Navigacija

Projekti

Suzbijanje pucanja plodova trešnje i kondicioniranje istih za dugotrajnije čuvanje u skladištu hormonskim i mineralim pripravcima

Pucanje plodova trešnje je voćarski problem na svjetskom nivou koji dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvalitetu. Obzirom da period zrenja plodova zna da bude najkišovitiji period u godini, opasnost od pucanja plodova je utoliko veća. Pucanje izaziva mehanička oštećenja koja narušavaju nutritivnu i biohemijsku konstituciju, čime se gubi upotrebna vrijednost plodova trešnje. Nove tehnologije i prakse utiče na suzbijanje pojave pucanja ploda...

Broj projekta 1251518
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim Zlatan Ristić
doc. dr Borut Bosančić
mr Predrag Ilić
doc. dr Marina Antić
mr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Epigenetički mehanizmi prilagođavanja usjeva na klimatske promjene: podrška SOST akciji CA19125- EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange (EPI-CATCH)

Cilj ovog projekta je definisanje, razvoj, generisanje i razmjena najnovijih saznanja i metodologija za ispitivanje epigenetičkih mehanizama koji utiču na prilagođavanje biljaka na faktore stresa pod uticajem klimatskih promjena. Postojeće tehnologije u poljoprivredi, kao i moderne tehnike u oplemenjivanju biljaka nastoje omogućiti visoke prinose i intenzitet proizvodnje...

Broj projekta 1251519
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Sonja Rašeta
dr Jelena Nikitović
mr Sanda Stanivuković
Tanja Krmpot, ma
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim Petar Nikolić
Sunčica Bodružić
Nikola Travar
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim nusproduktima, namjenjena za proizvode za njegu kože

Cilj projekta Ker4Care je aplikacija na Horizon2020 program koji posmatra vunu lošijeg kvaliteta kao dragocjen izvor sirovina konkretno prirodnog polimera...

Broj projekta 1259055
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Sunčica Sukur
Dejana Savić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Minerali u školama 4.0

RM@Schools 4.0 projekat je proizašao iz RM@Schools 3.0, posebno prepoznatog programa u fondu EIT RawMaterials namijenjenom obrazovanju društva u cjelini. Program će se ujedno odvijati paralelno sa RM@Schools-ESEE koji je posvećen regionu istočne i jugoistočne Evrope. Takođe program podržava i "Akademiju o sirovinama ("mineralima")" i njene napore usmjerene prema mlađim učenicima (11-19 godina...

Broj projekta 1259056
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim prof. dr Željko Mirjanić
Irena Radić
prof. dr Igor Milinković
Sanda Gvero, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 30.10.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Finansijski sektor je najveći korisnik digitalnih tehnologija i glavni pokretač digitalne transformacije ekonomije. Finansijska tehnologija (FinTech) ima za cilj da se takmiči i podržava uspostavljenu finansijsku industriju u pružanju finansijskih usluga. Na globalnom nivou, više od 100 milijardi dolara investicija je uloženo u FinTech kompanije i veštačku inteligenciju (AI) od 2010. godine i nastavlja da znatno raste...

Broj projekta 1254003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Todorović
Projektni tim prof. dr Jelena Poljašević
Branka Stanković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Priprema prijedloga projekta: "Prepoznavanje vještina za korištenje obnovljivih materijala i tehnologija pri obnovi stambenih zgrada" prema Horizontu 2020

Projekat za cilj ima analizu i usklađivanje neophodnih vještina profesionalaca u građevinskom sektoru, te staranje osnove za primjenu građevinskih materijala iz obnovljivih izvora pri obnovi postojećih zgrada. Prijedlog projekta je koncipiran prema ,,Building a low-carbon, climate resilient future’’ programu Horizon 2020 Framework -a Evropske Unije (EU)...

Broj projekta 1253009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim doc. Igor Kuvač
Slobodan Peulić
prof. dr Petar Gvero
doc. Nevena Novaković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Dragana Preradović, ma
Borislav Vukojević, ma
doc. dr Dragan Gligorić
Ljubiša Mićić, ma
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Inovativna rješenja za tretman otpadnih voda

Osnovni cilj ovog projekta jeste podrška realizaciji odobrenog EUREKA projekta, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - odobren 24. oktobra 2019. godine), od strane istraživačkog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251142
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim mr Đorđe Vojinović
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
doc. Draženko Bjelić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim dr Dražen Miljić
prof. dr Jugoslav Brujić
Sanja Radinović
mr Miroslav Mirković
Dragan Ubović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Dragan Čomić
Brankica Kajkut
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Branislav Cvjetković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor štetnih organizama

Cilj projekta je zajednička obrada faunističkih, ekoloških i fitosanitarnih podataka i analiza glavnih načina introdukcije invazivnih vrsta s ciljem definisanja akcionog plana za poboljšanje fitosanitarnog sistema od segmenata legislative do praktičnih mjera. Ove mjere uključuju naučnu podršku fitosanitarnom osoblju i razvoj mobilne aplikacije za poluautomatsku detekciju invazivnog organizma. Kroz projekat će biti podržana i inicijativa osnivanja...

Broj projekta 1250166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim Petar Nikolić
doc. dr Borut Bosančić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Strategija podizanja klimatski adaptiranih šuma u različitim ekosistemskim uslovima

Projekat podržava realizaciju COST akcije pod naslovom "Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation", a koja predviđa nove pristupe u podizanju šuma kroz: - Testiranje novih pristupa podizanja šuma kroz izbor šumskih vrsta drveća na osnovu Elenbergovih koeficijenata vrste i staništa kao osnova za podizanje novih šuma u svjetlu klimatskih promjena, - Testiranje novih pristupa podizanju šuma kroz definisanje gustina sadnje na terenu primjenom nove metedologije...

Broj projekta 1251422
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Sufinansiranje aktivnosti iz projekta "NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe"

Nabavka čvorova za računarski klaster ETFBL-CC01. U okviru NI4OS-Europe projekta predviđena je podrška za generičke i tematske servise na njihovom putu uključenja u ravnopravno prisustvo u EOSC katalogu usluga. Jedan od uslova za kvalifikaciju za ravnopravni ulazak je i postojanje odgovarajuće hardverske podloge koja mora biti u stanju izdržati obim obrade podataka smislen za evropski nivo. Da bi zadovoljili pomenute kriterijume...

Broj projekta 1255027
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija

Projekat ima za cilj da se nastavi pozitivan primjer relaizacije projekata koji podstiču bolju zaposlenost naših studenata-omladine. Nakon što polaznici obave praksu u trajanju 160 radnih sati, bivaju prepoznatljivi na tržištu rada. Kao rezultat projekta do sada je zaposleno sedam svršenih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Paralelno sa odvijanjem programa prakse, odvija se i 3-de Akademija na kojoj polaznici imaju obuku iz 3-de tehnologija, sa primjerima u praksi.

Broj projekta 1250164
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Podrška većem stepenu uspješnosti učešća u Evropskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije

Osnovni cilj projekta je osiguranje većeg stepena učešća i uspješnosti projektnih aplikacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (FPN UNIBL) u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije (Horizon 2020 i njegovog nasljednika Horizon Europe). FPN UNIBL je do sada učestvovao u 5 projektnih aplikacija na različite Horizon 2020 pozive u referentnim oblastima (migracije, procesi demoktratizacije i sl) kao partnerska institucija...

Broj projekta 1251702
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. dr Dalibor Savić
Projektni tim Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)

Cilj projekta je unapređenje postojećeg načina planiranja upravljanja zemljišnim resursima od strane lokalnih zajednica, u kontekstu smanjenja rizika od poplave, a posebno kada su u pitanju privatni zemljoposjednici i poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Takođe, cilj je predstavljanje novih „zelenih praksi“ čijom implementacijom će se značajno smanjiti rizici i štete od poplava ...

Broj projekta 1251421
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Nada Šumatić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Uticaj požara na stanje i degradaciju zemljišnih resursa Republike Srpske

Cilj projekta je doprinos implementaciji COST akcija koja se bavi pitanjima uticaja požara na zemljišne resurse i degradaciju zemljišta. Aktivnosti: Prikupljanje podataka o požarima; Prikupljanje podataka o stanju zemljišnih resursa; Potrebna su istraživanja za izradu i objavljivanje rada na SCI listićima i Diseminacija rezultata istraživanja i razmenjena iskustava.

