Navigation

prof. dr Tatjana Marić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija vanredni profesor January 26, 2023

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa Prvi ciklus

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PARENTING STYLES AS PREDICTORS OF STUDENTS’ INVOLVEMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS

  DOI https://doi.org/10.15516/cje.v23i1.3972
  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2021
  Autori Tatjana Marić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 81
  Strana do 106
  Veb adresa https://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/view/3972

  Effects of nonviolent communication training program on elementary school children

  Časopis Arctic
  Godina 2018
  Autori Nenad Suzić, Tatjana Marić, and Dane Malešević
  Volumen 71
  Broj 8
  Strana od 35
  Strana do 61

  Roditeljski stilovi vaspitanja i stidljivost djece

  DOI 10.7251/NS1702094M
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Tatjana Marić
  Volumen XII
  Broj 2
  Strana od 94
  Strana do 107
  Veb adresa https://www.novaskola-pfb.com/roditeljski-stilovi-vaspitanja-i-stidlj/

  Stidljivost djece i uključenost u nastavu

  DOI 10.7251/NSK 1502005M
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Marić
  Volumen LXXVII
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 19

  Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata učenika završnih razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Marić
  Broj 3-4
  Strana od 61
  Strana do 79

  Uticaj pedagoških radionica na promjenu slike o sebi i drugima kod završnih razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Tatjana Marić
  Broj 3-4
  Strana od 74
  Strana do 93

Radovi sa skupova

  ATTITUDES OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL COMPUTER SCIENCE TEACHERS TOWARD ONLINE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Naučni skup EDUCATION DURING COVID-19 PANDEMIC: EXPERIENCE AND LESSONS LEARNED
  Publikacija Education During Covid- 9 Pandemic: Experience and Lessons Learned
  Godina 2023
  Autori Tatjana Marić
  Veb adresa http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/05/Knjiga-sazetaka-2023.pdf#page=163

  INTERVISION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: CHALLENGES AND POTENTIAL SOLUTIONS IN THE WORK OF PEDAGOGUES AND TEACHERS

  Naučni skup PEDAGOGIJA-JUČE,DANAS, SUTRA, PEDAGOGY - YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
  Godina 2023
  Autori Tatjana Marić
  Veb adresa https://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Nauka/Konferencije/2023/Pedagogija%20juce%20danas%20sutra/Knjiga_rezimea_23maj.pdf#page=79

  Improving Teaching Practice and School Programs by Applying Critical Thinking in School

  Naučni skup First International Conference CALT: Creative Approaches to Learning and Teaching
  Godina 2023
  Autori Tatjana Marić and Saudin Beganović

  Izazovi odrastanja u digitalnom vremenu

  Naučni skup VIII Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Pravo na zdravlje i obrazovanje - univerzalna ljudska prava
  Godina 2023
  Autori Tatjana Marić and Draženko Jorgić
  Strana od 103
  Strana do 109
  Veb adresa https://centarmodernihznanja.com/images/zbornici/Zbornik_Pravo_na_zdravlje_i_obrazovanje.pdf#page=103

  Uloga mobilnih telefona u kontekstu fakultetskih obaveza studenata nastavničkih usmjerenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2022
  Autori Draženko Jorgić, Tatjana Marić, Marko Obradović, and Dragan Partalo
  Strana od 305
  Strana do 323
  Veb adresa https://ff.unibl.org/admin/get-document-admin/537

  Students’ Experiences of the Effectiveness of the Teaching Process during the Shortened Live School Classes Following the Online Teaching Phase of the COVID- 19 Pandemic

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXVIII scientific conference: Empirical studies in psychology
  Godina 2022
  Autori Tatjana Marić and Siniša Subotić
  Strana od 76
  Strana do 78
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2022/12/ZBORNIK_FINAL3.pdf#page=76

  Instrukcija i pomoć roditelja učenicima pri učenju i izradi domaćih zadataka tokom pandemije Covid 19

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2022
  Autori Tatjana Marić and Draženko Jorgić
  Strana od 275
  Strana do 291
  Veb adresa https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Nauka-i-stvarnost-2021-final-za-stampu.pdf

  Izazovi i problemi savjetovanja djece i mladih u školi

  Naučni skup VI Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  DOI 10.7251/ZCMZ0121082M
  Publikacija Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2021
  Autori Tatjana Marić and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 82
  Strana do 89

  Changing the Educational Paradigm by Applying STEM Competencies

  Naučni skup Cross-Curricular Integration: The Path to the Realization of Educational Goals
  Godina 2020
  Autori Tatjana Marić
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/344936057_Changing_the_Educational_Paradigm_by_Applying_STEM_Competencies

  Roditeljstvo u adolescenciji - Kako vaspitavam svoje dijete (Parenthood in Adolescence - How do I Educate my Child)

  Naučni skup Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive (Family and modern society-challenges and perspective)
  DOI 10.7251/ZCMZ2001011M
  Godina 2020
  Autori Tatjana Marić
  Strana od 11
  Strana do 19
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=900503

  Roditeljska podrška djeci i mladima u vrijeme samoizolacije tokom pandemije korona virusa (COVID-19)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020
  DOI DOI: 10.7251/FLZB2101423J
  Publikacija "Banjalučki novembarski susreti 2020"
  Godina 2020
  Autori Draženko Jorgić and Tatjana Marić
  Strana od 423
  Strana do 438
  Veb adresa http://drazenkojorgic.com/wp-content/uploads/2021/12/BLNS20.pdf

  Preferencije nastavnika o nastavi podržanoj mobilnim uređajima

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/NIS2014177M
  Publikacija Nauka i stvarnost, Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 18. maj 2019), Knjiga 14
  Godina 2020
  Autori Tatjana Marić and Draženko Jorgić
  Strana od 177
  Strana do 193

  Obrazovanje podržanom mobilnim multimedijalnim uređajima: izazovi u radu nastavnika u osnovnim i srednjim školama

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2019
  DOI 10.7251/FLZB2001151J
  Publikacija Zbornik "Banjalučki novembarski susreti 2019"
  Godina 2019
  Autori Draženko Jorgić and Tatjana Marić
  Strana od 151
  Strana do 165

  Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalno neprihvatljivog ponašanja mladih razvojem porodičnih vještina

  Naučni skup IV međunarodna naučna konferencija društvene devijacije, Položaj marginalizovanih grupa u društvu
  DOI 10.7251/ZCMZ0119426M
  Publikacija Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2019
  Autori Tatjana Marić
  Strana od 426
  Strana do 434
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=782387

  Mobilno učenje kao savremena tendencija u obrazovanju

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1902152M
  Godina 2019
  Autori Tatjana Marić and Draženko Jorgić
  Strana od 152
  Strana do 167

  Moguće implikacije pozicija i uloga učenika i nastavnika u mobilnom obrazovanju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018.
  DOI 10.7251FLZZB1901403J
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić and Tatjana Marić

  Nenasilna pedagoška komunikacija u funkciji humanističkog vaspitanja

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Tatjana Marić
  Strana od 231
  Strana do 251

Knjige

  Podrška roditeljstvu - Izazovi i mogućnosti

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISBN 978-99976-934-7-1
  Godina 2022
  Autori Tatjana Marić
  Tip knjige naučna knjiga

  Roditeljski stilovi vaspitanja, stidljivost i uključenost učenika u nastavu

  Izdavač Grafomark Laktaši
  ISBN 978-99976-36-09-6
  Godina 2017
  Autori Tatjana Marić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231

  Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi

  Izdavač GrafoMark, Laktaši
  ISBN 978-99955-57-44-7
  Godina 2011
  Autori Tatjana Marić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 207

Projekti