Navigacija

Smještaj u studentskim domovima

Smještajni kapaciteti po Paviljonima u Studentskom centru „Nikola Tesla“ je sljedeći:

 • Paviljon 1 (320 kreveta),
 • Paviljon 2 (320 kreveta),
 • Paviljon 3 (290 kreveta),
 • Paviljon 4 (320 kreveta).

Paviljoni I i II nalaze se na lokaciji tzv. starog kampusa, u ulici Majke Jugovića 1, dok su paviljoni III i IV locirani u kampusu „Univerzitetski gradˮ, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A. U sklopu studentskog doma, na obje lokacije, svakodnevno radi i studentski restoran / menza, gdje su studentima obezbijeđena tri obroka dnevno.

Cijene ishrane u menzi su:

 • doručak (0,60 KM),
 • ručak (1,40 KM),
 • večera (1,00 KM),
 • lunch paket (1,40 KM, uzima se subotom uveče).

Osim smještaja i ishrane, studentima su u okviru Studentskog centra na raspolaganju: čitaonica, internet sala, tv sala i usluge vešeraja.

Studenti takođe imaju i mogućnost korišćenja Gradskog olimpijskog bazena u toku semestra u terminima ponedjeljak i petak od 13.00 do 15.00 časova.

Ostale aktivnosti uglavnom se provode na sportskim terenima Studentskog centra i u Klubu studenata, gdje se održavaju književne, muzičke, dramske i druge slobodne aktivnosti studenata.

Studenti Univerziteta u Banjoj Luci učestvuju i na Studentskim sportskim igrama, koje se svake godine održavaju u maju. Takmičenja se mogu odvijati u malom fudbalu, košarci, odbojci, stonom tenisu i šahu.

Konkurs za smještaj studenata u JU Studentski centar „Nikola Teslaˮ  raspisuje se u septembru.

Kriterijumi koji su presudni prilikom bodovanja studenata su uspjeh u prethodnom školovanju i socijalni kriterijumi (studenti bez oba roditelja, studenti djeca palih i nestalih boraca VRS, studenti bez jednog roditelja, studenti sa invaliditetom, studenti – djeca RVI VRS i civilne žrtve rata od I do VI kategorije, student ili roditelj korisnik socijalne pomoći, studenti čija su oba roditelja nezaposlena, student čiji je jedan roditelj nezaposlen i studenti iz višečlanih porodica).

Više informacija na: https://scnikolatesla.com/

Elektronska pošta: scnikolatesla@gmail.com.

Kontakt telefoni Centra su:
Paviljon 1 i 2: centrala 051/235-051
Paviljon 3: centrala 051/312-959
Paviljon 4: centrala 051/302-004, 302-005
Kabinet direktora: tel/fax 051/235-056

Slike

 • /uploads/attachment/strana/359/smjestaj-u-studentskim-domovima-01.jpg
 • /uploads/attachment/strana/359/smjestaj-u-studentskim-domovima-04.jpg
 • /uploads/attachment/strana/359/smjestaj-u-studentskim-domovima-02.jpg
 • /uploads/attachment/strana/359/smjestaj-u-studentskim-domovima-05.jpg.jpg