Navigacija

Instrukcije za uplate

RB Opis
1 Vaše ime, prezime, adresa i broj telefona
2 Prijemni ispit
3 Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja
4 Datum uplate
5 Polje se ne popunjava
6
 • 555-000-06053684-82 Nova banka 
 • 551-001-00009070-76 Unikredit banka        
 • 552-002-18458284-85 Adiko banka      
 • 571-010-00002781-63 Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka 
7  70,00 KM
8 Polje se ne popunjava
9 JMB (jedinstveni matični broj kandidata)
10 Polje se ne popunjava
11 722512 za I ciklus                722534 za II ciklus             722534 za III ciklus
12 Polje se ne popunjava
13 Polje se ne popunjava
14 002
15

Šifra fakulteta/Akademije:

 • 1250002          Akademija umjetnosti
 • 1250003          Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • 1250004          Ekonomski fakultet
 • 1250005          Elektrotehnički fakultet
 • 1250006          Mašinski fakultet
 • 1250007          Medicinski fakultet
 • 1250010          Poljoprivredni fakultet
 • 1250008          Pravni fakultet
 • 1250009          Prirodno-matematički fakultet
 • 1250018          Rudarski fakultet
 • 1250011          Tehnološki fakultet
 • 1250019          Fakultet bezbjednosnih nauka
 • 1250017          Fakultet političkih nauka
 • 1250012          Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • 1250013          Filozofski fakultet
 • 1250016          Filološki fakultet
 • 1250014          Šumarski fakultet
16 0000000333