Навигација

проф. др Александра Петрашевић
редовни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за ГИС и картографију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Школска и примјењена картографијаредовни професор 25. новембар 2021.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије првог циклуса
ГЕ123Географија

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц18ГИС002Картографске основе ГИС-а
2Ц18ГИС007ГИС стандарди и инфраструктура просторних података
2Ц21ГИС002Картографске основе ГИС-а
Академске студије првог циклуса
1Ц07ПОС109Тематско картирање
1Ц13ГОС1033Математичка и примијењена картографија
1Ц13ГОС987Математичка географија
1Ц13ПОС1033Математичка и примијењена картографија

Библиографија

Радови у часописима

  The Role of Landscape in Sustainable Tourism Development—A Study of Identification and Evaluation of Landscape Qualities of the Vrbanja Basin in Bosnia and Herzegovina

  DOIhttp://dx.doi.org/10.3390/su15076121
  ЧасописSUSTAINABILITY
  Година2023
  АуториVesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić, Irena Medar-Tanjga, Mlađen Trifunović, Neda Živak и Aleksandra Petrašević
  Волумен15
  Број7
  Страна од1
  Страна до19
  Веб адресаhttps://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6121

  STUDENTS’ PERCEPTION OF GEOGRAPHY ONLINE COURSES AT THE UNIVERSITY OF BANJA LUKA DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  DOIhttps://doi.org/10.18509/AGB218-3117p
  ЧасописActa Geobalcanica
  Година2022
  АуториАлександра Петрашевић и Млађен Трифуновић
  Волумен8
  Број3
  Страна од117
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.acta.geobalcanica.info/

  А teacher in the augmented reality environment (Nastavnik u okruženju proširene stvarnosti)

  ЧасописKNOWLEDGE - International Journal
  Година2021
  АуториМлађен Трифуновић и Александра Петрашевић
  Волумен46
  Број1
  Страна од105
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/view/127

  УТИЦАЈ РЕЉЕФА НА ПРОСТОРНУ ДИСТРИБУЦИЈУ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  DOI10.7251/HER2125143P
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2021
  АуториАлександра Петрашевић, Даворин Бајић и Лука Сабљић
  Волумен25
  БројISSN 2232-8610
  Страна од143
  Страна до159

  The impact of relief on the distribution of the population in the Republic of Srpska

  DOI10.7251/HER2125143P
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2021
  АуториAleksandra Petrašević, Davorin Bajić и Luka Sabljić
  Волумен25
  БројISSN 2232-8610
  Страна од143
  Страна до159
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2021/05/Herald-25-full.pdf

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI10.5937/demografija2017055M
  ЧасописDemografija
  Година2020
  АуториDraško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija и Aleksandar Majić
  Број17
  Страна од55
  Страна до73
  Веб адресаhttp://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Усклађивање рада и родитељства-ставови запослених жена у Граду Бањој Луци

  DOI10.7251/HER2024107M
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2020
  АуториДрашко Маринковић, Александра Петрашевић и Александар Мајић
  Волумен24
  Страна од107
  Страна до125
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Herald-24-Marinkovic-et-al..pdf

  Карактеристике хипсометријског размјештаја становништва Републике Српске

  DOI10.2298/ZMSDN1867701P
  ЧасописЗборник Матице српске за друштвене науке
  Година2018
  АуториАлександра Петрашевић и Александар Мајић
  Волумен167
  Број3
  Страна од701
  Страна до710
  Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-57321867701P#.XedtKuhKiUk

  The Impact of Climate Change on the Modification of Bioclimatic Conditions in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописInternational Journal of Environmental Science
  Година2016
  АуториGoran Trbić, Davorin Bajić, Vladimir Đurđević, Čedomir Crnogorac, Tatjana Popov, Radoslav Dekić, Aleksandra Petrašević и Vesna Rajčević
  Волумен1
  Страна од176
  Страна до182
  Веб адресаhttps://www.iaras.org/iaras/journals/caijes/the-impact-of-climate-change-on-the-modification-of-bioclimatic-conditions-in-bosnia-and-herzegovina

  Fractal analysis in digital cartographic modeling of Miroč mountain

  DOIhttps://doi.org/10.2298/GSGD140712008V
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2015
  АуториАлександар Ваљаревић, Драгица Живковић и Александра Петрашевић
  ВолуменSveska XCV
  БројBr.2
  Страна од99
  Страна до108
  Веб адресаhttp://www.glasniksgd.rs/index.php/home

  Картографисање промјене броја становника општине Нови Град за 1991.- и 2003. годину примјеном метода тачака

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2005
  АуториАлександра Петрашевић
  Волумен10
  Страна од183
  Страна до189

  Центрографски метод и његова примјена у одређивању елемената геопростора Републике Српске

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2004
  АуториАлександра Петрашевић
  Волумен9
  Страна од45
  Страна до65

  Директна примјена сферног троугла у географији

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2004
  АуториАлександра Петрашевић
  Волумен9
  Страна од125
  Страна до138

  Проблем ортодроме-најкраћег правца

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1998
  АуториАлександра Петрашевић
  Волумен12
  Страна од13
  Страна до14

Радови са скупова

  Stanje kvaliteta voda površinskih vodotokova u Republici Srpskoj

  Научни скупPLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  ПубликацијаZbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne srdine
  Година2021
  АуториВесна Рајчевић, Tanja Mišlicki Tomić и Aleksandra Petrašević
  Страна од285
  Страна до292

  USE OF THE GENERIC CONCEPTION OF CREATING GRAPHIC ILLUSTRATION IN TEACHING CARTOGRAPHIC CONTENT IN THE SIXTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL

  Научни скупTHE 5TH SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  ПубликацијаCollection of Papers, INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Година2021
  АуториМлађен Трифуновић и Александра Петрашевић
  Страна од297
  Страна до302
  Веб адресаhttp://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  CONTEMPORARY SOCIO-GEOGRAPHICAL PROCESSES IN THE RURAL AREAS OF THE BANJA LUKA REGION

  Научни скупTHE 5TH SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  ПубликацијаCollection of Papers, INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Година2021
  АуториТања Мишлицки Томић и Александра Петрашевић
  Страна од177
  Страна до185
  Веб адресаhttp://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  THE MAIN CHARACTERISTICS OF SPATIAL THINKING IN HIGH-SCHOOL GEOGRAPHY TEXTBOOK QUESTIONS AND TASKS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (B&H)

  Научни скуп International scientific conference, Geobalcanica 2021
  DOIhttps://doi.org/10.18509/GBP210565t
  ПубликацијаProceedings 2021
  Година2021
  АуториМлађен Трифуновић и Александра Петрашевић
  Страна од565
  Страна до574
  Веб адресаhttp://geobalcanica.org/proceedings-2021/

  CONTEMPORARY SOCIAL-GEOGRAPHIC PROCESSES IN REGIONAL DEVELOPMENT OF POTKOZARJE

  Научни скуп4nd International scientific conference, contects all geographers
  DOI: htp://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.21
  Публикација4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2018 PROCEEDINGS
  Година2018
  АуториТања Мишлицки Томић и Александра Петрашевић
  Страна од595
  Страна до605
  Веб адресаwww.geobalcanica.org

  POLITICAL-GEOGRAPHICAL VALORIZATION OF THE BORDER SPACE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FUNCTION OF IDENTIFICATION OF POSSIBLE DIRECTIONS OF TRANSBORDER COOPERATION AND FORMATION OF PERSPECTIVE TRANSBORDER REGIONS

  Научни скупInternational scientific conference GEOBALCANICA 2018
  DOIhtp://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.21
  Публикација4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2018 PROCEEDINGS
  Година2018
  АуториИгор Зекановић и Александра Петрашевић
  Страна од179
  Страна до189
  Веб адресаwww.geobalcanica.org , https://www.researchgate.net/publication/327856999_POLITICAL-GEOGRAPHICAL_VALORIZATION_OF_THE_BORDER_SPACE_OF_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA_IN_THE_FUNCTION_OF_IDENTIFICATION_OF_POSSIBLE_DIRECTIONS_OF_TRANSBORDER_COOPERATION_AND_FORMATION_OF_PERSPECTIVE_TRANSBORDER_REGIONS

  Oгрaничaвajући фaктoри у плaнирaњу рурaлнoг туризмa Бaњaлучкe рeгиje

  Научни скуп„Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја“
  ПубликацијаСедми научно-стручни скуп са међународном учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја“,
  Година2018
  АуториТања Мишлицки Томић, Александра Петрашевић и Вукосава Чолић
  Страна од185
  Страна до193

  Визуeлизaциja у кaртoгрaфскoj кoмуникaциjи

  Научни скупДoстигнућa, aктуeлнoсти и изaзoви гeoгрaфскe нaукe и прaксe”
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2015
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од27
  Страна до31

  Региональная поляризация городов Республикии Сербской

  Научни скупМеждународной научной конференции Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте глобализации и регионализации: теория и практика общественно-географических исследований
  Година2015
  АуториТања Мишлицки Томић и Александра Петрашевић
  Страна од311
  Страна до319

  Картографско моделовања геопросторних детерминанти Републике Српске

  Научни скупЗборника радова са међународног скупа поводом двадесет година Географског друштва Републике Српске
  Година2015
  АуториДрагица Живковић и Александра Петрашевић
  Страна од397
  Страна до405

  Стање и перспективе картографије у Републици Српској

  Научни скупГеографско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе
  Година2014
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од547
  Страна до551

  Стање и значај имплементације ГИС-а у локалним општинским администрацијама Републике Српске

  Научни скупЗборника радова са међународног скупа поводом двадесет година Географског друштва Републике Српске
  Година2013
  АуториДаворин Бајић, Александра Петрашевић и Драгутин Аџић
  Страна од405
  Страна до421

  Картографске форме-вид идентитета Републике Српске

  Научни скупНаука и идентитет
  Година2012
  АуториДрагица Живковић, Александра Петрашевић и Јасмина Јовановић
  Страна од733
  Страна до739

  Картографска писменост ученика основних школа у Републици Српској

  Научни скупПроблеми и изазови савремене географске науке и наставе
  Година2012
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од145
  Страна до151

  Улога ГИС-а у развоју и примјени дигиталне карте простора Републике Српске

  Научни скупТрећи конгрес српских географа са међународним учешћем
  Година2011
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од867
  Страна до877

  Aplication of GIS and sustainable development in the Republic of Srpska

  Научни скупГеографијата и одржлиовиот развој
  Година2010
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од421
  Страна до431

  Специфичности картографског моделовања геопростора Републике Српске

  Научни скупТериторијални аспект развоја Србије и суседних земаља
  Година2010
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од119
  Страна до125

  Могућност примјене дигиталне карте у настави географије

  Научни скупСрбија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима
  Година2007
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од719
  Страна до722

  Методологија и резултати израчунавања елемената геопростора Републике Српске примјеном центрографског метода

  Научни скупПрви конгрес српских географа
  Година2007
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од1151
  Страна до1158

Остали радови

  Драгица Живковић

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске
  Година2020
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од737

  Јасмина Ђорђевић

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске
  Година2020
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од552

  Глоговица

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике
  Година2018
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од332

  Management of protected areas – at the example of the Republic of Srpska- извод рада

  ИздавачeLIBRARY ID: 35466145
  Година2018
  АуториТања Мишлицки Томић, Вукосава Чолић и Александра Петрашевић
  Страна од90

  Agrarian and rural reality of the Republic of Srpska,- poster prezentacija

  Врањак

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике
  Година2013
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од750

  Вођеница

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике
  Година2013
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од571

  Величевићи

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике
  Година2013
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од396

  Велики Цвијетнић

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике
  Година2013
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од223
  Страна до224

  Велика Сочаница

  ИздавачМатица српска, САНУ, Завод за уџбенике,.
  Година2013
  АуториАлександра Петрашевић
  Страна од201

Књиге

  ПЈЕШЧАНИ МОДЕЛ ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ-историјат, основне компоненте и употреба у развоју просторног мишљења у топографском моделовању

  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBNISBN 978-99976-937-4-7
  Година2021
  АуториМлађен Трифуновић и Александра Петрашевић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна174

  РАЗМЈЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И НАСЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-хипсометријске карактеристике

  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBN978-99976-937-3-0
  Година2021
  АуториАлександра Петрашевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна163

  Кaртoгрaфскe фoрмe гeoпрoстoрних кoмпoнeнaтa Рeпубликe Српскe

  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBN978-99976-631-2-2
  Година2015
  АуториАлександра Петрашевић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна145

  Улога центрографског метода у компаративној анализи геопростора Републике Српске

  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBN978-99938-611-9-5
  Година2006
  АуториАлександра Петрашевић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна122

Пројекти

МОДЕЛОВАЊЕ ИНТЕНЗИВНИХ ПАДАВИНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КЛИМАТСКОМ СЦЕНАРИЈУ RCP8.5

Регионални климатски модели (Regional Climate Model - RCM) су најчешће коришћени алати за регионализацију резултата (енг. Dynamical downscaling) глобалних климатских модела (General Circulation Model – GCM) и процену промене регионалних климатских услова у будућности у зависности од различитих сценарија могућег повећања концентрација гасова стаклене баште (Giorgi et al., 2001). Методом регионализације се омогућава добијање релевантних информација о будућој клими на одговарајућим просторним ...

Број пројекта1259016
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Горан Трбић
Пројектни тимпроф. др Александра Петрашевић
проф. др Татјана Попов
проф. др Игор Зекановић
др Новица Ловрић
проф. др Даворин Бајић
др Слободан Гњато
др Владимир Ђурђевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.10.2018.
Завршетак пројекта01.08.2019.
Вриједност пројекта9000.0 БАМ

Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука

Предмет истраживања се темељи на постојећим тенденцијама недовољног рађања, негативног природног прираштаја, отворене депопулације, старења становништва и све раширенијег самачког живота у Републици Српској. Са тог аспекта од посебног значаја је сагледавање фертилног капацитета породиља и њиховог модела репродуктивног понашања, здравствене заштите и борбе против стерилитета...

Број пројекта1259005
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Драшко Маринковић
Пројектни тимНевена Павловић
Данијела Писаревић
мр Владимир Перендија
Вања Мирјана Вујић
Софија Верић
мр Александар Мајић
проф. др Ранка Перић-Ромић
проф. др Александра Петрашевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС
Почетак реализације01.02.2019.
Завршетак пројекта13.12.2019.
Вриједност пројекта9000.0 БАМ