Навигација

Н20-33 - Мултимедијално новинарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивМултимедијално новинарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-33обавезан62П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
In accordance with the rules of studying in the First cycle of studiesФормално-академски
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ у оквиру предмета усмерен је на изучавање и развијање информационе, визуелне и дигиталне писмености студената у намери да могу да компетентно управљају платформама за уређење „онлајн“ садржаја, те да на исти начин могу да адекватно примене различите програме за унапређење онлајн садржаја, тј. садржаја намењеног за дистрибуцију путем нових медијских технологија.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће имати прилику да изучавају нове теоријске и практичне приступе у поступцима прикупљања, уређења и дисеминације информација путем нових медијских технологија. Студенти ће моћии да препознају дигиталне капацитета информационе технологије (ИТ) с једне, и природу медијске информације, с друге стране. Студенти, такожђе, могу да науче да транспонују медијске информације из једног у други медијски формат. Студентима ће се презентовати форме визуелне комуникације, као и начини побољшања свеукупног медијског приказа садржаја путем мултимедијалних елемената и техника. Студенти ће моћи ће да разумеју повезаност ИТ и начин уређења садржаја за савремене медије.
Садржај предмета
Дигитално доба и нови медији 2. Развој и капацитети ИТ и дигиталних медија 3. Дискурс нових информационих технологија и нови језик медија 4. Мановичеви принципи нових медија (нумеричка представа, модуларност, аутоматизација, променљивост, транскодирање) 5. Системи за креирање и управљање веб садржајима (како производити садржај за дигитално доба) 6. Значај и примена слободних програма на интернету 7. Писање за онлајн медије 8. Уређење садржаја у онлајн медијима (препричавање, агрегација садржаја, дестилација садржаја, другачије посматрање садржаја (други угао). 9. Спајање медијског формата и извора и хронологија – нови садржаји 10. Израда и употреба инфографика 11. Новинарство и медији 3.0 (информација, промоција, продаја...) 12. Агрегациони медији и креирање садржаја 13. Употреба дрона и мулимедијалност 14. Дуги текстови на интернету и мултимедијалност 15. Будућност мултимедијалности на интернету
Методе извођења наставе
Интеракивна предавања и вјежбе, самостални истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације.
Литература
  1. Препоручена основна литература: 1. Тапавички Дуроњић, T. (2017). „Дигитални информациони сиситеми“ Бања Лука: ФПН Универзитета у Бањој Луци. 2. Tapavički Duronjić, T. (2008). „Kompjuterska kultura i moderni mediji“. Banja Luka: Filozofski fakultet. 3.Todorović, A.(2017).„Diskurs novih tehnologija“. Beograd: Clio. 4. Krejg, R. (2010). „Onlajn novinarstvo“. Beograd: Clio. 5. Tapaviči Duronjić, Т.(2006). „Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija“. Zavod za udžbenike IS.
  2. Džej Konrad Levinson, (2020). "Gerila marketing", Beograd: Rad.
  3. Ашманови, И. / Касперска, Н. (2023). "Дигитална хигијена". Ризница: Београд.
Облици провере знања и оцењивање
Присуство и активност у настави 10 Колоковијум 20 Самосталан истраживачки рад 30 Завршни испит 40
Посебна назнака
Н20-33