Navigacija

prof. dr Duško Bogdanić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija vanredni profesor 26. januar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG003 Komutativna algebra
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
2C16HEM002 Obrada rezultata mjerenja
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07HOS332 Matematika 1
1C07HOS333 Matematika 2
1C09MIN274 Uvod u algebru
1C09MNS273 Elementarna matematika
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS532 Matematička logika
1C09MOS980 Izabrana poglavlja algebre
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS332 Matematika 1
1C16HOS333 Matematika 2
1C19FNS004 Uvod u matematiku
Akademske studije trećeg ciklusa
3MRKG Modularne reprezentacije konačnih grupa
3NA Neasocijativne algebre
3HA Homološka algebra
Prvi ciklus
1C07FOS274 Uvod u algebru

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Invert transform and restricted words

  DOI 10.7251/BIMVI2201027B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 39
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_12_1_22/bulletin_imvi_12_1_22_26_39.pdf

  Arithmetics of some sequences via 2-determinants

  DOI 10.7251/BIMVI2103517B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 517
  Strana do 526
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_3_2021/bulletin_imvi_11_3_2021_517_526.pdf

  Gradings on quaternion blocks with three simple modules

  DOI 10.7251/BIMVI2102319B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 319
  Strana do 325
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_2_2021/bulletin_imvi_10_2_2020_319_325.pdf

  Gradings on quaternion blocks with two simple modules

  DOI 10.7251/BIMVI2102255B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 255
  Strana do 260
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_2_2021/bulletin_imvi_11_2_2021_255_260.pdf

  Computation of Positive Roots for Lie Algebras

  DOI 10.7251/MK2002033B
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2020
  Autori Duško Bogdanić i Sara Jevđenić
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa https://matinf.pmf.unibl.org/mat-kol/en/home

  Cluster categories from Grassmannians and root combinatorics

  DOI 10.1017/nmj.2019.14
  Časopis NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić, Karin Baur i Ana Garcia Elsener
  Volumen 240
  Strana od 322
  Strana do 354
  Veb adresa https://www.cambridge.org/core/journals/nagoya-mathematical-journal/article/abs/cluster-categories-from-grassmannians-and-root-combinatorics/1B5688F2D593727778FD38072C8C576A

  Extensions between Cohen–Macaulay modules of Grassmannian cluster categories

  DOI 10.1007/s10801-016-0731-5
  Časopis JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS
  Godina 2017
  Autori Duško Bogdanić i Karin Baur
  Volumen 45
  Broj 4
  Strana od 965
  Strana do 1000
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10801-016-0731-5

  Existence of gradings on associative algebras

  DOI 10.1080/00927872.2015.1065872
  Časopis COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
  Godina 2016
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 44
  Broj 7
  Strana od 3067
  Strana do 3076
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00927872.2015.1065872

  Gradings on semidihedral blocks with three simple modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 141
  Strana do 152
  Veb adresa www.imvibl.org

  Gradings on Semidihedral Blocks With Two Simple Modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 133
  Strana do 140
  Veb adresa www.imvibl.org

  Grading Wild Blocks via Stable Equivalences

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 125
  Strana do 132
  Veb adresa http://www.imvibl.org/

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš i T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

  Graded Cartan matrices of defect 2 blocks of symmetric groups

  DOI 10.1142/S0219498812502209
  Časopis JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
  Godina 2013
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 12
  Broj 5
  Strana od 1250220
  Strana do 1250231
  Veb adresa http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219498812502209

  Graded blocks of group algebras with dihedral defect groups

  DOI 10.4064/cm122-2-1
  Časopis Colloquium Mathematicum
  Godina 2011
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 122
  Strana od 149
  Strana do 176
  Veb adresa https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/colloquium-mathematicum/all/122/2/86869/graded-blocks-of-group-algebras-with-dihedral-defect-groups

  Graded Brauer tree algebras

  DOI 10.1016/j.jpaa.2009.11.013
  Časopis JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
  Godina 2010
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 214
  Broj 9
  Strana od 1534
  Strana do 1552
  Veb adresa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022404909002722

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić i Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

Knjige

  Osnove matematike

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-78-3
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 163

  Elementarna matematika

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-77-6
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Bojan Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Uvod u algebru

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-27-1
  Godina 2012
  Autori Milan Janjić i Duško Bogdanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 1999

Projekti

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
doc. dr Vladimir Filipović
prof. dr Duško Bogdanić
Sara Jevđenić
prof. dr Vladimir Jovanović
Vukašin Crnogorac
Milan Predojević, ma
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
Mia Jevđenić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
doc. dr Milana Grbić
Sara Jevđenić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...

Broj projekta 1259030
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim Sara Jevđenić
Marko Đukanović, ma
mr Tatjana Zec
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim prof. dr Duško Bogdanić
Marko Đukanović, ma
doc. dr Milana Grbić
Milan Predojević, ma
Sara Jevđenić
doc. dr Vladimir Filipović
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Vladimir Telebak
prof. dr Dragan Matić
Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM