Navigacija

Baze i repozitorijumi otvorenog pristupa

Repozitorijumi otvorenog pristupa:

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

 pretraživač repozitorijuma otvorenog pristupa

https://zenodo.org/

 multidisciplinarni

https://www.preprints.org/

 multidisciplinarni

https://www.biorxiv.org/

 prirodne nauke

https://www.medrxiv.org/

 medicinske nauke

https://psyarxiv.com/

 bihejvioralne nauke

https://osf.io/preprints/socarxiv

  društvene i humanističke nauke

http://lawarxiv.info/  pravne nauke

https://arxiv.org/

 fizika, matematika, računari

https://dass.credi.ba/  društvene nauke

Baze podataka otvorenog pristupa:

http://unpaywall.org/

 multidisciplinarna

https://www.doaj.org/

 multidisciplinarna

https://www.springeropen.com/

 multidisciplinarna

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

 prirodne nauke, biotehnologija

https://openbiomaps.org/

 biodiverzitet

https://plos.org/

 multidisciplinarna

https://archive.org/

 multidisciplinarna

https://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalTemplate.htm

 medicinske nauke

https://www.cairn.info/Accueil_Revues.php

 društvene i humanističke nauke

https://researchworks.oclc.org/archivegrid/

 muzejska, bibliotečka i istorijska građa