Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o saradnji, FDBOU VO Tambovski Državni Univerzitet, Ruska Federacija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01.90-2/21
Institucija FDBOU VO Tambovski Državni Univerzitet, Ruska Federacija
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.04.2021.
Datum isteka 06.04.2026.

Ugovor o saradnji između Filološkog f. i Udruženja lektora RS, Filološki fakultet i Udruženje lektora Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.616/21
Institucija Filološki fakultet i Udruženje lektora Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.04.2021.
Datum isteka --

Sporazum Erazmus +izmedju UNIBL i Univerziteta u Gdanjsku 20-21 i 21-22 godina, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Gdanjsku

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01.92-5/21
Institucija Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Gdanjsku
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.03.2021.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji i akademskim razmjenama, Tovson univerzitet, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.90-01/21
Institucija Tovson univerzitet, SAD
Veb adresa https://www.towson.edu/
Datum potpisivanja 04.02.2021.
Datum isteka 04.02.2026.

Memorandum o razumijevanju, Bjeloruski državni tehnološki univerzitet, Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-9/20
Institucija Bjeloruski državni tehnološki univerzitet, Bjelorusija
Veb adresa https://en.belstu.by/
Datum potpisivanja 20.03.2020.
Datum isteka 20.03.2023.

Memorandum o razumijevanju, Bjeloruski državni univerzitet informatike i radio-elektronike, Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-14/20
Institucija Bjeloruski državni univerzitet informatike i radio-elektronike, Bjelorusija
Veb adresa https://www.bsuir.by/
Datum potpisivanja 08.05.2020.
Datum isteka 08.05.2025.

Memorandum o razumijevanju, Poljoprivredni istraživački institut u Lefkosiji, Kipar

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-16/20
Institucija Poljoprivredni istraživački institut u Lefkosiji, Kipar
Veb adresa http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Datum potpisivanja 02.06.2020.
Datum isteka 02.06.2025.

Sporazum o saradnji, Tehnološki univerzitet u Kemnicu, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-6/20
Institucija Tehnološki univerzitet u Kemnicu, Njemačka
Veb adresa https://www.tu-chemnitz.de/index.html.en
Datum potpisivanja 11.03.2020.
Datum isteka 11.03.2025.

Sporazum o saradnji, Državni univerzitet u Orenburgu, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-10/20
Institucija Državni univerzitet u Orenburgu, Rusija
Veb adresa http://www.osu.ru/
Datum potpisivanja 05.03.2020.
Datum isteka 05.03.2025.

Sporazum o saradnji, Mendelov univerzitet u Brnu, Češka Republika

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-11/20
Institucija Mendelov univerzitet u Brnu, Češka Republika
Veb adresa http://mendelu.cz/en/
Datum potpisivanja 27.05.2020.
Datum isteka 27.05.2025.

Sporazum o saradnji, Institut za nuklearne nauke Vinča, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-14/19
Institucija Institut za nuklearne nauke Vinča, Srbija
Veb adresa https://www.vin.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 23.12.2019.
Datum isteka 23.12.2024.

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Nišu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2824/12
Institucija Univerzitet u Nišu, Srbija
Veb adresa https://www.ni.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 04.10.2012.
Datum isteka 04.10.2022.

Memorandum o saradnji, Vestfalski univerzitet primijenjenih nauka, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-8/20
Institucija Vestfalski univerzitet primijenjenih nauka, Njemačka
Veb adresa https://www.en.w-hs.de/
Datum potpisivanja 14.02.2020.
Datum isteka 14.02.2025.

Memorandum o saradnji, Tehnički univerzitet Moldavije, Moldavija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-7/20
Institucija Tehnički univerzitet Moldavije, Moldavija
Veb adresa https://utm.md/en/
Datum potpisivanja 14.02.2020.
Datum isteka 14.04.2025.

Sporazum o saradnji, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-5/20
Institucija Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka
Veb adresa https://www.uniag.sk/en/
Datum potpisivanja 20.01.2020.
Datum isteka 20.01.2025.

Memorandum o razumijevanju, Nikolajevski nacionalni poljoprivredni univerzitet, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-4/20
Institucija Nikolajevski nacionalni poljoprivredni univerzitet, Ukrajina
Veb adresa https://www.mnau.edu.ua/
Datum potpisivanja 20.01.2021.
Datum isteka 20.01.2022.

Sporazum o akademskoj i naučnoj saradnji, Partenope univerzitet u Napulju, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-12/20
Institucija Partenope univerzitet u Napulju, Italija
Veb adresa https://en.uniparthenope.it/
Datum potpisivanja 06.04.2020.
Datum isteka 06.04.2025.

Sporazum o saradnji, Državni šumarski univerzitet S.M. Kirov u Sankt Peterburgu, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-10/19
Institucija Državni šumarski univerzitet S.M. Kirov u Sankt Peterburgu, Rusija
Veb adresa http://spbftu.ru/
Datum potpisivanja 21.11.2019.
Datum isteka 21.11.2024.

Memorandum o razumijevanju, Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-9/19
Institucija Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija
Veb adresa https://upb.ro/en/
Datum potpisivanja 23.10.2019.
Datum isteka 23.10.2024.

Ugovorno pismo o saradnji, Medicinski univerzitet u Bjalistoku, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Medicinski univerzitet u Bjalistoku, Poljska
Veb adresa https://www.umb.edu.pl/en/
Datum potpisivanja 01.06.2017.
Datum isteka 01.06.2022.

Memorandum o razumijevanju, UNICEF

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-8/19
Institucija UNICEF
Veb adresa https://www.unicef.org/bih/en
Datum potpisivanja 10.06.2019.
Datum isteka 10.06.2022.

Protokol o namjerama saradnje, Univerzitet u Černjivcima, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-6/96
Institucija Univerzitet u Černjivcima, Ukrajina
Veb adresa http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
Datum potpisivanja 25.12.1995.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Ljeida, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-432/99
Institucija Univerzitet Ljeida, Španija
Veb adresa http://www.udl.es/ca/
Datum potpisivanja 14.10.1999.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Univerzitet Navara, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Univerzitet Navara, Španija
Veb adresa https://www.unav.edu/
Datum potpisivanja 22.01.2004.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-664/06
Institucija Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Veb adresa https://www.uni-lj.si/eng/%C2%A0
Datum potpisivanja 24.10.2006.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-542/07
Institucija Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija
Veb adresa https://pr.ac.rs/
Datum potpisivanja 07.06.2007.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet, Rusija
Veb adresa http://www.msmsu.ru/
Datum potpisivanja 09.06.2007.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj i kulturološkoj saradnji, Univerzitet u Udinama, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-543/07
Institucija Univerzitet u Udinama, Italija
Veb adresa http://www.uniud.it/
Datum potpisivanja 24.07.2007.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Bariju, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-490/02
Institucija Univerzitet u Bariju, Italija
Veb adresa https://www.uniba.it/english-version
Datum potpisivanja 02.11.2002.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet Meidži, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3554/08
Institucija Univerzitet Meidži, Japan
Veb adresa https://www.meiji.ac.jp/cip/english/
Datum potpisivanja 06.10.2008.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Državni univerzitet Novi Pazar, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-5627/09
Institucija Državni univerzitet Novi Pazar, Srbija
Veb adresa http://www.np.ac.rs/sr
Datum potpisivanja 05.11.2009.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske, Švajcarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1448/10
Institucija Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske, Švajcarska
Veb adresa http://www.supsi.ch/
Datum potpisivanja 17.03.2010.
Datum isteka --

Pismo namjere za akademsku i naučnu saradnju, Rajnska stručna visoka škola, Univerzitet tehničkih nauka, Keln, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2613/10
Institucija Rajnska stručna visoka škola, Univerzitet tehničkih nauka, Keln, Njemačka
Veb adresa https://www.th-koeln.de/en/
Datum potpisivanja 12.05.2010.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3446/10
Institucija Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija
Veb adresa http://www.urv.cat/en/
Datum potpisivanja 24.06.2010.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet Jiangsu, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-6/19
Institucija Univerzitet Jiangsu, Kina
Veb adresa http://eng.ujs.edu.cn/
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 13.05.2022.

Ugovor o saradnji, Moskovski državni institut kulture, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-5/19
Institucija Moskovski državni institut kulture, Rusija
Veb adresa http://www.mgik.org/
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 13.05.2024.

Memorandum o razumijevanju, Ternopilski državni pedagoški univerzitet V. Hnatjuk, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-324/12
Institucija Ternopilski državni pedagoški univerzitet V. Hnatjuk, Ukrajina
Veb adresa http://tnpu.edu.ua/%c2%a0
Datum potpisivanja 20.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj saradnji, Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-595/12
Institucija Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija
Veb adresa https://www.sanu.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 27.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Istočne Finske, Finska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-675/12
Institucija Univerzitet Istočne Finske, Finska
Veb adresa https://www.uef.fi/en/etusivu%C2%A0
Datum potpisivanja 02.03.2012.
Datum isteka 02.03.2022.

Sporazum o saradnji, Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4895/11
Institucija Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.uo.mod.gov.rs/
Datum potpisivanja 24.11.2011.
Datum isteka --

Opšti sporazum o saradnji, Univerzitet Kore, Ena, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-402/11
Institucija Univerzitet Kore, Ena, Italija
Veb adresa https://www.unikore.it/index.php/it/
Datum potpisivanja 02.03.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1537/11
Institucija Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD
Veb adresa https://www.viu.edu/
Datum potpisivanja 11.04.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet Tetovo, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1527/11
Institucija Državni univerzitet Tetovo, Sjeverna Makedonija
Veb adresa https://unite.edu.mk/en/
Datum potpisivanja 12.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Goce Delčev u Štipu, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4053/11
Institucija Univerzitet Goce Delčev u Štipu, Sjeverna Makedonija
Veb adresa https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
Datum potpisivanja 10.10.2011.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2425/12
Institucija Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija
Veb adresa https://www.uvt.ro/ro/
Datum potpisivanja 27.08.2012.
Datum isteka --

Sporazum, Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo, Holandija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo, Holandija
Veb adresa http://https/www.fom.de/
Datum potpisivanja 04.03.2013.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3993/12
Institucija Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.kpu.edu.rs/cms/
Datum potpisivanja 19.03.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije iz Velikog Trnova, Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1331/13
Institucija Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije iz Velikog Trnova, Bugarska
Veb adresa http://www.uni-vt.bg/eng/
Datum potpisivanja 18.04.2013.
Datum isteka 18.04.2023.

Protokol o međunarodnoj obrazovnoj saradnji, Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska
Veb adresa http://www.yildiz.edu.tr/en/
Datum potpisivanja 09.05.2014.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, Univerzitet Primorska, Slovenija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-3196/14
Institucija Univerzitet Primorska, Slovenija
Veb adresa https://www.upr.si/en/
Datum potpisivanja 18.09.2014.
Datum isteka --

Sporazum o namjerama saradnje, Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1930/14
Institucija Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija
Veb adresa http://nnsaa.ru/
Datum potpisivanja 03.06.2014.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1485/15
Institucija Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija
Veb adresa https://www.gitis.net/
Datum potpisivanja 29.04.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3946/15
Institucija Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
Veb adresa https://www.unipu.hr/
Datum potpisivanja 13.11.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4303/15
Institucija Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 09.12.2015.
Datum isteka --

Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji, Javni univerziteti u BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 107/2020
Institucija Javni univerziteti u BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.12.2020.
Datum isteka 10.12.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1176/16
Institucija Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Veb adresa https://www.um.si/
Datum potpisivanja 15.04.2016.
Datum isteka --

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2444/16
Institucija Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.uom.gr/en
Datum potpisivanja 30.08.2016.
Datum isteka 31.08.2021.

Memorandum o razumijevanju, Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3464/16
Institucija Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina
Veb adresa http://en.tute.edu.cn/
Datum potpisivanja 08.11.2016.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4715/14
Institucija Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.arts.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 18.12.2014.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Viša škola u Laguatu, Alžir

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-17/18
Institucija Viša škola u Laguatu, Alžir
Veb adresa http://www.ens-lagh.dz/
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka 13.12.2023.

Ugovor o saradnji, Univerzitet A. Mickjevič u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2700/08
Institucija Univerzitet A. Mickjevič u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://amu.edu.pl/en
Datum potpisivanja 12.08.2008.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju, Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-1/19
Institucija Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina
Veb adresa http://www.admissions.cn/lzjtu/
Datum potpisivanja 22.02.2019.
Datum isteka 23.02.2024.

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet u Misisipiju, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-2/19
Institucija Državni univerzitet u Misisipiju, SAD
Veb adresa https://www.msstate.edu/
Datum potpisivanja 29.03.2019.
Datum isteka 31.01.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.193/07
Institucija Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija
Veb adresa http://www.uklo.edu.mk/
Datum potpisivanja 19.03.2007.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju i razmjenu, Univerzitet Šinšu, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-23-20/20
Institucija Univerzitet Šinšu, Japan
Veb adresa https://www.shinshu-u.ac.jp/english/
Datum potpisivanja 26.06.2020.
Datum isteka 26.06.2025.

Sporazum o saradnji, Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3746/17
Institucija Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija
Veb adresa http://www.lunn.ru/
Datum potpisivanja 21.12.2017.
Datum isteka 22.12.2022.

Ugovor o saradnji, Voronješki državni univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1631/16
Institucija Voronješki državni univerzitet, Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.05.2016.
Datum isteka 18.07.2021.

Sporazum o saradnji , Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.3812/16
Institucija Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.12.2016.
Datum isteka --

Protokol o saradnji, Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1140
Institucija Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.10.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3064/08
Institucija Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.09.2008.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-12/18
Institucija Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta, Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Vroclavu, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.297/17
Institucija Univerzitet u Vroclavu, Poljska
Veb adresa https://uni.wroc.pl/en/
Datum potpisivanja 03.02.2017.
Datum isteka --

Okvirni ugovor, Univerzitet u Poatjeu, Francuska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1893/15
Institucija Univerzitet u Poatjeu, Francuska
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.05.2015.
Datum isteka 29.05.2021.

Memorandum o razumijevanju, Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Broj ugovora -
Institucija Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka
Veb adresa https://www.czu.cz/en/
Datum potpisivanja 20.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Nižnjenovgorodski državni univerzitet N.I. Lobačevski, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.10792/18
Institucija Nižnjenovgorodski državni univerzitet N.I. Lobačevski, Rusija
Veb adresa www.unn.ru/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Sporazum o saradnji, Državni institut za ruski jezik A.S. Puškin, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-15/20
Institucija Državni institut za ruski jezik A.S. Puškin, Rusija
Veb adresa https://www.pushkin.institute/
Datum potpisivanja 08.05.2020.
Datum isteka 08.05.2023.

Sporazum o saradnji, Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija
Veb adresa https://www.volgatech.net/
Datum potpisivanja 28.03.2017.
Datum isteka 29.03.2022.

Memorandum o saradnji, Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3661/18
Institucija Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija
Veb adresa https://www.utcluj.ro/
Datum potpisivanja 02.12.2016.
Datum isteka 03.12.2021.

Sporazum o saradnji, Ruski centar za nauku i kulturu Ruski dom, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1843/17
Institucija Ruski centar za nauku i kulturu Ruski dom, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka 20.06.2021.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.976/17
Institucija Univerzitet u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 30.03.2017.
Datum isteka 31.03.2022.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-19/20
Institucija Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
Veb adresa https://www.ucg.ac.me/
Datum potpisivanja 05.10.2020.
Datum isteka 05.10.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.23-21/20
Institucija Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Veb adresa https://www.uns.ac.rs/
Datum potpisivanja 19.10.2020.
Datum isteka 19.10.2025.

Memorandum o razumijevanju, Orlovski državni univerzitet I.S. Turgenjev, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-5/18
Institucija Orlovski državni univerzitet I.S. Turgenjev, Rusija
Veb adresa http://orelsu.com/
Datum potpisivanja 06.08.2018.
Datum isteka 07.08.2021.

Ugovor o saradnji, Državni tehnički univerzitet za naftu i gas Ivano-Frankivsk, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-6/18
Institucija Državni tehnički univerzitet za naftu i gas Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Veb adresa https://nung.edu.ua/en
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet u Zagrebu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-4/18
Institucija Univerzitet u Zagrebu
Veb adresa http://www.unizg.hr/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet informacionih nauka i tehnologija Sv. Apostol Pavle, Ohrid, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1981/18
Institucija Univerzitet informacionih nauka i tehnologija Sv. Apostol Pavle, Ohrid, Sjeverna Makedonija
Veb adresa http://uist.edu.mk/
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.2434/18
Institucija Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina
Veb adresa http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Datum potpisivanja 17.09.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-3/18
Institucija Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Veb adresa https://www.uniri.hr/
Datum potpisivanja 09.05.2018.
Datum isteka 10.05.2023.

Bilateralni sporazum , Gabriele Dnuncio Univerzitet u Kijeti, Peskara, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-9/18
Institucija Gabriele Dnuncio Univerzitet u Kijeti, Peskara, Italija
Veb adresa https://www.unich.it/
Datum potpisivanja 04.04.2019.
Datum isteka 04.04.2022.

Memorandum o saradnji, Univerzitet u Petrošani, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Broj ugovora 01.1079-7/18
Institucija Univerzitet u Petrošani, Rumunija
Veb adresa https://www.upet.ro/eng/erasmus+/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Univerzitet Eftimie Murgu u Rešicama, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-10/18
Institucija Univerzitet Eftimie Murgu u Rešicama, Rumunija
Veb adresa https://uem.ro/
Datum potpisivanja 15.10.2018.
Datum isteka 16.10.2023.

Sporazum o saradnji, Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-8/18
Institucija Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet, Rusija
Veb adresa https://www.bsu.edu.ru/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka 04.09.2023.

Memorandum o saradnji, Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-14/18
Institucija Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://www.put.poznan.pl/en
Datum potpisivanja 13.11.2018.
Datum isteka 14.11.2023.

Dogovor o saradnji, Univerzitet Hradec Kralove, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-13/18
Institucija Univerzitet Hradec Kralove, Češka
Veb adresa https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Datum potpisivanja 03.01.2019.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Maćerati, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-16/18
Institucija Univerzitet u Maćerati, Italija
Veb adresa https://www.unimc.it/en
Datum potpisivanja 22.01.2019.
Datum isteka 23.01.2024.

Sporazum o uspostavljanju i ostvarivanju dugoročne saradnje, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 2946/18
Institucija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
Veb adresa http://www.anurs.org/
Datum potpisivanja 26.10.2018.
Datum isteka --