Navigacija

Žana Radić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku biohemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska biohemija viši asistent 24. mart 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23GOB Opšta i oralna biohemija
ISM22BFR Biohemija slobodnih radikala
ISM22MBC Medicinska biohemija i hemija
ISM22SPBLT Osnove laboratorijskih tehnika u izučavanju proteina
ISDM18OBH Opšta i oralna biohemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM22BSR Biohemija slobodnih radikala
ISM22MBIH Medicinska biohemija i hemija
ISM22OLT Osnove laboratorijskih tehnika u izučavanju proteina
ISS07OOB Opšta i oralna biohemija
ISF07MB Medicinska biohemija
ISF07OBH Opšta biohemija
ISF19MBH Medicinska biohemija
ISF19OFB Opšta farmaceutska biohemija
Akademske studije prvog ciklusa
OS23B Biohemija
OBA18BH Biohemija
OZNJ16BH Biohemija
OMLD18BIO Biohemija
OS18BH Biohemija
OSI18BH Biohemija
OFT18BH Biohemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of redox status and HDL subclasses in patients with lymphoma and the associations with FDG-PET/CT findings

  DOI 10.3389/fonc.2023.1221414. eCollection 2023.
  Časopis Front Oncol .
  Godina 2023
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Siniša Stanković, Lana Nežić, Žana Radić Savić, Dragana Malčić Zanić, Ranko Škrbić, Jelena Kotur -Stevuljević i Nataša Bogavac-Stanojević

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić i Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić i Žana Radić

Projekti

Praćenje promena u eksperiji GABAA receptora kod humanih glioma

Predmet ovog istraživanja je ispitivanje uloge GABAA receptora kod glioma. Nestanak GABAA receptora se povezuje sa nekontorolisanim rastom malignih glioma Planirana studija obuhvatila bi prikupljanje i pripremu biološkog materijala tumorskog tkiva neurohirurških pacijenata kojima je dijagnostikovan i operisan tumor mozga glijalnog porekla. Drugi segment studije je molekularna analiza...

Broj projekta 1257050
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Nela Rašeta Simović
Projektni tim prof. dr Bosa Mirjanić-Azarić
Mirna Popović
Žana Radić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 5006.0 BAM

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim Žana Radić
dr Svetlana Goločorbin-Kon
Vesna Vujić-Aleksić
Biljana Vatreš
prof. dr Ljiljana Amidžić
dr Vesna Jaćević
Đorđe Đukanović, ma
prof. dr Momir Mikov
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Ispitati i uporediti ekspresiju interleukina-4, interleukina-5, transformišućeg faktora rasta beta 1 i lokalnog imunoglobulina E u uzorcima polipa iz srednjeg nosnog hodnika pacijenta sa hroničnim rinosinusitisom s nosnosinusnom polipozom i u uzorcima sluznice zdravih ispitanika...

Broj projekta 1250105
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim doc. Aleksandra Aleksić
Sanja Jovičić
Aleksandar Perić
Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Igor Sladojević
prof. dr Ljiljana Amidžić
Žana Radić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

Karcinom grlića materice (CC- cervical cancer) je jedan od najčešćih maligniteta u svijetu. Na godišnjem nivou oboli 277 000 novih slučajeva, a umre 266 000 u svijetu [1]. Po učestalosti je treći po redu od ginekoloških maligniteta poslije karcinoma ovarijuma i endometrijuma, te čini oko 13% svih maligniteta kod žena [2]. Incidencija je značajno smanjenja uvođenjem obaveznih metoda skrininga u većini zapadnih zemalja...

Broj projekta 1257007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Gajanin
Projektni tim Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
doc. dr Živorad Gajanin
Žana Radić
Sanja Jovičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 12430.0 BAM