Navigacija

Dragana Malčić Zanić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija viši asistent 25. februar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of redox status and HDL subclasses in patients with lymphoma and the associations with FDG-PET/CT findings

  DOI 10.3389/fonc.2023.1221414. eCollection 2023.
  Časopis Front Oncol .
  Godina 2023
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Siniša Stanković, Lana Nežić, Žana Radić Savić, Dragana Malčić Zanić, Ranko Škrbić, Jelena Kotur -Stevuljević i Nataša Bogavac-Stanojević

  Poremećaj koagulacije kod djece s COVID 19 infekcijom

  DOI 10.7251/SCEPED2001004Dj COBISS.RS-ID 134029825
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2021
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić Zanić i Dalibor Vranješ
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 27
  Strana do 36
  Veb adresa COVID 19 infekcija, djeca, koagulopatija

  . High-sensitivity C-reactive protein as biomarker of inflammation in children with asthma and allergic rhinitis

  DOI 10.7251/BII1802134M.
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Dragana Malčić Zanić, Olivera LJuboja, Gordana Bukara-Radujković i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 134
  Strana do 142

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim prof. dr Mirjana Žabić
doc. Nataša Lukić
Srđan Šabić
Dragana Malčić Zanić
Aleksandra Kokić Nikolić
doc. dr Dragana Blagojević
prof. dr Zoran Kukrić
Nataša Miljuš
mr Sanja Pržulj
Danijela Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM