Navigacija

Zašto studirati na Univerzitetu u Banjoj Luci?

Univerzitet u Banjoj Luci vodeća je visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Srpskoj, sa ubjedljivo najdužom tradicijom u obrazovanju akademskog kadra, i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini.

Osnovan  je 7. novembra 1975. godine, kao drugi po redu univerzitet u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, danas u svom sastavu ima 16 fakulteta i Akademiju umjetnosti sa 66 studijska programa prvog ciklusa studija, 67 programa drugog i 14 studijskih programa trećeg ciklusa studija.

Univerzitet u Banjoj Luci zadovoljava najviše standarde u pogledu kadrovske i prostorne osposobljenosti. Raspolažemo svim neophodnim učioničkim kapacitetima, čitaonicama, bibliotekama, računarskim salama i laboratorijama, a kvalitet nastave garantuje vrhunski profesorski kadar.

Naš univerzitet prepoznat je kao lider u promociji naučne misli i pozitivnih procesa, kvaliteta visokog obrazovanja, generator znanja i progresa u društvu. Već duže vrijeme pripadamo Evropskoj asocijaciji univerziteta, članica smo Evropskog istraživačkog prostora i prva naučnoistraživačka institucija u Bosni i Hercegovini kojoj je Evropska komisija dodijelila Logo izvrsnosti u istraživanju.

Aktivno učestvujemo u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, te obrazovnim programima razmjene studenata i osoblja. Sa univerzitetima, institutima i drugim partnerima širom svijeta do sada smo zaključili preko 200 sporazuma o saradnji, što otvara brojne mogućnosti našim studentima – da dio svoga školovanja provedu na drugim prestižnim univerzitetima širom Evrope i svijeta.  

Budući da se Univerzitet u Banjoj Luci nalazi u najvećem gradu Republike Srpske, koji je ujedno kulturni, obrazovni i sportski centar naše Republike, to našim studentima pruža brojne mogućnosti  uključivanja u navedene društvene aktivnosti. Prednost je svakako i što je većina naših fakulteta grupisana u dva kampusa, smještena u neposrednoj blizini centra grada, u kojima se nalaze studentski domovi kapaciteta 1300 mjesta, restorani, studentske ambulante, Studentski multimedijalni  centar, kao i brojni sportski tereni i studentski klubovi.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/346/promo-01.JPG
  • /uploads/attachment/strana/346/promo-02.JPG
  • /uploads/attachment/strana/346/promo-3.JPG
  • /uploads/attachment/strana/346/promo-4.JPG