Navigation

dr Jelena Vulić

Projekti

Razvoj senzorno prihvatljive mjesavine odabranih zacinskih biljaka sa poboljsanim bioloskim potencijalom

Project Number 1251182
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Goran Vucic
Participants Marina Rakanovic Klopic, ma
prof. dr Ladislav Vasilisin
prof. dr Mirjana Zabic
prof. dr Bozana OdZakovic
Stanisa Latinovic, ma
Jana Vukoje
Senad Krivdic, ma
Maja Milijas, ma
dr Jelena Vulic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 4571.0 BAM