Navigacija

dr Jelena Vulić

Projekti

Razvoj senzorno prihvatljive mješavine odabranih začinskih biljaka sa poboljšanim biološkim potencijalom

Začini predstavljaju značajnu grupu prehrambenih proizvoda od velikog značaja u svakodnevnoj ishrani čovjeka kao i prehrambenoj industriji, a koji se uglavnom koriste za poboljšanje senzornih karakteristika hrane. Osim toga, činjenica je da začini ispoljavaju pozitivne efekte na ljudsko zdravlje, uključujući antidijabetičke, antikancerogene, hepatoprotektivne, antioksidativne i antimikrobne aktivnosti...

Broj projekta 1251182
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Vučić
Projektni tim prof. dr Ladislav Vasilišin
Jana Vukoje
Staniša Latinović, ma
dr Jelena Vulić
Senad Krivdić, ma
Maja Milijaš, ma
Marina Rakanović Klopić, ma
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Božana Odžaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 4571.0 BAM