Navigation

Dragana Malčić Zanić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija viši asistent February 25, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of redox status and HDL subclasses in patients with lymphoma and the associations with FDG-PET/CT findings

  DOI 10.3389/fonc.2023.1221414. eCollection 2023.
  Časopis Front Oncol .
  Godina 2023
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Siniša Stanković, Lana Nežić, Žana Radić Savić, Dragana Malčić Zanić, Ranko Škrbić, Jelena Kotur -Stevuljević, and Nataša Bogavac-Stanojević

  Poremećaj koagulacije kod djece s COVID 19 infekcijom

  DOI 10.7251/SCEPED2001004Dj COBISS.RS-ID 134029825
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2021
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić Zanić, and Dalibor Vranješ
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 27
  Strana do 36
  Veb adresa COVID 19 infekcija, djeca, koagulopatija

  . High-sensitivity C-reactive protein as biomarker of inflammation in children with asthma and allergic rhinitis

  DOI 10.7251/BII1802134M.
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Dragana Malčić Zanić, Olivera LJuboja, Gordana Bukara-Radujković, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 134
  Strana do 142

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Project Number 1259019
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participants prof. dr Zoran Kukric
Dragana Malcic Zanic
Srdjan Sabic
doc. dr Dragana Blagojevic
Danijela Lukic
doc. Natasa Lukic
Natasa Miljus
Aleksandra Kokic Nikolic
mr Sanja Przulj
prof. dr Mirjana Zabic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-12-07
Project value 5000.0 BAM