Navigacija

doc. Ljiljana Božić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sanitarno inženjerstvo docent 25. april 2024.
Medicinska mikrobiologija viši asistent 7. jul 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF23MI Mikrobiologija
ISM22MMI Medicinska mikrobiologija i imunologija
ISDM18MI Mikrobiologija i imunologija
ISM07MI Mikrobiologija i imunologija
ISM22MMII Medicinska mikrobiologija i imunologija
ISS07MI Mikrobiologija i imunologija
ISF07FMB Farmaceutska mikrobiologija
ISF19IMU Imunologija
ISF19MB Mikrobiologija
Akademske studije prvog ciklusa
OS23MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OBA18OBVP Osnovi bakteriologije, virusologije i parazitologije
OZNJ16MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OMLD18II Intrahospitalne infekcije
OMLD18ISIH Imunologija sa imunohemijom
OMLD18KMB Klinička mikrobiologija
OMLD18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OS18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OSI18MSMB Medicinska i sanitarna mikrobiologija
OSI18MTSL Molekularne tehnike u sanitarnoj laboratoriji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii: Biofilm-Associated Genes, Biofilm-Eradication Potential of Disinfectants, and Biofilm-Inhibitory Effects of Selenium Nanoparticles

  DOI 10.3390/microorganisms11010171
  Časopis Microorganisms
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Šmitran, Bojana Luković, Ljiljana Božić, Miloš Jovićević, Jovana Kabić, Dušan Kekić, Jovana Ranin, Nataša Opavski i Ina Gajić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 14

  Comparison of biofilm production and virulence genes distribution among human and canine isolates of Staphylococcus aureus

  Časopis IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Šmitran, Željko Sladojević, Ljiljana Božić, Ina Gajić, Tatjana Marković, Dragan Kasagić, Ivona Subić, Gordana Katalina i Bojan Golić

  The comparison of SARS-CoV-2 antibody levels in medical personnel induced by different types of vaccines compared to the natural infection

  Časopis CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Božić, Darija Knežević, Maja Travar, Nataša Miljuš, Miroslav Petković, Jela Aćimović, Jelena Đaković-Dević, Miloš Stojiljković, Dejan Bokonjić i Ranko Škrbić

  Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among primary healthcare workers in the Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina: a cross-sectional study

  DOI https://doi.org/10.1556/030.2022.01706
  Časopis ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA
  Godina 2022
  Autori Darija Knežević, Miroslav Petković, Ljiljana Božić, Nataša Miljuš, Biljana Mijović, Jela Aćimović, Jelena Djaković Dević, Dragana Puhalo Sladoje, Srđan Mašić, Dragan Spaić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, Dejan Bokonjić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Volumen 69
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 26
  Veb adresa https://akjournals.com/view/journals/030/69/1/article-p18.xml

  Phytosynthesis of zinc oxide nanoparticles with acetonic extract of flowers of Geranium robertianum L. (Geraniaceae)

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Relja Suručić, Aleksandra Šmitran, Dragana Gajić, LJiljana Božić, Marina Antić, Valentina Topić- Vučenović, Nina Umićević, Vesna Antunović i Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/04/05.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Relja-Surucic.pdf

  NANOCOMPOSITE (CLAY BASED) AS A SUITABLE CARRIERS FOR BIOACTIVE MOLECULES: STABILITY AND ANTIMICROBIAL ASPECT

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Šmitran, Ljiljana Božić, Mirjana Đermanović, Ljubica Bojanić i Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 46
  Strana do 51
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/jhed-volumes/jhed-volume-34/

  Comparison of HPV detection rate in formalin‐fixed paraffin‐embedded tissues of head and neck carcinoma using two DNA extraction kits and three amplification methods

  DOI 10.1111/eos.12746
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Tanja Jovanović, Aleksandra Šmitran, Marko Janković i Aleksandra Knežević
  Volumen 128
  Broj 6
  Strana od 501
  Strana do 507

  Smoking, alcohol consumption and human papilloma virus infection as risk factors for oral cavity and oropharyngeal tumors in Serbia - a pilot study

  DOI 10.2298/VSP180223143B
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Predrag Jeremić, Milovan Dimitrijević, Tanja Jovanović i Aleksandra Knežević
  Strana od 740
  Strana do 745

  Antimicrobial and photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002128V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, LJiljana Božić i Dijana Jelić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 134
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/7-Vracevic.pdf

  Study of iron oxide nanoparticles doped with copper: antimicrobial and photocatalytical activity

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002093J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović i LJiljana Božić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 101
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/3-Jelic.pdf

  Influence of subinhibitory antibiotic concentration on Streptococcus pyogenes adherence and biofilm production

  DOI 10.1556/030.65.2018.026
  Časopis Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Šmitran, Dragana Vuković, Nataša Opavski, Ina Gajić, Jelena Marinković, Ljiljana Božić, Irena Živanović, Dušan Kekić, Sunčica Popović i Lazar Ranin
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 229
  Strana do 240
  Veb adresa http://real.mtak.hu/80916/1/030.65.2018.026.pdf

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  Incidencija infekcija sa Clostridium difficile kod pacijenata sa dijarejom u bolnici za tercijarnu njegu

  Naučni skup Naučna konferencija znanjem do zdravlja SANUS 2023
  Godina 2023
  Autori Darija Knežević, LJiljana Božić, Duška Jović, Nataša Egeljić Mihailović i Miroslav Petković
  Strana od 439
  Strana do 448

