Navigacija

Akademska 2016/2017

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2016/2017. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

 

Red. broj

Ime, ime oca i prezime

Prosječna ocjena

Fakultet/Akademija

 1.  

Jelena (Goran) Vučić

9,90

Akademija umjetnosti

 1.  

Snježana (Zdravko) Milovanović

9,63

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

 1.  

Jelica (Rade) Rastoka

10,0

Ekonomski fakultet

 1.  

Milica (Vladimir) Lekić

9,15

Elektrotehnički fakultet

 1.  

Milana (Aleksa) Nježić

8,90

Mašinski fakultet

 1.  

Miroslav (Mladen) Živković

9,83

Medicinski fakultet

 1.  

Srđan (Novica) Čolović

9,66

Poljoprivredni fakultet

 1.  

Aleksandar (Srđan) Forca

8,50

Pravni fakultet

 1.  

Vladan (Dušan) Jaguzović

9,87

Prirodno-matematički fakultet

 1.  

Vida (Nedeljko) Tešić

9,55

Rudarski fakultet

 1.  

Maja (Milomir) Stojković

8,89

Tehnološki fakultet

 1.  

Zoran (Boro) Vukalo

9,50

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 1.  

Milena (Jovo) Savković

9,31

Fakultet političkih nauka

 1.  

Tamara (Ljubomir) Glamočak

9,44

Fakultet bezbjednosnih nauka

 1.  

Vesna (Goran) Kovačević

9,89

Filozofski fakultet

 1.  

Sanja (Ratko) Milićević

9,84

Filološki fakultet

 1.  

Jelena (Nedeljko) Velaga

9,10

Šumarski fakultet