Navigacija

Konferencije

Naziv konferencije Vlado S. Milošević: Etnomuzikolog, Kompozitor i Pedagog-Tradicija kao inspiracija
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljstvu (STEPGRAD)
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://stepgrad2022-sr.aggf.unibl.org/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Prva
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup

Naziv konferencije REDETA
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt www.redete.org
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije ENEF
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt http://enef.etfbl.net/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije INDEL
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Elektrotehnički fakultet
Internet sajt indel.etf.unibl.org
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Prva
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup

Naziv konferencije Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja i zapošljavanja
Naziv zbornika -
Izdavač/suizdavač Ekonomski fakultet
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije DEMI
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Mašinski fakultet Banjaluka, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet  Podgorica, Univerzitet Crne Gore, Fakultet inženjerstva Hunedoara, Univerzitet u Temišvaru, Fakultet inženjerstva Rešica, Univerzitet Babeš-Bolja, Kluž-Napoka
Internet sajt https://demi.mf.unibl.org/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Prva
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup

Naziv konferencije ICAS
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci i  Mašinski fakultet, Politehnički univerzitet u Temišvaru
Internet sajt https://icas.science/index.htm
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup
 


 
Naziv konferencije AgroRes
Naziv zbornika Zbornik sažetaka
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://agrores.agro.unibl.org
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Prva
Nacionalna klasifikacija Međunarodni skup od posebnog značaja

Naziv konferencije Oktobarski pravnički dani
Naziv zbornika Pravna riječ
Izdavač/suizdavač Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Udruženje pravnika Republike Srpske
Internet sajt https://pf.unibl.org/event/oktobarski-pravnichki-dani/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi 21. vijeka
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup

Naziv konferencije Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://pmf.unibl.org/sbers-2020/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://savjetovanje.tf.unibl.org/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije Banjalučki novembarski susreti
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/series/blns
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije Otvoreni dani psihologa
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Društvo psihologa Republike Srpske
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Univerziteta  u Banjoj Luci
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije

CELLS-Conference on English Language and Literary Studies

Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač

Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci (I, III i IV zbornik)
Cambridge Scholars Publishing (II zbornik - Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies)

Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Naziv konferencije Srbistika danas (Philologia Serbica)
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Filološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt

https://philologiaserbica.rs.ba/index.php/phs

Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije Društvo i politika
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://drustvoipolitika.fpn.unibl.org/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija -
Nacionalna klasifikacija -

Naziv konferencije Savremeni izazovi i prijetnje bezbjednosti
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://fbn.unibl.org/zbornici-radova/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija -
Nacionalna klasifikacija -

Naziv konferencije Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: Savremeni izazovi terorizma i migrantske krize
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja

Naziv konferencije Šumarska nauka za održivi razvoj FORS2D
Naziv zbornika Zbornik radova
Izdavač/suizdavač Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt https://forsd.sf.unibl.org/
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Druga
Nacionalna klasifikacija Međunarodni naučni skup

Naziv konferencije Očuvanje genetičkih resursa
Naziv zbornika -
Izdavač/suizdavač Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banjoj Luci
Internet sajt -
Referiše se u citatnim bazama -
Nacionalna kategorija Treća
Nacionalna klasifikacija Naučni skup republičkog značaja