Navigation

Nina Zubović

Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine -III-2-3-1-4
Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pemfigus vulgaris i laseroterapija: presudna uloga stomatologa

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2014
  Autori Verica Pavlić, Vesna Vujić-Aleksić, Nina Zubović, and Valentina Veselinović
  Strana od 38
  Strana do 42

Radovi sa skupova

  Recreating an esthetic smile: a multidisciplinary team approach

  Naučni skup 19th Congress of Balcan Stomatological Society BaSS
  Godina 2014
  Autori Dijana Manigoda, Valentina Veselinović, Vesna Kecman, Sanja Ilić, and Nina Zubović