Navigation

Jelena Rožić

Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1
Rektorat
+387 51 266 170

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Significance of ER, PR and HER2 receptor for the occurrence of metastases in breast cancer. Whether certain subtypes frequently metastasized to the lungs (Prediktivni značaj ER, PR i HER2 receptora za pojavu metastaza karcinoma dojke, da li pojedini podtipovi češće metastaziraju u pluća?)

  Naučni skup Respiratio
  Publikacija Respiratio vol 4, br 1-2
  Godina 2014
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, Saša Jungić, A. Guzijan, Jelena Jovanić, Radmila Rašeta, Jelena Rožić, and S. Lekić
  Strana od 52
  Strana do 55

  Sorafenib as first line treatment for advanced liver cancer - are expiries

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology 2012; 23(4) iv57
  Godina 2012
  Autori Jelena Rožić, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Marić, M. Vještica, S. Mijatović, P. Dašić, and M. Vižin

  Sorafenib as first line treatment for advanced liver cancer-are expiries

  Naučni skup 14th World Congres of Gastrointestinal Cancer
  DOI 10.1093/annonc/mds 153
  Publikacija This article appears in ESMO 14th World Congres of Gastrointestinal Cancer (SCI lista)
  Godina 2012
  Autori Jelena Rožić, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, Radmila Rašeta, G. Marić, M. Vještica, S. Mijatović, S. Dašić, and M. Vižin

Ostali radovi

  Kolorektalni karcinom

  Izdavač Udruženje Zdravlje za sve
  Godina 2020
  Autori Saša Jungić, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, G. Malčić, Živko Vranješ, G. Marić, Radmila Rašeta, P. Nikolić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, P. Dašić, M. Vještica, Jelena Rožić, and M. Vižin
  Veb adresa http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/proizvodi/?id=16194

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

  Principi liječenja raka dojke-citotoksična i ciljana terapija

  Sorafenib u tretmanu metastatskog karcinoma bubrega – naša iskustva

  Godina 2013
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, J. Jovanović, Aleksandra Figurek, Z. Špirić, Branislava Jakovljević, J. Berendika, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Kecman, P. Nikolić, G. Marić, P. Dašić, Jelena Rožić, M. Štrbac, and D. Đokanović
  Strana od 13
  Strana do 18

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G. Kecman-Malčić, Radmila Rašeta, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin, and Jelena Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

Projekti

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
Branka Trninic
doc. dr Maja Manojlovic
Jelena Rozic
doc. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Tanja Maksimovic
Snjezana Ratkovic
Sanja Karajlic
prof. dr Goran Trbic
Tanja Gostic
prof. dr Radoslav Dekic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

Project Number 1250122
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants prof. dr Radoslav Gajanin
Jelena Rozic
doc. dr Mitar Simic
Milan Sipka, ma
prof. dr Zdenka Babic
mr Dragan Brkovic
prof. dr Vladimir Risojevic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 1737.3 BAM

Erozija zemljista i prevencija bujicnih poplava

Project Number 1251405
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants doc. dr Vanja Danicic
prof. dr Jugoslav Brujic
Djordjije Milanovic
prof. dr Dane Marceta
Jelena Rozic
dr Drazen Miljic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-11-30
End of the project 2021-12-31
Project value 255343.0 BAM

Jacanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 8307109
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Darko Golic
Participants prof. dr Tatjana Bucma
Jelena Rozic
Beginning of realization 2017-10-01
End of the project 2020-10-01
Project value 230940.0 BAM

Jacanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jacanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijedju i kulturi

Project Number 8300404
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Stevo Pucar
Participants Jelena Rozic
doc. dr Branka Zolak Poljasevic
prof. dr Igor Todorovic
prof. dr Ljiljana Sevo
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Gordana Ilic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-10-01
Project value 151263.0 BAM

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants Jelena Rozic
prof. dr Biljana Antunovic
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Petar Maric
prof. dr Sinisa Lakic
Aleksandar Gacina
Aleksandra Regojevic
prof. dr Miroslav Malinovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM