Navigacija

Drugi ciklus studija

Fakultet/Akademija Studijski program
Akademija umjetnosti Muzička umjetnost
Likovne umjetnosti
Dramske umjetnosti
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam
Građevinarstvo
Geodezija
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Mašinski fakultet  Energetska efikasnost u zgradarstvu (Kombinovani studijski program)
Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje
Finansije i revizija javnog sektora
Međunarodna ekonomija
Poslovna ekonomija
Aktuarstvo
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
Upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom
Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika
Elektronika i telekomunikacije
Elektroenergetski i industrijski sistemi
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije
Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo
Proizvodno mašinstvo
Mehatronika
Industrijsko inženjerstvo
Zaštita na radu
Konstrukciono mašinstvo
Medicinski fakultet Zdravstvena njega 
Poljoprivredni fakultet Biljne nauke
Animalna proizvodnja
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Pravni fakultet Pravo
Prirodno-matematički fakultet Fizika
Geografija
Prostorno planiranje
Biologija
Hemija
Ekologija i zaštita životne sredine
Matematika i informatika
Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo
Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo
Prehrambeno inženjerstvo
Tekstilno inženjerstvo
Grafičko inženjerstvo
Fakultet bezbjednosnih nauka Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa
Bezbjednost i kriminalistika
Fakultet političkih nauka Sociologija
Socijalni rad
Novinarstvo i komunikologija
Politikologija
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Opšti nastavnički 
Sport
Filozofski fakultet Filozofija
Pedagogija
Psihologija
Istorija
Predškolsko vaspitanje
Učiteljski studij
Filološki fakultet Srpski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost 
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost 
Ruski jezik i književnost
Metodika nastave stranih jezika i književnosti
Šumarski fakultet Šumarstvo 120 ECTS
Šumarstvo 60 ECTS
Poljoprivredni i Prirodno-matematički fakultet  Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa (Kombinovani studijski program) 120 ECTS
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa (Kombinovani studijski program) 60 ECTS