Navigation

Jelena Rožić, ma

Viši/stručni saradnik za međunarodne obrazovne programe i projekte - I-2-3-4
Rektorat
051/266-170

Bibliografija

Ostali radovi

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants mr Nina Okuka
Ljiljana Josipovic
Jelena Rozic, ma
doc. dr Natasa Bubic Pajic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
prof. dr Lana Nezic
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Ranko Skrbic
Marina Viskovic
doc. mr Ana Golic Jelic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Biljana Gataric
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Tanja Maksimovic
Branka Trninic
prof. dr Biljana Lubarda
Sanja Karajlic
Tanja Gostic, ma
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Rajko Gnjato
Snjezana Ratkovic
Jelena Rozic, ma
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Dragojla Golub
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

Project Number 1250122
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants prof. dr Zdenka Babic
mr Dragan Brkovic
prof. dr Radoslav Gajanin
Milan Sipka, ma
Jelena Rozic, ma
prof. dr Mitar Simic
prof. dr Vladimir Risojevic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 1737.3 BAM

Erozija zemljista i prevencija bujicnih poplava

Project Number 1251405
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants dr Drazen Miljic
prof. dr Jugoslav Brujic
Djordjije Milanovic
prof. dr Dane Marceta
Jelena Rozic, ma
doc. dr Vanja Danicic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-11-30
End of the project 2021-12-31
Project value 255343.0 BAM

Jacanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 8307109
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Darko Golic
Participants prof. dr Tatjana Bucma
Jelena Rozic, ma
Beginning of realization 2017-10-01
End of the project 2022-08-30
Project value 230940.0 BAM

Jacanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jacanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijedju i kulturi

Project Number 8300404
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Stevo Pucar
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Gordana Ilic
prof. dr Igor Todorovic
prof. dr Ljiljana Sevo
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Branka Zolak Poljasevic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-10-01
Project value 151263.0 BAM

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants Aleksandar Gacina
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Petar Maric
Jelena Rozic, ma
prof. dr Biljana Antunovic
Aleksandra Regojevic
prof. dr Miroslav Malinovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM