Navigation

prof. dr Ivana Zečević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedagoška i školska psihologija redovni profesor October 28, 2021

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

  DOI https://doi.org/10.46630/dpp.2021
  Časopis 16th Days of Applied Psychology Niš, Serbia, September 25th & 26th 2020 PSYCHOLOGY IN THE WORLD OF SCIENCE
  Godina 2021
  Autori Biljana Mirković, Ivana Zečević, and Nela Marinković
  Volumen 16
  Strana od 129
  Strana do 143
  Veb adresa https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/psychological-research-and-practice-16th-days-of-applied-psychology

  The Big Five Personality Traits as Determinants of Teachers’ Achievement Motivation

  DOI https://doi.org/10.5937/nasvas2002171M
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2020
  Autori Biljana Mirković, Ivana Zečević, and Nela Marinković
  Volumen 69
  Broj 2
  Strana od 171
  Strana do 182
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2020/0547-33302002171M.pdf

  PROVJERA MODELA PREDVIĐANJA AKADEMSKOGA POSTIGNUĆA STUDENATA: ULOGA POTREBE ZA SPOZNAJOM, STRATEGIJA UČENJA I AKADEMSKE SAMOEFIKASNOSTI

  Časopis Saznanje
  Godina 2020
  Autori Mateo Čačija, Maja Pandža, and Ivana Zečević
  Broj 2
  Strana od 396
  Strana do 407

  Veza između konflikata u porodici i agresivnih simptoma kod srednjoškolaca

  DOI 10.5937/inovacije1903051M
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2019
  Autori Nela Marinković and Ivana Zečević
  Volumen 32
  Broj 3
  Strana od 51
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/en/vol-32-no-3en/

  Correlation between perfectionism and somatization symptoms among primary and high school students

  DOI 10.7251/RAD1827011V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić, Milica Drobac, and Ivana Zečević
  Volumen 27(2018)
  Strana od 11
  Strana do 25

  Kvalitet univerzitetske nastave i sposobnost apstraktnog mišljenja studenata

  DOI 10.7251/NSK1601081S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević, and Milica Drobac
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 94

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  DOI 10.5937/inovacije1402084Z
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić, and Milica Drobac
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/27-2-7/

  Aktivno učenje i njegov uticaj na razvoj metakognitivnih vještina

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2011
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 76
  Strana do 89

  Roditeljski kriticizam i adolescentska deidealizacija roditelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 213
  Strana do 239

Radovi sa skupova

  Teacher burnout in online classes during the COVID-19 pandemic

  Naučni skup Second international congress of child and adolescence psychotherapy
  Publikacija Significance and Possibilities of Psychosocial Support in the Protection of Children and Youth, Now and After the Covid-19 Pandemic
  Godina 2020
  Autori Gordana Ružić, Ivana Zečević, and Siniša Subotić
  Strana od 29
  Strana do 30
  Veb adresa file:///Users/ivanazecevic/Documents/Izbori/Ivana%20izbor%20u%20redovnog%20profesora/Book-of-Abstracts-2020%20BHIDAPA.pdf

  Prikaz zadatka namijenjenog podsticanju samoregulisanog učenja studenata za vrijeme onlajn nastave

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020
  DOI 10.7251/FLZB2101527M
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2020
  Godina 2020
  Autori Nela Marinković, Ivana Zečević, and Milica Drobac-Pavićević
  Strana od 527
  Strana do 540
  Veb adresa https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/view/22/88/391-1

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić, and Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Dejan Kantar, Siniša Subotić, Marija Zotović, Ana Genc, and Ivana Zečević
  Strana od 83
  Strana do 85
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Child neglect as the form of violence to children - knowledge, attitudes and behaviours

  Naučni skup First international congress of child and adolescence psychotherapy
  Publikacija Role of psychotherapy in achieving health and well-being for children and adolescence
  Godina 2018
  Autori Ivana Zečević and Dragana Bulić
  Strana od 29
  Strana do 30
  Veb adresa https://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Povezanost dimenzija sagorijevanja i osobina ličnosti kod nastavnika u osnovnim školama

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2018
  Autori Miloš Pralica, Ivana Zečević, and Nela Marinković
  Strana od 623
  Strana do 635

  Adverse childhood experiences and college achievement: The mediating role of depressiveness

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXIV SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2018
  Autori Siniša Subotić, Nela Marinković, and Ivana Zečević
  Strana od 47
  Strana do 50
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Validacija MOPS inventara disfunkcionalnih roditeljskih stilova na srednjoškolskom uzorku

  Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji
  Godina 2017
  Autori Nela Marinković, Jovana Jankovski, Siniša Subotić, and Ivana Zečević
  Strana od 179
  Strana do 180
  Veb adresa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-434-4

  Factor validity of the Meriden school climate survey - student version (MSCS-SV)

  Naučni skup Empirical studies in psychology
  DOI 978-86-6427-088-5
  Publikacija Empirical studies in psychology
  Godina 2017
  Autori Nela Marinković, Ivana Zečević, and Siniša Subotić
  Strana od 162
  Strana do 168
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  A preliminary examination of the icar progressive matrices test of intelligence

  Naučni skup Empirical studies in psychology
  DOI 978-86-6427-088-5
  Publikacija Empirical studies in psychology
  Godina 2017
  Autori Jovana Jankovski, Ivana Zečević, and Siniša Subotić
  Strana od 152
  Strana do 158
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  Gender and chronotype differences in school achievement and satisfaction with school

  Naučni skup Treći dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene - Izazovi i očekivanja
  Godina 2016
  Autori Sara Brković, Siniša Subotić, and Ivana Zečević
  Veb adresa http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf

  Povezanost emocionalne kompetencije, ispitne anksioznosti i školskog uspjeha učenika srednje škole

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Individualne razlike, obrazovanje i rad
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević and Olivera Davidović
  Strana od 49
  Strana do 73

  Scene nasilja u crtanom filmu i stadiji kognitivnog razvoja

  Naučni skup Otvoreni dani psihologija Banjaluka 2014
  Publikacija Otvoreni dani psihologija Banjaluka 2014 – zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević and Irena Pašić

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević, and Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Prihvaćenost djece sa teškoćama u razvoju u odjeljenjima redovnih osnovnih škola

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević and Olivera Davidović
  Strana od 583
  Strana do 597

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar, and Aleksandra Hadžić

  Ispitna anksioznost i školski uspjeh

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti-Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 33
  Strana do 61

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  Publikacija Tradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević, and Milica Drobac-Stupar
  Strana od 1001
  Strana do 1031

  UTICAJ SISTEMATSKOG PODUČAVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA IMITATIVNU PREDSTAVU GEOMETRIJSKIH OBLIKA, KOD DJECE RAZLIČITOG STADIJUMA KOGNITIVNOG RAZVOJA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i naša društvena stvarnost. Banja Luka, 8-9. novembar 2002.
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 8-9. novembar 2002.). Knjiga 3; Tom II.
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević(Đarmati), Aleksandra Salamadić, Branka Tubaković, and Ljiljana Prešić
  Strana od 361
  Strana do 389

  Roditelj kao autoritet

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti-Filozofsko – filološke nauke na prelazu u XXI vijek
  Godina 2001
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 717
  Strana do 725

Ostali radovi

  Kritičko mišljenje i stavovi prema školovanju: Poređenje opšteg smjera i programa međunarodne mature (IB program) Gimnazije u Banjoj Luci

  Izdavač Društvo Psihologa Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-732-4-4
  Godina 2019
  Autori Slavica Tutnjević, Siniša Lakić, and Ivana Zečević
  Veb adresa http://dprs.rs.ba/ibprogram/

  Priprema nastavnika za nastavne jedinice o sigurnosti djece na internetu

  Izdavač Save the Children North West Balkans
  Godina 2017
  Autori Biljana Kikić Grujić and Ivana Zečević
  Veb adresa https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Spojeni-i-sigurni.pdf

  Studija o aktuelnom stanju u oblasti stručnog usavršavnja nastavnika u osnovnim školama u BiH

