Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Praćenje promena u eksperiji GABAA receptora kod humanih glioma

Predmet ovog istraživanja je ispitivanje uloge GABAA receptora kod glioma. Nestanak GABAA receptora se povezuje sa nekontorolisanim rastom malignih glioma Planirana studija obuhvatila bi prikupljanje i pripremu biološkog materijala tumorskog tkiva neurohirurških pacijenata kojima je dijagnostikovan i operisan tumor mozga glijalnog porekla. Drugi segment studije je molekularna analiza...

Broj projekta 1257050
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Nela Rašeta Simović
Projektni tim Mirna Popović
Žana Radić
prof. dr Bosa Mirjanić-Azarić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 5006.0 BAM

Antioksidativni potencijal biljaka iz porodice Lamiaceae

Porodica cvetnica Lamiaceae predstavlja jednu od najrasprostranjenijih porodica biljaka koju karakteriše visok sadržaj fenolnih kiselina i flavonoida i značajna antioksidativna aktivnost. Sve više ljudi razmatra upotrebu začina i bilja za medicinsku i terapeutsku upotrebu, posebno za različita hronična stanja. Dijabetes melitus je hronična, metabolička bolest od koje pati oko 422 miliona ljudi širom sveta...

Broj projekta 1257049
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Đorđe Đukanović, ma
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Biljana Tubić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetništvo na balkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat DeepGreenInno će doprinijeti Evropskoj inicijativi za duboke tehnološke talente kroz izgradnju kapaciteta 5 partnerskih visokoškolskih institucija u zemljama istočne i jugoistočne Evrope (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj i 1 u Albaniji). Povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i zaštiti životne sredine u vezi sa lancem eksploatacije materijala je srž projekta...

Broj projekta 1259083
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
prof. dr Goran Trbić
Dragana Gajić, ma
Branka Trninić
Slađana Vasić
Snježana Ratković
Sunčica Sukur
Marija Stojaković
Željka Ostojić
Finansijer EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Početak realizacije 31.05.2023.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 199176.0 BAM

Istraživanje Evrope, digitalizacije i teorija zavjere (REDACT)

Istraživačke aktivnosti: prikupljanje javnih podataka sa društvenih mreža, pripremanje istraživačkih instrumenata za intervjue i etnografsko istraživanje, obavljeno i transkribovano najmanje 6 intervjua i 1 etnografska studija, kreirane baze podataka, analize društvenih mreža i podataka iz terenskog istraživanja, glavni rezultati istraživanja i preporuke za javne politike...

Broj projekta 1251328
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Turjačanin
Projektni tim prof. dr Andrea Puhalić
Finansijer FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI ZAGREB
Početak realizacije 01.11.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 13964.0 BAM

Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti u multietničkom okruženju

U cilju unapređivanja regionalne saradnje kao predmet istraživanja uzima se pitanje vrednosnih orijentacija i društvenog angažmana studenata u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti u multietničkom okruženju, odnosno na koji način predstavnici različitih etničkih grupa percipiraju pitanja o negovanju vrednosti interkulturne osetljivosti i društvenog angažmana studenata...

Broj projekta 1251327
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim mr Kristijan Popović
doc. dr Dragan Partalo
Marina Antonić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Unapređenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima

Javne akademske institucije su prepoznate kao akter sposoban da podstakne preduzetničke ekosisteme da transformišu poslovanje sektora i ojačati opšte blagostanje kroz održivo preduzetništvo. Poboljšanje odnosa između akademskog i neakademskog sektora u zemljama širenja će se postići primjenom praksi za sticanje koristi uz opravdanje održivosti...

Broj projekta 1254006
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Petković
Projektni tim doc. Ljubiša Mićić, ma
prof. dr Branka Topić-Pavković
Nataša Petković
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.07.2023.
Završetak projekta 30.04.2027.
Vrijednost projekta 825898.0 BAM

Aktovke za kreiranje regionalnih inovacionih šema

reža RISBRIEFCASE je nastavak projekta 3D aktovke koji finansira EITRM a koji je imao za cilj da približi minerale društvu, podižući svijest o rudarskim operacijama. Novo izdanje Projekta predlaže da se angažuju ključni partneri prethodnih izdanja da se pridruže novim Task partnerima i saradnicima u konzorcijum i kreiraju samoodrživu RISBRIEFCASE mrežu od najmanje 180 učesnika koja će omogućiti i komercijalizovati RISBRIEFCASE uslugu. Mreža RISBRIEFCASE će se sastojati od: • Konzorcijum: 15...

Broj projekta 1259082
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Ljiljana Tankosić
Finansijer EIT RAW MATERIALS
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 68800.0 BAM

Technology and Social Innovative approaches in Energy Poverty Solutions with Implications on Climate, Environment and Health

Organizovanje radnog sastanka na temu “Energetsko siromaštvo”. Troškovi pripreme i štampe edukativnog materijala na temu “Obnovljivi izvori energije” i “Pogonski materijali”. Troškovi publikacije naučno-istraživačkog rada iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Broj projekta 1256013
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Gvero
Projektni tim Danijela Kardaš Ančić, ma
prof. dr Darija Gajić
doc. dr Milovan Kotur
Milan Pupčević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 13.01.2023.
Završetak projekta 13.01.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

INCREASING SOCIETAL ACCEPTANCE OF WIND ENERGY PRODUCTION THROUGH MULTI- STAKEHOLDER COCREATION AND IMPLEMENTATION

Organizovanje radnog sastanka na temu “Obnovljivi izvori energije i energetsko siromaštvo”. Troškovi pripreme i štampe edukativnog materijala na temu “Obnovljivi izvori energije”. Troškovi publikacije naučno-istraživačkog rada iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Broj projekta 1256012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Gvero
Projektni tim Milan Pupčević, ma
doc. dr Milovan Kotur
Danijela Kardaš Ančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 13.01.2023.
Završetak projekta 13.01.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Projekat unapređenja infrastrukture i nabavke opreme u laboratoriji za energetiku

Kupovina akvizicione kartice za prikupljanje i kontrolu podataka, temperature, struje i napona, i montaža na postojeću instalaciju u sklopu laboratorije za energetiku na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci.

Broj projekta 1256011
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac Milan Pupčević, ma
Projektni tim Danijela Kardaš Ančić, ma
prof. dr Petar Gvero
doc. dr Milovan Kotur
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 3900.0 BAM

Obrazovanje mladih kao mehanizam zaštite ljudskih prava-Razvoj zajedničkog kurikuluma

Projekat realizuju zajednički Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci uz finansiranje Vlade AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistarživačku djelatnost. Cilj projekta je uspostavljanje i razvoj zajedničkih kurikuluma za izučavanje ljudskih prava i uspostavljanje škole ljudskih prava.

Broj projekta 1251705
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nevenko Vranješ
Projektni tim Mirjana Damjenić Bratić
prof. dr Matej Savić
Saška Tepavčević
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Priprema/ažuriranje planova upravljanja zaštićenim područjima koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama

Predmet ovog zadatka uključuje: 1. priprema/ažuriranje zaštićenih područja Planovi upravljanja koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i 2. sveobuhvatna procjena rizika od uticaja klimatskih promjena za pilot zaštićena područja. Navedeno će se provoditi za sljedeća zaštićena područja: - Nacionalni park Sutjeska, - Nacionalni park Kozara, - Nacionalni park Drina...

Broj projekta 1259081
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
Branka Trninić
dr Igor Trbojević
dr Milan Medarević
mr Marko Ivanišević
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radislav Tošić
prof. dr Tanja Maksimović
Željka Ostojić
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Neda Živak
Finansijer RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta --

Istorija političkih ideja kod Srba

Istraživanje, predstavljanje i afirmacija srpske političke misli i kulturnih ideja srpskog naroda na njegovom duhovnom i istorijskom prostoru. Zbornik radova, javna debata i predavanja studentima iz naučno-istraživačke teme.

Broj projekta 1251704
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Đorđe Vuković
Projektni tim Nikolina Babić
prof. dr Vlade Simović
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 01.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Pametne senzorske tehnologije u bioinženjeringu

U ovom projektu predmet istraživanja je projektovanje, izrada i karakterizacija senzora izrađenih na tekstilu i ugrađenih u predmete za svakodnevnu upotrebu sa mogućnošću primjene za mjerenje osnovnih parametara tijela korisnika, kao što su tjelesna temperatura, puls u minuti, krvni pritisak...

Broj projekta 1255040
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Slavica Gajić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Vedran Jovanović, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Fizička aktivnost stanovništva AP Vojvodine i Republike Srpske: obrasci, sličnosti i razlike

snovni predmet planiranog istraživanja predstavlja ispitivanje obrasca i socio-demografskih korelata fizičke aktivnosti stanovništa AP Vojvodine i Republike Srpske. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativan uzorak stanovništva AP Vojvodine i Republike Srpske...

Broj projekta 1251228
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Kristina Pantelić Babić
Projektni tim Danijel Božić, ma
prof. dr Borko Petrović
Sanja Vučković
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 5026.0 BAM

Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja

Projekat Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja (APLE) je nastao kao odgovor na procjenu i kritičku povratnu informaciju o kompetencijama mladih arhitekata koji po prvi put traže zaposlenje. Dakle, projekat teži da posreduje između svih izazova i pitanja koja se pojavljuju na pragu između škola arhitekture i zaposlenja...

Broj projekta 1253011
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. Igor Kuvač
Projektni tim doc. dr Marina Radulj
prof. dr Maja Milić-Aleksić
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Diana Stupar
Radovan Vukomanović
Milana Nedimović
prof. dr Malina Čvoro
Slobodan Peulić
Zoran Uljarević
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 80102.0 BAM

Genotipizacija gatačkog goveda na teritoriji opštine Gacko u 2023. godini

Jedna od najugroženijih autohtonih rasa na prostoru Republike Srpske je gatačko govedo te smatramo da je to prioritetna rasa za genotipizaciju radi očuvanja izvornosti tj. očuvanja genofonda, Cilj ovog projekta je utvrditi nivo autohtonosti izabranih jedinki sa područja opštine Gacko.

Broj projekta 1251525
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
dr Belma Kalamujić Stroil
dr Tatjana Krajišnik
Sonja Umićević, ma
dr Zoran Maletić
doc. dr Marina Antić
Dušan Andrijašević
Finansijer OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GACKO
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

U okviru COST akcije Plantmetals (CA 19116) organizacija škole u trajanju od 3 dana. Škola ukljčuje predavanja i laboratorijske vježbe vezane za determinaciju i diverzitet biljaka sa serpentinita, EPR (elektron paramagnetna reznancija) i atomsku apsorpcionu spektroskopiju i elektroforetske metode...

Broj projekta 1259080
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Ivana Pucar, ma
Tanja Trifković
Mirela Boroja, ma
prof. dr Dijana Mihajlović
prof. dr Siniša Škondrić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.05.2023.
Vrijednost projekta 3911.66 BAM

Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme

snovni cilj projekta je unapređenje obrazovanja lekara u VBC VZ uz podršku VŠU EU u skladu sa društvene potrebe, što se postiže kroz dva specifična cilja: (1) implementacija novog modela učenja kako bi se omogućilo studentima da koriste konceptualne, proceduralne i metakognitivne probleme i (2) razvijanje kapaciteta VBC VŠU za dalje unapređenje kombinovanog učenja kroz saradnju...

Broj projekta 1257047
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Sladojević
Projektni tim prof. dr Nenad Ponorac
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Tanja Šobot
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 127610.0 BAM

Kartiranje i tipologija površina podesnih za pošumljavanje kombinovanom primjenom metoda daljinske detekcije i terenskih istraživanja na primjeru ŠPP "Donjevrbasko"

Poznavanje stanja šuma i šumskog zemljišta u datom vremenu i prostoru predstavlja ključnu aktivnost u planiranju gazdovanja šumama i šumskim zemljištem te obezbjeđivanju kontinuiranog održivog, efikasnog i ekonomičnog korišćenja šumskih resursa. Međutim, glavni preduslov za tačno poznavanje stanja šumskih ekosistema je precizna i tačna inventarizacija tipova šumskih staništa...

Broj projekta 1251448
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Stupar
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Ilija Čigoja
Đorđije Milanović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 01.12.2023.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Tretman emergentnih polutanata elektro-Fenton procesom

Ljudska aktivnost uvodi u okolinu brojne toksične hemikalije. Uprkos niskim koncentracijama, one predstavljaju potencijalno opasno zagađenje. Većina njih su organske antropogene hemikalije, od kojih su neke zagađujuće materije poznate već nekoliko decenija...

Broj projekta 1251156
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Draženko Bjelić
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
prof. dr Borislav Malinović
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Novi pristup sintezi poroznih oksida

Cilj ovog projekta je modifijkacija metode sa nedostatkom rastvarača kako bi se primjenila kod sinteze odabranih poroznih oksidnih materijala. Projekat predstavlja direktnu podršku COST akciji CA20126 (NETPORE). Projekat se realizuje kroz radnu posjetu partnerskoj laboratoriji i seminar na UNIBL.

Broj projekta 1259079
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Zeljković
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2022.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta istraživačkih institucija, uključujući i Ekonomski fakultet UNIBL, da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socioekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1254005
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Vladana Ritan
Nikola Vidović
doc. dr Zoran Borović
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 119148.0 BAM

Realizacija COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning

Cilj projekta je podrška realizaciji COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning (ML4NGP) CA21160 i realizacija pratećih aktivnosti.

Broj projekta 1259077
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim Milica Jaguzović
prof. dr Dragan Matić
Nenad Vilendečić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Smanjenje izloženosti potrošača akrilamidu kroz pristup snabdjevanja žitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadržaj asparagina

Akrilamid u hrani se smatra potencijalnom opasnošću po egova konzumacija može dovesti do povećanog rizika od karcinoma.Akrilamid se formira tokom industrijske obrade hrane i kuvanja kod kuće. Industrija za preradu žitarica se već dugi niz godina bavi smanjenjem formiranja akrilamida u prehrabmenim proizvodima kroz optimizaciju procesa proizvodnje i uspostavljanje smjernica u proizvodnji...

Broj projekta 1259076
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim doc. dr Ivan Samelak
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM