danijel Đekić, Milena Brkić, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 100

  Osteoporoza u prevremenoj insuficijenciji jajnika

  Naučni skup I kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Milena Brkić

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić, and Blaženko Vuković
  Strana od 196

  Uticaj metode brojanja ugljenih hidrata i prilagođene doze kratkodjelujućeg inzulina na glikoregulaciju kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 1

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Milena Brkić, J Malinović, and B Vuković

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić, and Ljiljana Lakić

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz, and Aleksandra Grbić
  Strana od 198

  Parametri glikoregulacije i rezistencije na insulin u zavisnosti od stepena tolerancije glukoze i postojanja ishemijske bolesti srca

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Z Vrhovac, Gabrijela Malešević, D Berić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Lj Šormaz, and A Grbić

  Prisutnost mikrovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori G Rakita, Gabrijela Malešević, M Bojić, A Grbić, Milena Brkić, and S Popović-Pejičić
  Strana od 282
  Strana do 283

  Dijastolna disfunkcija i perfuzija miokarda u dijabetesu tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori V Soldat Stanković, Gabrijela Malešević, S Stanković, B Vuković, M Bojić, and Milena Brkić

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Milena Brkić
  Strana od 317

  Uticaj metformina na na insulinsku rezistenciju u predijabetesu tip 2: Prevencija ishemijske bolesti srca

  Naučni skup VI radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Publikacija Zbornik radova VI radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2012
  Autori Milena Brkić

  Uloga insulinske rezistencije i povezanih poremećaja metabolizma

  Naučni skup IV Internacionalni kongres o predijabetesu i metaboličkom sindromu
  Godina 2011
  Autori Milena Brkić

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat, and Gabrijela Malešević

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević, and Gabrijela Malešević

  Endokrine i metaboličke karakteristike u žena sa prevremenom ovarijumskom insuficijencijom (POF)

  Naučni skup XII Svjetski kongres Humane reprodukcije
  Godina 2005
  Autori S. Vujović, M. Stojanović, Z. Penezić, B. Barać, M. Ivović, Milena Brkić, and M. Drezgić

Ostali radovi

  Značaj polnih steroida u etiologiji i terapiji fibrocistične bolesti dojki

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Ishemijska bolest srca u predijabetesu tip 2: uloga inzulinske rezistencije i povezanih poremećaja metabolizma

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Milena Brkić

  Osteoporoza u prevremenoj primarnoj insuficijenciji ovarijuma

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2005
  Autori Milena Brkić

Knjige

  Savremeni stavovi u liječenju dijabetes melitusa tipa 2

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-64-6
  Godina 2021
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Marković, Milena Brkić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299