Navigacija

prof. dr Božo Krivokuća
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  DOI 10.2298/VSP160630370G
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

  RESPIRATORNI ASPEKT DEKOMPENZOVANE CIROZE JETRE

  DOI 10.26601/rsp.aprs.18.7
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Božo Krivokuća, Goran Bokan i Malešević Nikola
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=65

  KLINIČKE KARAKTERISTIKE PLUĆNE DISFUNKCIJE U CIROZI JETRE

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Božo Krivokuća i Rajkica Bambulović-Petrović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 102
  Strana do 107
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/2017-15.pdf

  Plazma obogaćena trombocitima u liječenju“zamrznutog ramena"

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Marinko Domuzin
  Volumen 48
  Broj 10
  Strana od 6
  Strana do 10

  Liječenje upala ahilove tetive kod sportista mtodom plazme obogaćene trombocitima (PRP). Bilten ljekarske komore, broj 23:1-5.

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Marinko Domuzin i Božo Krivokuća
  Broj 23
  Strana od 1
  Strana do 5

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Resektabilnost tumora pankreasa, preživljavanje i kvalitet života

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Strana od 17
  Strana do 21

  Hemizam i uloga endokanabinoida u fiziološkim procesim

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Strana od 77
  Strana do 81

  Promjena kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Strana od 39
  Strana do 44

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae čovjeka tokom starenja – morfometrijsko istraživanje.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Strana od 30
  Strana do 38

  Plazma obogaćena trombocitima u liječenju zamrznutog ramena

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Strana od 6
  Strana do 10

  Komplikacije hirurškog liječenja uklještenih preponskih kila

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Strana od 17
  Strana do 23

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  DOI 10.7251/BII1602104K B
  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2016
  Autori Darko Golić, Božo Krivokuća, Zoran Mavija i Nada Banjac
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 104
  Strana do 111

  Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Strana od 10
  Strana do 11

  Značaj foraminotomije kod operacije lumbalne diskus hernije.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 47
  Strana od 100
  Strana do 105

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Duška Golić, Nada Banjac, P. Kovačević i S. Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 8

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  : Početni rezultati liječenja karcinom rektuma primjenom neoadjuvantne terapije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić i Srđan Brstilo
  Volumen 45
  Strana od 6
  Strana do 9

  Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom Švedskog protokola.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Božo Krivokuća
  Strana od 81
  Strana do 83

  Analiza rezultata hirurškog liječenja povreda jetre na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KC Banja Luka za 2011 i 2012 godinu.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Božo Krivokuća
  Strana od 70
  Strana do 73

  Observation of planned and registered neuroendocrine tumors (NETS) in Banja Luka region

  Časopis BH Surgery
  Godina 2011
  Autori Zdravko Marić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća i Branko Despot
  Strana od 39
  Strana do 44

  Observation of planned and registred neuroendocrine tumors (NETS) in te Banja Luka region.

  Časopis BHSURGERY
  Godina 2011
  Autori Pavel Cihlar, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća, Branko Despot, Igor Stkić, Gordana Kecman Malčić, Radoslav Gajanin i Nikolina Đurđević Marić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.udruzenje-hirurga.ba/wp-content/uploads/downloads/2011/10/6.pdf

  Epiphrenic Diverticulum as a Rare Cause of Dysphagia

  DOI 10.5455
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća i Jugoslav Đeri
  Volumen 2
  Broj 19
  Strana od 124
  Strana do 126

  Epiphrenic Diverticulum as Rare Cause of Dysphagia

  Časopis Acta informatica medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Dalibor Tomić i Jugoslav Đeri
  Strana od 124
  Strana do 126

  Leomiom jednjaka kao uzrok epifreničnog divertikuluma

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Ozren Kordić, D Tomić i V Keković
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 273
  Strana do 275

  Faringoezofagealni (Zenkerov) divertikulum kao uzrok visoke disfagije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Jovan Ćulum, Dmitar Travar, Božo Krivokuća, Milan Simatović, Ozren Kordić i Nebojša Trkulja
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 243
  Strana do 246

  Rani rezultati hirurškog liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Miroslav Regoda i Igor Stakić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 57

  Ekstenzivna hirurgija karcinoma jednjaka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Branislava Jakovljević, Dušan Janičić i Darko Jović
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 63

  Adenokarcinom duodenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Dragan Kostić, Ozren Kordić i Igor Stakić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 44

  Laparoscopic adrenalectomy: first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis World J Surg
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća i Jovan Ćulum
  Strana od 0
  Strana do 1

  Small bowel obstruction caused by hypertrophic intestinal tuberculosis: case report.

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda i Goran Janjić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 205
  Strana do 205

  Laparascopic adrenalectomy: The first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Dragan Tomić i Sladibor Lakić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 268
  Strana do 271

  Epifrenični divertikulum jednjaka kao uzrok disfagije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Miroslav Regoda i D Tomić
  Volumen 1
  Broj 7
  Strana od 0
  Strana do 1

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2005
  Autori Božo Krivokuća, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Petar Aćimovac, Jovan Ćulum i Milan Simatović
  Strana od 43
  Strana do 47

  Hirurške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2000
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Božo Krivokuća i Zoran Aleksić
  Volumen 31
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 75

  Živac šatora malog mozga (Ramus tentorii nervi ophtalmici).

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 13

  .: Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa.

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1998
  Autori Božo Krivokuća
  Strana od 17
  Strana do 21

  Numerički odnosi normalnih adrenokortikalnih ćelija i adrenokortikalnih ćelija u endotoksinskom šoku.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1994
  Autori Božo Krivokuća
  Strana od 20
  Strana do 20

  .: Morfološke varijacije (arteriae choroideae posterior medialis) (AChPM)

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1992
  Autori Božo Krivokuća
  Volumen 1
  Strana od 1
  Strana do 1

Radovi sa skupova

  Kolorektalni karcinom

  Naučni skup Prvi kongres Doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić i Božo Krivokuća

  Intestinalne stome u ratnoj hirurgiji

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Nebojša Trkulja

  Povrede nastale u saobraćajnim nezgodama

  Naučni skup Šesti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac i Božo Krivokuća

  Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom švedskog protokola, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Srđan Brstilo i Nina Marić
  Strana od 81
  Strana do 83

  EKSTENZIVNA HIRURGIJA KARCINOMA ŽELUCA –naša iskustva

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda i Jugoslav Đeri

  Ekstenzivna hirurgija karcinoma želuca-naša iskustva

  Naučni skup II Kongresa patologa BiH
  Godina 2012
  Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Nebojša Trkulja
  Strana od 98
  Strana do 103

  Laparoscopic adrenalectomy: the first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup World Journal of Surgery, Abstracts from the International Surgical Week,
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća

  Small bowel obstruction caused by hypertrophic intestinal tuberculosis: case report.

  Naučni skup World Journal of Surgery, Abstracts from the International Surgical Week,
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća

  Kolorektalni karcinom

  Naučni skup I Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić i Božo Krivokuća

  Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

  Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
  Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
  Godina 2003
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin i Božo Krivokuća
  Strana od 71
  Strana do 76

  Resektabilnost tumora pankreasa, preživljavanje i kvalitet života

  Naučni skup 20. Kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Petar Aćimovac, Zoran Aleksić i Božo Krivokuća

  Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa

  Naučni skup 20. Kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Petar Aćimovac, Božo Krivokuća i Jovan Ćulum

  Ratne povrede pankreasa

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Nebojša Trkulja

  Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova,,

  Naučni skup Zbornik radova XVIII Kongresa hirurga Jugoslavije,
  Godina 1994
  Autori Božo Krivokuća

  Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova

  Naučni skup XVIII Kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1994
  Autori Petar Aćimovac, Spasoje Radulović, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Nebojša Trkulja

  Ratne povrede duodenuma

  Naučni skup Zbornik radova I Kongresa SnSl I SnSl u ratu 1991/1992.
  Godina 1992
  Autori Božo Krivokuća

  Ratne povrede duodenuma

  Naučni skup Prvi Kongres SnSl i SnSl u ratu 1991/1992
  Godina 1992
  Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum i Božo Krivokuća
  Strana od 149
  Strana do 150

Knjige

  Urgentna medicina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-12-7
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća i Snježana Kozomara
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Urgentna medicina

  Izdavač Grafid d.o.o Banjaluka
  ISBN 978-99976-26-12-7
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća i Snježana Kozomara
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega / Božo Krivokuća i saradnici

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-99-6
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća, Želimir Erić, Vojislav Vujanović, Peđa Kovačević, Saša Dragić, Danica Momčičević i Svetozar Krivokuća
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 278

  Hirurgija jetre

  Izdavač Mako print Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-98-9
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 242

  Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-99-6
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 278

  Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

  Izdavač Medicinski fakultet u Banjaluci
  ISBN 987-99938-42-50-7
  Godina 2010
  Autori Božo Krivokuća, Želimir Erić, Ljiljana Kandić, Gordana Straživuk i Predrag Berić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 155

  Anatomija čovjeka

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-004-9
  Godina 2000
  Autori Božo Krivokuća
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 278