Navigacija

prof. dr Ljiljana Lakić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor 23. decembar 2005.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Značaj nivoa fibrinogena i lipidnog statusa na ispoljavanje sekundarnog terapijskog neuspjeha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić i Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 5

  Uzroci sekundarnog neuspjeha peroralne terapije u bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić i Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 6

  The diagnostic value of anti-cyclic citrullined peptide antibodies, adenosine deaminase activity and other potential biomarkers for predicting and monitoring rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2008
  Autori Jasminka Nikolić, Jasenka Laloš- Miljuš, Milada Nalesnik, Ljiljana Lakić, Željka Bobić, Jelena Bogdanić i Nataša Vajić
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 383
  Strana do 388

  Bijeli luk i holesterol

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Milovan Milanović, Ljiljana Lakić, Dragan Unčanin i Miroslav Petković
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić i Ljiljana Lakić

  Multipla endokrina neoplazija (MEN-1 i MEN-2 sindrom )

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Snježana Popović-Pejičić, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić i Bojana Carić
  Strana od 42
  Strana do 43

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat i Gabrijela Malešević

  Sekundarni neuspjeh oralne terapije u tipu 2 dijabetesa-terapijska uloga metformina

  Naučni skup 4. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Publikacija Zbornik radova sa 4.Radionice o dijabetesu i komplikacijama.Lisabon,Portugal
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić i Branislav Gašić

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević i Gabrijela Malešević

Knjige

  Nacionalni vodič za dijabetes melitus

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISBN 99938-783-0-8
  Godina 2004
  Autori Žarko Pavić, Radoslav Dragojević, Ljiljana Lakić, Ranko Škrbić, Snježana Popović-Pejičić, Gordana Tešanović i Gordana Bukara-Radujković
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Nacionalni vodič za diabetes mellitus

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISBN 99938-783-0-8
  Godina 2004
  Autori Žarko Pavić, Radoslav Dragojević, Ljiljana Lakić i Snježana Popović-Pejičić
  Tip knjige pomoćni udžbenik