Broj projekta 1251420
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Pan evropsko istraživanje, prošlost, sadašnjost i budućnost megapožara. Biofizička, sociološka i ekonomska percepcija APROACH (PEMEFI)

Učešće u analizi požara u Evropi; - Identifikacija trenutne situacije u pogledu megapožara u Evropi i njihovog uticaja na životnu sredinu, ekonomiju i percepciju zainteresovanih strana; - Učešće u diseminaciji rezultata i obuka zainteresovanih strana; - Učešće u pripremi mogućih scenarija budućih požara u skladu sa projekcijama klimatskih promjena u Evropi - Priprema publikacija..

Broj projekta 1251419
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika

Broj projekta 1257033
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Janja Bojanić
Projektni tim Ljubica Bojanić
doc. dr Mirjana Đermanović
doc. dr Dragana Stojisavljević
doc. dr Nina Rodić Vukmir
mr Jela Aćimović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Razvoj Internet of Things (IoT) aplikacija primjenom optičko-bežičnih tehnologija

U okviru ovog projekta, ETF istraživački tim planira sljedeće aktivnosti: Analiza IoT aplikacija kratkog dometa na osnovu detaljnog modelovanja kanala za različite scenarije primjene. Posebno se to odnosi na direktnu komunikaciju između uređaja (D2D), pametne zdravstvene aplikacije, M2M (eng. Machine to Machine) komunikacije...

Broj projekta 1255026
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Boris Malčić, ma
doc. dr Jovan Galić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Projektovanje industrijskih Internet of Things aplikacija primjenom optičko-bežičnih komunikacionih tehnologija

U okviru ovog projekta, istraživački tim ETF-a planira aktivnosti koje se primarno odnose na projektovanje IoT aplikacija na osnovu detaljnog modeliranja kanala za različite scenarije aplikacija. To se posebno odnosi na direktnu komunikaciju između uređaja (D2D), IoT rješenja u industrijskim i zdravstvenim primjenama, M2M (Machine to Machine) komunikaciju u pametnim proizvodnim sistemima itd. Takođe, analiziraće se različite vrste prijemnika...

Broj projekta 1255025
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Boris Malčić, ma
doc. dr Jovan Galić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini

Glavni ciljevi projekta SMARTWATER su: 1) jačanje umreženosti, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i drugih institucija iz Bosne i Hercegovine u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima; i 2) povećanje kompetencije i vještina obezbjeđenja novčanih fondova datih institucija u cilju uspješnog učešća u EU programima za istraživanje i inovacije.

Broj projekta 1250162
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Željko Vaško
Đurađ Hajder, ma
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Milan Šipka, ma
prof. dr Zlatan Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 1744125.0 EUR

Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET

Projekat pod nazivom „Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET“ (Projekat) ima za cilj pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstvu civilnih poslova BiH implementacija H2020 projekat pod nazivom „Ugrađivanje RRI-a u zemlje zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživog istraživanja i razvoja Ekosistemi - WBC-RRI.NET“ u kojem kao projektni partner učestvuje i Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL). Osnovni cilj Projekta je podrška dodatnim aktivnostima koje će imati za ...

Broj projekta 1250163
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim mr Đorđe Markez
prof. dr Radoslav Gajanin
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 30.11.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Jačanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

EURAXESS Servisni Centar Univerziteta u Banjoj Luci (dalje u tekstu ESC) je formiran kao dio aktivnosti na projektu “BAMONET – Development of Bosnia and Herzegovina's Network of Service Centers”, finansiran od strane Evropske komisije, u okviru FP7 programske oblasti „PEOPLE”. Cilj projekta je bio, da u skladu sa EURAXESS inicijativom, razvije mrežu centara mobilnosti koja će ponuditi kvalitetne i konzistentne usluge i podršku, kao i personaliziranu pomoć mobilnim istraživačima...

Broj projekta 1250161
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Dragana Radulović
Projektni tim Dijana Bilanović
prof. dr Goran Latinović
doc. dr Marina Antić
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM