Navigation

Jelena Rožić, ma

Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1
Rektorat
+387 51 266 170

Bibliografija

Ostali radovi

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants doc. dr Natasa Bubic Pajic
Marina Viskovic
prof. dr Lana Nezic
Ljiljana Josipovic
doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
doc. dr Biljana Gataric
Nebojsa Mandic-Kovacevic
mr Ana Golic Jelic
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Ranko Skrbic
mr Nina Okuka
Jelena Rozic, ma
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants Sanja Karajlic
prof. dr Tanja Maksimovic
prof. dr Rajko Gnjato
Snjezana Ratkovic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Dragojla Golub
Branka Trninic
prof. dr Radoslav Dekic
Jelena Rozic, ma
doc. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Biljana Lubarda
Tanja Gostic
prof. dr Goran Trbic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

Project Number 1250122
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants mr Dragan Brkovic
doc. dr Mitar Simic
prof. dr Vladimir Risojevic
prof. dr Zdenka Babic
Milan Sipka, ma
Jelena Rozic, ma
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 1737.3 BAM

Erozija zemljista i prevencija bujicnih poplava

Project Number 1251405
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Dane Marceta
doc. dr Vanja Danicic
dr Drazen Miljic
prof. dr Jugoslav Brujic
Djordjije Milanovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-11-30
End of the project 2021-12-31
Project value 255343.0 BAM

Jacanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 8307109
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Darko Golic
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Tatjana Bucma
Beginning of realization 2017-10-01
End of the project 2020-10-01
Project value 230940.0 BAM

Jacanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jacanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijedju i kulturi

Project Number 8300404
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Stevo Pucar
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Gordana Ilic
prof. dr Ljiljana Sevo
prof. dr Igor Todorovic
prof. dr Branka Zolak Poljasevic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-10-01
Project value 151263.0 BAM

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Miroslav Malinovic
Aleksandra Regojevic
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Petar Maric
Aleksandar Gacina
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Biljana Antunovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM