Navigacija

Projekti

Moja praksa i 3-de Akademija 21

Program „Moja praksa i 3-de akademija 21“ predstavlja projekat studentske prakse koja studentima završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju podizanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja...

Broj projekta 1250177
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Karakterizacija raštana (Brassica oleracea var. acephala L.) u cilju njegovog očuvanja i održivog korišćenja

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje zajedničke kolekcije germplazme raštana i uvođenje prinova raštana u AEGIS bazu podataka (A European Genebank Integrated System for PGR). U prethodna dva projekta bilateralne saradnje između BiH i R. Slovenije uspostavljena je zajednička kolekcija pasulja i mnogocvjetnih pasulja, kao i graha poljaka...

Broj projekta 1250176
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim doc. dr Marina Antić
prof. dr Mirjana Žabić
Nikolina Đekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Optimizacija uklanjanja benzotriazola iz otpadnih voda lektrooksidacija

CiLj predloženog projekta saradnje je da se nastavi sa razvojem procesa elektrohemijske oksidacije benzotriazola sa naglaskom na minimiziranju sekundarnog zagađenja bilo dodatim hemikalijama (pomoćni elektrolit) ili produktima razgradnje nastalim tokom tretmana. Budući da je elektrodni materijal presudan za uspješan elektrohemijski proces, namjeravamo da testiramo i druge elektrodne materijale...

Broj projekta 1251146
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
Aleksandra Borković, ma
prof. dr Tatjana Botić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Biljana Gatarić
Ljiljana Josipović
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Ranko Škrbić
Anđelka Račić
mr Nina Okuka
Ana Golić Jelić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Nebojša Mandić-Kovačević
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Pilotiranje EURAKSES centara za podršku karijerama istraživača

EURAKSES centri“ će mobilisati kritičnu masu iskusnih i manje iskusnih EURAKSES centralnih organizacija, na prilagođenim nivoima uključenosti, da pokrenu tri pilot EURAKSES centra, a zatim da podijele svoje iskustvo sa mrežom. EURAKSES centri će biti integrisane digitalne platforme za tematsku, prekograničnu saradnju zasnovanu na kompetencijama EURAKSES centara (ESC) i drugih zainteresovanih strana...

Broj projekta 1250175
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Anđela Pepić
Dijana Bilanović
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.08.2022.
Vrijednost projekta 33004.0 BAM

Ambasadori za važnost sirovina u školama 4.0

RM@Schools-4 je inovativan program koji naučno obrazovanje i karijeru u oblasti sirovina čini privlačnim za mlade. Ambasadori sirovina (stručnjaci za neka pitanja vezana za sirovine i obučeni nastavnici) predlažu školama aktivno učenje uključivanjem učenika u eksperimente sa praktičnim obrazovnim kompletima vezanim za sirovine, vode ih na ekskurzije u industriji i omogućuju im učešće u aktivnostima za širenja nauke...

Broj projekta 1259057
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer EIT RAW MATERIALS
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 135584.0 BAM

Identifikacija muškog roditelja upotrebom mikrosatelita u potomstvu kod hibridnog ukrštanja vinove loze

Oplemenjivanje vinove loze u cilju poboljšanja sortimenta, se vrši na razne načine i primenom različitih metoda: klonskom selekcijom, primenom indukovanih mutacija i poliploidijom, a u najvećoj meri putem polne hibridizacije.Regija Hercegovine je jedan od regiona u kome je proizvodnja vinove loze dugogodišnja tradicija sa najpoznatijim autohtonim, komercijalno gajenim sortama Blatinom i Žilavkom. Širok biodiverzitet germplazme pruža neprocenjivu osnovu ...

Broj projekta 1250172
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
Projektni tim prof. dr Miljan Cvetković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Stari lokalitet – novi podaci; Kako se arheološko znanje koristi za jačanje identiteta

Koristićemo samo nasljeđe (kroz arheologiju) kao subjekt koji ispituje odnos između nasljeđa i javnosti, i način na koji pokušava da ga poboljša. To će se postići kroz dinamičan nastup, koji se sastoji od dvostepenog ciklusa koji se stalno razvija, i koji obuhvata istraživanje i aktivnost. Prvo, postoje istraživanja vezana za naljeđe/arheologiju i javnost, a potom i aktivnost za poboljšanje tog odnosa, praćen istraživanjem i aktivnostima i tako dalje. Istraživanje podrazumijeva sakupljanje...

Broj projekta 1251315
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Ivana Pandžić
Projektni tim Dejan Došlić
prof. dr Željka Šajin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Primjena metoda vještačke inteligencije pri mikroglodanju superlegura

Saradnja sa Mašinskim fakultetom u Ljubljani u oblasti razvoja ekspertnog inženjerskog sistema i pratećih baza podataka o procesu mikroobrade dijelova složenog geometrije i izrađenih od materijala sa posebnim svojstvima. Ciljevi projekta: 1. Definisanje okvira za razvoj ekspertnog sistema za upravljanje procesom mikroobrade dijelova složene geometrije. 2. Primjena mikroglodanja pri obradi složenih...

Broj projekta 1256006
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Sredanović
Projektni tim Saša Tešić
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Đorđe Čiča
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Genetička karakterizacija ekonomski važnih viroza maline i unapređenje dijagnostike virusa u cilju proizvodnje ekološki prihvatljive hrane i očuvavanju životne sredine

Cilj je da kroz bilateralnu saradnju sprovedemo istraživanja na genetičkoj populaciji virusnih izolata iz maline u obe zemlje koristeći NGS tehnologiju kao i ostale dostupne molekularne metode i bioinformatičke programe. Planirane aktivnosti namjeravaju se sprovesti kroz sljedeće podaktivnosti:  pregled proizvodnih zasada i njihove okoline u BiH i Sloveniji na prisustvo virusa i virusima sličnih bolesti...

Broj projekta 1250170
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.09.2021.
Završetak projekta 31.05.2023.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Projekat "Srpski identitet u Bosni i Hercegovini" podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, istorije jezika i književnosti, istorije pedagogije i istorije političke misli srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pokrivajući istorijski period od 1463. do 1918. godine. Cilj projekta je očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na očuvanju istorije i kulturne baštine...

Broj projekta 1251314
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim prof. dr Tanja Stanković - Janković
Marko Aćić
prof. dr Slaviša Jenjić
prof. dr Srđan Dušanić
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
mr Dragan Dragomirović
prof. dr Borivoje Milošević
Finansijer MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Životna sredina u vrijeme pandemije: pedagoške i andragoške implikacije u razvoju rezilijentnosti

Pandemija COVID-19 predstavlja elementarnu katastrofu koja je prouzrokovala društvenu krizu i opšti društveni stres i traumu. U takvim situacijama od velike važnosti je podrška odraslih bitnih za dijete, njihova stabilnost i spremnost da pruže sigurnost, zadovolje dječije potrebe i pomognu u emocionalnoj preradi teških psihičkih situacija (Kruger &Reddemann 2013, Profaca i Arambašić 2009). Različite aktivnosti roditelja i drugih odraslih bitnih za dijete...

Broj projekta 1251313
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. dr Sanja Partalo
mr Kristijan Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Unapređenje kapaciteta Centra za akreditovane laboratorije preko nabaveke opreme i akreditacije metode za ispitivanje tvrdoće materijala

Problem koji se rješava implementacijom ovog projekta se odnosi na kompletiranje usluga Centra za akreditovane laboratorije, tako što se planira nabavka uređaja za mjerenje tvrdoće metalnih materijala i akreditacija te metode.Opšti cilj projekta je podizanje kapaciteta Centra za akreditovane laboratorije u polju ispitivanja materijala i zavarenih spojeva. Realizacijom ovog cilja uticaće se na značajno proširenje saradnje između visoko obrazovne institucije i privrednih društava...

Broj projekta 1256004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim
Finansijer RAZVOJNA AGENCIJA EDA, BANJA LUKA
Početak realizacije 01.04.2021.
Završetak projekta 31.10.2021.
Vrijednost projekta 84470.0 BAM

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Romanela Lajić
Vanja Starčević
prof. dr Zdenka Babić
Slavica Gajić, ma
doc. dr Mitar Simić
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Genotipizacija gatačkog goveda na teritoriji opštine Gacko u 2021. godini

Jedna od najugroženijih autohtonih rasa na prostoru Republike Srpske je gatačko govedo te smatramo da je to prioritetna rasa za genotipizaciju radi očuvanja izvornosti tj.očuvanja genofonda. Cilj ovog projekta je utvrditi nivo autohtonosti izabranih jedinki sa područja opštine Gacko...

Broj projekta 1251520
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim Bogdan Malić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
doc. dr Borut Bosančić
Dušan Andrijašević
dr Tatjana Krajišnik
dr Sanda Stanivuković
doc. dr Marina Antić
dr Belma Kalamujić Stroil
Finansijer OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GACKO
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je od velikog značaja za razvoj fakulteta. Svake godine pored redovnih publikacija, objavljuje se i niz naučno-stručnih rukopisa koji su od velikog značaja za razvoj šumarske nauke i struke. Tokom svake godine Šumarski fakultet ima svoja redovna izdanja (Glasnik Šumarskog fakultet koji je svrstan u vodeće časopise nacionalnog značaja prve katedgorije, zatim Informativni bilten)...

