Navigation

Ljiljana Božić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska mikrobiologija viši asistent July 07, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18MI Mikrobiologija i imunologija
ISM07MI Mikrobiologija i imunologija
ISS07MI Mikrobiologija i imunologija
ISF07FMB Farmaceutska mikrobiologija
ISF19IMU Imunologija
ISF19MB Mikrobiologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18OBVP Osnovi bakteriologije, virusologije i parazitologije
OZNJ16MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OMLD18II Intrahospitalne infekcije
OMLD18ISIH Imunologija sa imunohemijom
OMLD18KMB Klinička mikrobiologija
OMLD18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OS18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OSI18MSMB Medicinska i sanitarna mikrobiologija
OSI18MTSL Molekularne tehnike u sanitarnoj laboratoriji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among primary healthcare workers in the Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina: a cross-sectional study

  Časopis ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA
  Godina 2022
  Autori Darija Knežević, Miroslav Petković, Ljiljana Božić, Nataša Miljuš, Biljana Mijović, Jela Aćimović, Jelena Djaković Dević, Dragana Puhalo Sladoje, Srđan Mašić, Dragan Spaić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, Dejan Bokonjić, Miloš Stojiljković, and Ranko Škrbić
  Strana od 18
  Strana do 26

  Phytosynthesis of zinc oxide nanoparticles with acetonic extract of flowers of Geranium robertianum L. (Geraniaceae)

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Relja Suručić, Aleksandra Šmitran, Dragana Gajić, LJiljana Božić, Marina Antić, Valentina Topić- Vučenović, Nina Umićević, Vesna Antunović, and Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/04/05.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Relja-Surucic.pdf

  NANOCOMPOSITE (CLAY BASED) AS A SUITABLE CARRIERS FOR BIOACTIVE MOLECULES: STABILITY AND ANTIMICROBIAL ASPECT

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Šmitran, Ljiljana Božić, Mirjana Đermanović, Ljubica Bojanić, and Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 46
  Strana do 51
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/jhed-volumes/jhed-volume-34/

  Comparison of HPV detection rate in formalin‐fixed paraffin‐embedded tissues of head and neck carcinoma using two DNA extraction kits and three amplification methods

  DOI 10.1111/eos.12746
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Tanja Jovanović, Aleksandra Šmitran, Marko Janković, and Aleksandra Knežević
  Volumen 128
  Broj 6
  Strana od 501
  Strana do 507

  Smoking, alcohol consumption and human papilloma virus infection as risk factors for oral cavity and oropharyngeal tumors in Serbia - a pilot study

  DOI 10.2298/VSP180223143B
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Predrag Jeremić, Milovan Dimitrijević, Tanja Jovanović, and Aleksandra Knežević
  Strana od 740
  Strana do 745

  Antimicrobial and photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002128V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, LJiljana Božić, and Dijana Jelić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 134
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/7-Vracevic.pdf

  Study of iron oxide nanoparticles doped with copper: antimicrobial and photocatalytical activity

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002093J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović, and LJiljana Božić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 101
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/3-Jelic.pdf

  Influence of subinhibitory antibiotic concentration on Streptococcus pyogenes adherence and biofilm production

  DOI 10.1556/030.65.2018.026
  Časopis Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Šmitran, Dragana Vuković, Nataša Opavski, Ina Gajić, Jelena Marinković, Ljiljana Božić, Irena Živanović, Dušan Kekić, Sunčica Popović, and Lazar Ranin
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 229
  Strana do 240
  Veb adresa http://real.mtak.hu/80916/1/030.65.2018.026.pdf

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić, and Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić, and Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  FEMS Online Conference on Microbiology

  Naučni skup FEMS Online Conference on Microbiology
  Publikacija THE PREVALENCE OF ONCOGENIC VIRUSES IN HEAD AND NECK CARCINOMA: SINGLE AND MULTIPLE INFECTIONS
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Tanja Jovanović, and Aleksandra Knežević

  XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017

  Naučni skup XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017
  Publikacija OSJETLJIVOST NA ANTIBIOTIKE MULTIREZISTENTNIH GRAM- NEGATIVNIH BAKTERIJA IZOLOVANIH KOD BOLNIČKIH PACIJENATA
  Godina 2017
  Autori Milica Šarčević and Ljiljana Božić
  Strana od 169

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić, and Boris Prodanović

  Uticaj antibiotika na adherenciju, hidrofobnost i produkciju biofilma invazivnih i neinvazivnih izolata Streptococcus pyogenes

  Naučni skup X Kongres mikrobiologa Srbije-"Mikromed 2015"
  Publikacija X Kongres mikrobiologa Srbije"Mikromed 2015". Zbornik radova.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Šmitran, Ljiljana Božić, Nataša Vučković Opavski, Ina Gajić, and Lazar Ranin
  Strana od 186
  Strana do 187

  I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem

  Naučni skup I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Broj jednopovršinskih, dvopovršinskih, tropovršinskih amalgamskih i kompozitnih ispuna kod studenata stomatologije u odnosu na pol
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Božić, Snježana Veselinović, and Snežana Stijaković

Ostali radovi

  Certifikat - LQSI tool - vodič za postupno plansko uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u medicinske laboratorije

  Godina 2017
  Autori Maja Stanojević

  Certifikat - HIV rezistencija u kliničkoj praksi-metode, tumačenje i primena

  Godina 2016
  Autori Maja Stanojević

  Grant Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske za naučno usavršavanje na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat - DIJAGNOSTIČKI I KLINIČKI ZNAČAJ INFEKCIJE IZAZVANE HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA U PREVENCIJI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

  Godina 2015
  Autori Aleksandra Knežević

Knjige

  Microbial Biofilms-Importance and applications

  Izdavač InTech
  ISBN 978-953-51-2435-1
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šmitran, Ina Gajić, Ljiljana Božić, and Lazar Ranin
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kineticki aspekti otpustanja bioaktivnih molekula

Project Number 1259042
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Aleksandra Smitran
Ljiljana Bozic
prof. dr Mirjana Djermanovic
prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-12-10
Project value 29000.0 BAM