Navigacija

Akademska 2020/2021.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2020/2021. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

Red. br. Ime i prezime Organizaciona jedinica Prosjek
1. Maja Tomić Akademija umjetnosti 9,91
2. Anica Milanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 9,39
3. Nikola Vidović Ekonomski fakultet 9,88
4. Bojan Derajić Elektrotehnički fakultet 10,00
5. Nikola Radovanović Mašinski fakultet 9,09
6. Davor Gičevski Medicinski fakultet 9,91
7. Leila Šeper Poljoprivredni fakultet 9,54
8. Igor Mirjanić Pravni fakultet 9,88
9. Dragana Dragičević Prirodno-matematički fakultet 9,50
10. Bojana Milinković Tehnološki fakultet 9.64
11. Duško Baškalo Fakultet bezbjednosnih nauka 9,91
12. Stefan Ovuka Fakultet političkih nauka 9,95
13. Aleksandra Stanivuk Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 9,75
14. Nela Smiljić Filozofski fakultet 9,83
15. Sandra Čihorić Filološki fakultet 9,91
16. Filip Bratić Šumarski fakultet 9,33