Navigation

dr Milan Skrobić

051/922-620

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Radioaktivni jod u liječenju papilarnog karcinoma štitne žlijezde sa plućnim metastazama

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 260
  Strana do 264

  Stavovi i mišljenja studenata zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci o studijskom programu i sestrinstvu kao profesiji

  DOI 10.7251/SMDSR1501049J
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević, Milan Skrobić, Amela Matavulj, and Jasminka Vučković
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 54
  Veb adresa www.scriptamedica.com

  Korelacija ultrazvučnog i radioizotopskih ispitivanja tokom subakutnog De Quervainovog tireoditisa

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1999
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, and Milan Skrobić
  Volumen LII
  Broj 3-5
  Strana od 141
  Strana do 145

  Ehostruktira štitne žlijezde u akutnoj fazi subakutnog de Quervainovog tireoiditisa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, and Momčilo Biuković
  Volumen 28
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 16

  Autoantibodies to triiodothyronine and thyroxine in primari hypothyreosis

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1993
  Autori Momčilo Biuković, A. Musafija, Milan Skrobić, Nada Golubović, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača, and Ilija Zubović
  Volumen XLVI
  Broj supp.1
  Strana od 80
  Strana do 81

  The frequence of thyreotoxicosis in war time period

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 1993
  Autori Ilija Zubović, Gostimir Mikač, Momčilo Biuković, Milan Skrobić, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen XLVI
  Broj supp. 1
  Strana od 85
  Strana do 86

Radovi sa skupova

  PROCJENA ANTIOKSIDANTNE AKTIVNOSTI TERPENOIDA IZ ETARSKOGULJA BOSILJKA PRISTUPOM RAČUNARSKE HEMIJE

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić and Milan Skrobić
  Strana od 47
  Strana do 51

  Perfuziona scintigrafija miokarda u procjeni sistolne funkcije lijeve komore bolesnika sa dijabetesom tip 2

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Milan Skrobić
  Strana od 378
  Strana do 383

  Patologija krvnih sudova glave – intrakranijalne aneurizme.

  Naučni skup Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
  Godina 2016
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Skrobić, Zoran Vujković, and Vesna Gajanin
  Strana od 91
  Strana do 108

  Angiografije krvnih sudova vrata i glave.

  Naučni skup Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
  Godina 2016
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Skrobić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 219
  Strana do 232

  Patologija krvnih sudova glave-intrakranijalne aneurizme

  Naučni skup Odeljenje medicinskih nauka ANURS
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Skrobić, Zoran Vujković, and Vesna Gajanin
  Strana od 91
  Strana do 109

  Angiografije krvnih sudova vrata i glave

  Naučni skup Odeljenje medicinskih nauka ANURS
  Godina 2012
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Skrobić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 219
  Strana do 233

  Experiences in the conditions of reduced protocol for differented thyroid gland carcinoma treatment

  Naučni skup EUROPIAN THYROID ASSOCIATION ANUAL MEETING
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Gostimir Mikač, Momčilo Biuković, Milan Skrobić, and Zvezdana Rajkovača

  Poststreptokokni tireoiditis

  Naučni skup 29. JUGOSOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Momčilo Biuković, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač, Milan Skrobić, and Ilija Zubović
  Strana od 58

  Praćenje subakutnog de Quervainovog tireoiditisa ultrazvukom

  Naučni skup 29. JUGOSOVENSKI SSTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, Milan Skrobić, and Ilija Zubović
  Strana od 50

  Dijagnostika oboljenja štitne žlijezde u ratnim uslovima

  Naučni skup DRUGI KONGRES RATNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Ilija Zubović, and Gostimir Mikač
  Strana od 54

  Ehostruktura štitne žlijezde u subakutnom de Quervainovom tireoiditisu

  Naučni skup 27. JUGOLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Ilija Zubović, and Gostimir Mikač
  Strana od 37

  Aktivnost tiroideje čovječije ribice Proteus anguinus Lamerrti

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 39

  Subakutni poststreptokokni tireoiditis

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 42

  Citološka dijagnostika hašimotovog tireoiditisa

  Naučni skup 27. JUGOSLOVENSKI SASTANAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Gostimir Mikač, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 54

  Antitijela na trijodtironin i tiroksin u hipotirozi

  Naučni skup VII JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM O ŠTITNOJ ŽLEZDI
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1994
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Nada Golubović, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača, and Ilija Zubović

  Tireoglobulin u kongenitalnoj hipotireozi

  Naučni skup VII JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM O ŠTITNOJ ŽLEZDI
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1994
  Autori Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača, and Ilija Zubović
  Strana od 65

  Naš pristup racionalnoj dijagnostici oboljenja štitne žlijezde

  Naučni skup PRVI VANREDNI KONGRES LEKARA SRBIJE
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 1993
  Autori Zvezdana Rajkovača, Milan Skrobić, Momčilo Biuković, Gostimir Mikač, and Ilija Zubović
  Strana od 116

  Savremena dijagnostika i terapija medularnog karcinoma štitne žlijezde

  Naučni skup PRVI VENREDNI KONGRES LKARA SRBIJE
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 1993
  Autori Momčilo Biuković, Milan Skrobić, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač, and Ilija Zubović
  Strana od 116

  Ultarzvučni i patohistološki naaz nodozne stume štitne žlijezde

  Naučni skup XXIV JUGOSLOVNSKI SASTNAK NUKLEARNE MEDICINE
  Publikacija Zbornik sažeta
  Godina 1991
  Autori Zvezdana Rajkovača, Momčilo Biuković, and Milan Skrobić
  Strana od 25

Ostali radovi

  Pacijentica oboljela od karcinoma dojke, sa trostrukim malignitetom (PHD verifikovano)

  Godina 2001
  Autori Zdenka Gojković, Milan Skrobić, N Lagagin, Mirko Stanetić, Ivanka Rakita, and G Jotanović
  Strana od 71
  Strana do 73

Knjige

  Katalog kliničkih vještina

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-00-4
  Godina 2016
  Autori Milan Skrobić, Amela Matavulj, Duška Jović, Suzana Savić, Verica Dragović, Nataša Mihailović Egeljić, Stojanka Mirković, Silva Gambiroža-Šatara, Veselka Gajić, Aleksandra Dojčinović, Daniela Ratešić, and Duška Mirnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 64