Broj projekta 1251424
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9918.0 BAM

Sufinansiranje naučno-istraživačkih i obrazovnih aktivnosti u „Centru za naučno istraživanje i ekologiju NP Sutjeska“

Svakim danom sve više postajemo svijesni značaja i neprocijenive vrijednosti prašuma, starih šuma odnosno šuma u kojima nije bilo direktnog djelovanja čovjeka. Višegodišnja istraživanja i praksa u oblasti šumartva su pokazali da je najbolji način očuvanja šuma optimalno gazdovanje prilagođeno vrstama drveća i stanišnim uslovama, odnosno gazdovanje u kojem se u što većoj mjeri oponašaju prirodni procesi...

Broj projekta 1251425
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4950.0 BAM

Izdavačka djelatnost Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Izdavačka djelatnost Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je u ranijem periodu bila na zavidnom nivou, gdje je svake godine pored redovnih publikacija, objavljivano i niz naučno-stručnih rukopisa koji su imali značaj za razvoj šumarske nauke i struke. Tokom svake godine Šumarski fakultet ima svoja redovna izdanja (Glasnik Šumarskog fakultet koji je svrstan u vodeće časopise nacionalnog značaja prve katedgorije, zatim Informativni bilten)...

Broj projekta 1251416
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 31.03.2020.
Završetak projekta 15.06.2021.
Vrijednost projekta 10810.0 BAM

Suzbijanje pucanja plodova trešnje i kondicioniranje istih za dugotrajnije čuvanje u skladištu hormonskim i mineralim pripravcima

Pucanje plodova trešnje je voćarski problem na svjetskom nivou koji dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvalitetu. Obzirom da period zrenja plodova zna da bude najkišovitiji period u godini, opasnost od pucanja plodova je utoliko veća. Pucanje izaziva mehanička oštećenja koja narušavaju nutritivnu i biohemijsku konstituciju, čime se gubi upotrebna vrijednost plodova trešnje. Nove tehnologije i prakse utiče na suzbijanje pojave pucanja ploda...

Broj projekta 1251518
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim dr Sanda Stanivuković
Zlatan Ristić
doc. dr Marina Antić
doc. dr Borut Bosančić
mr Predrag Ilić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Epigenetički mehanizmi prilagođavanja usjeva na klimatske promjene: podrška SOST akciji CA19125- EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange (EPI-CATCH)

Cilj ovog projekta je definisanje, razvoj, generisanje i razmjena najnovijih saznanja i metodologija za ispitivanje epigenetičkih mehanizama koji utiču na prilagođavanje biljaka na faktore stresa pod uticajem klimatskih promjena. Postojeće tehnologije u poljoprivredi, kao i moderne tehnike u oplemenjivanju biljaka nastoje omogućiti visoke prinose i intenzitet proizvodnje...

Broj projekta 1251519
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Tanja Krmpot, ma
doc. dr Marina Antić
doc. dr Jelena Nikitović
Sonja Rašeta
dr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Petar Nikolić, ma
Sunčica Bodružić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim nusproduktima, namjenjena za proizvode za njegu kože

Cilj projekta Ker4Care je aplikacija na Horizon2020 program koji posmatra vunu lošijeg kvaliteta kao dragocjen izvor sirovina konkretno prirodnog polimera...

Broj projekta 1259055
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dejana Savić
Sunčica Sukur
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Minerali u školama 4.0

RM@Schools 4.0 projekat je proizašao iz RM@Schools 3.0, posebno prepoznatog programa u fondu EIT RawMaterials namijenjenom obrazovanju društva u cjelini. Program će se ujedno odvijati paralelno sa RM@Schools-ESEE koji je posvećen regionu istočne i jugoistočne Evrope. Takođe program podržava i "Akademiju o sirovinama ("mineralima")" i njene napore usmjerene prema mlađim učenicima (11-19 godina...

Broj projekta 1259056
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim dr Igor Milinković
prof. dr Željko Mirjanić
Sanda Gvero, ma
Irena Radić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 30.10.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Finansijski sektor je najveći korisnik digitalnih tehnologija i glavni pokretač digitalne transformacije ekonomije. Finansijska tehnologija (FinTech) ima za cilj da se takmiči i podržava uspostavljenu finansijsku industriju u pružanju finansijskih usluga. Na globalnom nivou, više od 100 milijardi dolara investicija je uloženo u FinTech kompanije i veštačku inteligenciju (AI) od 2010. godine i nastavlja da znatno raste...

Broj projekta 1254003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Todorović
Projektni tim Branka Stanković
prof. dr Jelena Poljašević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM