Navigacija

Koordinatori za osiguranje kvaliteta

 
Redni broj Članica Ime i prezime Kontakt
1. Akademija umjetnosti prof. dr Predrag Solomon

predrag.solomun@au.unibl.org 

2. Arhitektonsko-građevinsko-
geodetski fakultet
Dejan Vasić dejan.vasic@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet dr Jadranka Petrović jadranka.petrovic@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet doc. dr Mihajlo Savić  mihajlo.savic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet prof. dr Goran Janjić goran.janjic@mf.unibl.org 
6. Medicinski fakultet

SP Medicina prof dr Zlatan Stojanović

SP Dentalna medicina prof. dr Irena Kuzmanović Radman

SP Farmacija prof. dr Nataša Bubić Pajić

Za sve Zdravstvene nauke (6 SP) doc. dr Darija Knežević

zlatan.stojanovic@med.unibl.org

 

irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

 

darija.knezevic@med.unibl.org

7. Poljoprivredni fakultet prof. dr Mirjana Žabić mirjana.zabic@tf.unibl.org
8. Pravni fakultet Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma bosiljka.cubrilovic-stamenic@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički
fakultet
prof. dr Dragan Matić dragan.matic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet  doc. dr Jelena Trivan jelena.trivan@rf.unibl.org 
11. Tehnološki fakultet prof. dr Mirjana Žabić mirjana.zabic@tf.unibl.org 
12. Fakultet bezbjednosnih nauka doc. dr Dragana Vasiljević dragana.vasiljevic@fbn.unibl.org 
13. Fakultet političkih nauka prof. dr DraganaTrninić dragana.trninic@fpn.unibl.org 
14. Fakultet fizičkog vaspitanja
i sporta
Danijel Božić, ma danijel.bozic@ffvs.unibl.org
15. Filozofski fakultet prof. dr Boško Branković bosko.brankovic@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet prof. dr  Mijana Kuburić Macura   mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 
17. Šumarski fakultet doc. dr Nataša Lukić natasa.lukic@sf.unibl.org