Navigacija

Treći ciklus studija

Fakultet/Akademija Studijski program Smjer
Akademija umjetnosti Muzička umjetnost Kamerna muzika
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo
Ekonomski fakultet Ekonomija
Elektrotehnički fakultet Informaciono-komunikacione tehnologije
Medicinski fakultet Biomedicinske nauke
Poljoprivredni fakultet Poljoprivredne nauke
Pravni fakultet Pravo
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Fakultet političkih nauka Doktorski studij društvenih nauka
Filozofski fakultet Pedagogija  
Učiteljski studij  
Filološki fakultet Filologija Nauka o jeziku
Nauka o književnosti
Šumarski fakultet Šumarstvo
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Elektrtehnički, Mašinski i Tehnološki fakultet Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo