Navigation

Tanja Glišić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Predškolsko vaspitanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika predškolskog vaspitanja viši asistent September 24, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13SKV Savremeni kurikulum u predškolskom vaspitanju
MPV13STM Savremene teorije i modeli u metodici predškolskog vaspitanja
MPV13CEN Centri za stvaralaštvo i učenje
Akademske studije prvog ciklusa
IUO141-PD Individualizacija u obrazovanju
IUO-15 Individualizacija u obrazovanju
MO142 Menadžment u obrazovanju
MUODS135 Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine
MFMP135 Metodika formiranja matematičkih pojmova
OA131 Osnovi andragogije
PVMRG136 Metodika razvoja govora
PVUAIU136 Usmjerene aktivnosti i učenje
PPF-07 Porodična pedagogija
TMUO132 Teorije i modeli učenja odraslih
UMVOR135 Uvod u metodiku VOR-a
FOMPPD Uvod u formiranje matematičkih pojmova predškolske djece
ŠM148 Školski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zašto djeca pitaju – nova klasifikacija pitanja predškolske djece

  DOI 10.5937/inovacije1702114G
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2017
  Autori Tanja Glišić
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/30-2-8/

  Pitanje u vaspitno-obrazovnom procesu

  DOI 10.7251/NSK1601065G
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Tanja Glišić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 80

  Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima

  DOI 10.15516/cje.v17i0.1485
  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2015
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić, and Tanja Vujić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 179
  Strana do 194
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202955

  Aquaring methodical skills of preservice preschool teachers:from abstract knowledge to situation based learning

  Časopis Methodological Horizons
  Godina 2013
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin and Tanja Vujić
  Volumen 8 (2013)2
  Broj 18
  Strana od 47
  Strana do 65
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=169152

Radovi sa skupova

  Pitanja predškolske djece u funkciji razvoja kritičkog mišljenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2014
  Autori Tanja Vujić
  Strana od 355
  Strana do 364

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin, and Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo, and Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

Knjige

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Svi za inkluzivno obrazovanje

Project Number 1251312
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head doc. dr Sanja Partalo
Participants Tanja Glisic, ma
Zeljana Kovacevic
prof. dr Drazenko Jorgic
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
doc. mr Snjezana Kevic-Zrnic
Ozren Trisic
prof. dr Sanja Josifovic-Elezovic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2020-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 45500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematickog obrazovanja djece predskolskog uzrasta

Project Number 8301301
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants Dejan Kantar, ma
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
prof. dr Aleksandra Hadzic
prof. dr Tatjana Duronjic
Tanja Glisic, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-03-01
End of the project 2018-02-18
Project value 15000.0 BAM