  Izdavač Centar za obrazovne inicijative COI - Step by step
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Lejla Kafedžić, Radmila Rangelov Jusović, and Sandra Bjelan

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Save the Children
  Godina 2012
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić, and Milica Drobac-Stupar

  Korištenje kompjutera i interneta u procesima učenja

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN 978-99955-701-1-8
  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković and Ivana Zečević
  Strana od 53
  Strana do 70

  Scene nasilja i njihov uticaj na djecu

  Izdavač Regulatorna agencija za komunikacije Bosna i Hercegovina
  Godina 2011
  Autori Ivana Zečević
  Veb adresa http://rak.ba/bih/aktuelnost.php?uid=1269468566&root=1274081346

  Vodič za klasifikaciju TV sadržaja

  Izdavač Regulatorna agencija za komunikacije, Bosna i Hercegovina
  Godina 2010
  Autori Ivana Zečević
  Veb adresa http://rak.ba/bih/index.php?uid=1274081346

  Priručnik za primarnu prevenciju vršnjačkog nasilja

  Godina 2010
  Autori Ivana Zečević

  Inkluzivno obrazovanje - zastupljenost kompetencija u nastavnim planovima i programima studija za obrazovanje učitelja

  Izdavač Centar za obrazovne politike
  Godina 2008
  Autori Ivana Zečević and Lejla Kafedžić
  Strana od 64
  Strana do 86

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, Milica Drobac-Stupar, Vladimir Turjačanin, and Ivana Zečević

  Mladi i toksikomanije

  Djeca bez roditeljskog staranja i djeca kod koje postoji rizik da budu smještane u institucije u BiH

  Godina 2003
  Autori Ivana Zečević, Suzana Srnić Vuković, Vera Cvijetić, Asja Dupanović, Maja Hadžiosmanović, and Sabina Ćehajić

Knjige

  Socio-emocionalno učenje i kompetencije

  Izdavač Grafid d.o.o.
  ISBN 978-99976-52-61-4
  Godina 2021
  Autori Ivana Zečević and Siniša Subotić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 213

  Zadovoljstvo poslom, stres i sagorijevanje nastavnika

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-43-4
  Godina 2020
  Autori Biljana Mirković, Ivana Zečević, and Nela Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 280

  Metakognitivne vještine i školsko postignuće

  Izdavač Filozofski fakultet Banjaluka
  ISBN 9789995559670
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Odgovorno istarzivanje i inovacije

Project Number 1250197
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants prof. dr Milena Karapetrovic
doc. dr Natasa Vucenovic Gnjato
doc. dr Bojan Vlaski
prof. dr Zorana Kovacevic
prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Dalibor Savic
prof. dr Dalibor Kesic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-06-30
Project value 18000.0 BAM

Jacanje pedagosih i digitalnih kompetencija nastavnika

Project Number 1251322
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni obrazovni
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Sanja Radetic Lovric
Participants Djordje Stojisavljevic, ma
doc. dr Mihajlo Savic
prof. dr Drazenko Jorgic
Zeljana Kovacevic
prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Milica Drobac Pavicevic
Milana Damjenic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
doc. dr Aleksandar Pajkanovic
Marko Acic
prof. dr Srdjan Dusanic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2022-09-01
End of the project 2024-03-01
Project value 149815.0 BAM

Izgradnja povjerenja u medijima u Jugoistocnoj Evropi i Turskoj-Faza 2

Project Number 1251320
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Ivana Zecevic
Participants prof. dr Dragana Trninic
prof. dr Dalibor Savic
doc. dr Snjezana Kevic-Zrnic
Business Partner UNESCO
Beginning of realization 2022-07-01
End of the project 2022-10-31
Project value 30290.0 BAM

Iznadprosjecni ucenici u programu medjunarodne mature i programu opsteg smjera gimnazije: longitudinalno pracenje efekta programa na razvoj intelektualnix, emocionalnix i drustveno-vrijednosnix kompetencija

Project Number 8300168
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Slavica Tutnjevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-30
Project value 4500.0 BAM