Navigacija

Ugovori o saradnji

Bilateralna saradnja sa visokoškolskim ustanovama i drugim partnerima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu predstavlja jedan od integralnih aspekata međunarodne saradnje.

Trenutno je aktivno preko 100 sporazuma potpisanih na nivou Univerziteta i preko 150 sporazuma potpisanih na nivou članica. Najveći broj sporazuma potpisan je sa partnerima iz zemalja regiona (Srbija, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora), zatim sa partnerima iz zemalja članica EU (Bugarska, Grčka, Italija, Kipar, Malta, Njemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Finska, Holandija, Češka, Španija), sa partnerima iz zemalja koje imaju specijalne odnose sa EU iako nisu članice (Švajcarska, Turska), zatim sa partnerima iz Ruske Federacije i NR Kine, kao i sa nekoliko partnera iz Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje, Bjelorusije, Ukrajine, Japana, Alžira i Moldavije.

U okviru bilateralne saradnje sa partnerima realizuju se brojne aktivnosti i događaji koji doprinose internacionalizaciji Univerziteta.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/45/ugovori-o-saradnji-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/45/ugovori-o-saradnji-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/45/ugovori-o-saradnji-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/45/ugovori-o-saradnji-04.jpg