  Imunski odgovor izazvan različitim vrstama vakcina i SARS-CoV-2 infekcijom kod zdravstvenih radnika Univerzitetsko-kliničkog centra u Republici Srpskoj

  Naučni skup Kongres Udruženja Mikrobiologa Srbije-Preteće infektivne bolesti: da li smo spremni za nove evolutivne izazove?
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Božić, Miroslav Petković, Maja Travar i Darija Knežević

  EFIKASNOST BIOCIDA U ERADIKACIJI ACINETOBACTER BAUMANNII BIOFILMA

  Naučni skup Naučna konferencija SANUS 2023
  Godina 2023
  Autori Jovana Pantelić, Jelena Pantelić, Ljiljana Božić i Aleksandra Šmitran

  Značaj hemokina CXCL13 u dijagnostici lajmske neuroborelioze

  Naučni skup 6. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2022
  Autori Tatjana Roganović, Višnja Mrđen, Maja Travar, Ljiljana Božić, Antonija Verhaz i Janja Bojanić

  SEROPREVALENCE OF SARS-CoV-2 AMONG EMPLOYEES AT TWO PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup Naučna konferencija ZNANJEM DO ZDRAVLJA SANUS 2022
  Publikacija Naučna konferencija ZNANJEM DO ZDRAVLJA SANUS 2022
  Godina 2022
  Autori Darija Knežević, Miroslav Petković, Ljiljana Božić i Silvana Trifunović
  Strana od 441
  Strana do 448

  THE PREVALENCE OF ONCOGENIC VIRAL INFECTIONS AND HLA-G POLYMORPHISMS IN HEAD AND NECK CARCINOMA TISSUES

  Naučni skup FEMS Conference on Microbiology
  Godina 2022
  Autori Ljiljana Božić, Gordana Katalina, Aleksandra Šmitran, Tanja Jovanović i Aleksandra Knežević

  FEMS Online Conference on Microbiology

  Naučni skup FEMS Online Conference on Microbiology
  Publikacija THE PREVALENCE OF ONCOGENIC VIRUSES IN HEAD AND NECK CARCINOMA: SINGLE AND MULTIPLE INFECTIONS
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Tanja Jovanović i Aleksandra Knežević

  XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017

  Naučni skup XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017
  Publikacija OSJETLJIVOST NA ANTIBIOTIKE MULTIREZISTENTNIH GRAM- NEGATIVNIH BAKTERIJA IZOLOVANIH KOD BOLNIČKIH PACIJENATA
  Godina 2017
  Autori Milica Šarčević i Ljiljana Božić
  Strana od 169

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Boris Prodanović

  Uticaj antibiotika na adherenciju, hidrofobnost i produkciju biofilma invazivnih i neinvazivnih izolata Streptococcus pyogenes

  Naučni skup X Kongres mikrobiologa Srbije-"Mikromed 2015"
  Publikacija X Kongres mikrobiologa Srbije"Mikromed 2015". Zbornik radova.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Šmitran, Ljiljana Božić, Nataša Vučković Opavski, Ina Gajić i Lazar Ranin
  Strana od 186
  Strana do 187

  I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem

  Naučni skup I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Broj jednopovršinskih, dvopovršinskih, tropovršinskih amalgamskih i kompozitnih ispuna kod studenata stomatologije u odnosu na pol
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Božić, Snježana Veselinović i Snežana Stijaković

Ostali radovi

  Certifikat - Edukacija za korištenje instrumenta za kapilarnu elektroforezu SeqStudioTM Genetic Analyzer

  Godina 2023
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat-Odgovori na izazove u rutinskoj laboratorijskoj dijagnostici herpesvirusnih infekcija:Savremene metode i preporuke

  Godina 2023
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat- učešće na Nacionalnom seminaru 1. kategorije- Uloga Epštajn-bar virusne infekcije u reumatoidnom artritisu i sistemskom eritemskom lupusu

  Godina 2022
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat - LQSI tool - vodič za postupno plansko uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u medicinske laboratorije

  Godina 2017
  Autori Maja Stanojević

  Certifikat - HIV rezistencija u kliničkoj praksi-metode, tumačenje i primena

  Godina 2016
  Autori Maja Stanojević

  Grant Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske za naučno usavršavanje na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat - DIJAGNOSTIČKI I KLINIČKI ZNAČAJ INFEKCIJE IZAZVANE HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA U PREVENCIJI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

  Godina 2015
  Autori Aleksandra Knežević

Knjige

  Microbial Biofilms-Importance and applications

  Izdavač InTech
  ISBN 978-953-51-2435-1
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šmitran, Ina Gajić, Ljiljana Božić i Lazar Ranin
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula

Novija istraživanja na bazi nanokompozita idu u smjeru sintetisanja hibridnih materijala kod kojih se organski polimerni matriks zamjenjuje sa neorganskim matriksom slojevite strukture. Sintetisanjem ovakvih hibridnih materijala pospješuje se povezivanje bioaktivnih molekula (organskog dijela) i neorganskih matriksa putem dva mehanizma: adsorpcija na površini i interkalacija biomolekula unutar slojevite strukture neorganskog matriksa...

Broj projekta 1259042
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. Ljiljana Božić
prof. dr Aleksandra Šmitran
prof. dr Mirjana Đermanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 10.12.2021.
Vrijednost projekta 29000.0 BAM