Navigacija

Studenti u susret nauci

Naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ (Students encountering science - StES) jedna je od najznačajnijih aktivnosti koju realizuje Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci.

Ovaj skup sa međunarodnim učešćem pruža mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju.

Naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“  je multidisciplinarnog karaktera, te studenti mogu prijaviti radove iz šest naučnih oblasti Prirodne nauke, Inženjerstvo i tehnologija, Medicinske i zdravstvene nauke, Poljoprivredne i šumarske nauke, Društvene nauke i Humanističke nauke.

Više informacija o naučno-stručnom skupu „Studenti u susret nauci“ koji se održava od 2008. godine nalazi se na zvaničnoj internetskoj stranici.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/59/studenti-u-susret-nauci-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/59/studenti-u-susret-nauci-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/59/studenti-u-susret-nauci-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/59/studenti-u-susret-nauci-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/59/studenti-u-susret-nauci-05.jpg