Navigacija

Kontakt podaci fakulteta

Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa, smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa restoranima, sportski tereni, studentski klubovi i drugi sadržaji.

U Univerzitetskom gradu nalaze se: Akademija umjetnosti, Filološki, Filozofski, Poljoprivredni, Fakultet političkih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

U tzv. starom kampusu smješteni su: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Ekonomski, Pravni, Mašinski, Tehnološki i Šumarski fakultet.

Izvan pomenutih univerzitetskih kampusa, ali takođe, u neposrednoj blizini centra Banje Luke su: Elektrotehnički, Medicinski, Prirodno-matematički i Fakultet bezbjednosnih nauka. Sjedište Rudarskog fakulteta je u Prijedoru.

Adrese i ostale kontakt podatke fakulteta možete pronaći u narednoj tabeli:

Fakultet/Akademija Adresa Telefon Veb sajt Elektronska pošta
Akademija umjetnosti Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banja Luka
 
+387 51 348 800 www.au.unibl.org info@au.unibl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banja Luka
+387 51 462 543 www.aggf.unibl.org info@aggf.unibl.org
Ekonomski fakultet Majke Jugovića 4,
78000 Banja Luka
+387 51 430 010 www.ef.unibl.org info@ef.unibl.org
Elektrotehnički fakultet Patre 5,
78000 Banja Luka
+387 51 221 824 www.etf.unibl.org info@etf.unibl.org
Mašinski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71,
78000 Banja Luka
+387 51 433 000 www.mf.unibl.org info@mf.unibl.org
Medicinski fakultet Save Mrkalja 14,
78000 Banja Luka
+387 51 234 100 www.med.unibl.org info@med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 312 390 www.agro.unibl.org info@agro.unibl.org
Pravni fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka +387 51 339 001 www.pf.unibl.org info@pf.unibl.org
Prirodno-matematički fakultet Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka +387 51 319 142 www.pmf.unibl.org info@pmf.unibl.org
Rudarski fakultet Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor +387 52 241 660 www.rf.unibl.org info@rf.unibl.org
Tehnološki fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78000 Banja Luka +387 51 434 357 www.tf.unibl.org info@tf.unibl.org
Fakultet bezbjednosnih nauka Bulevar Vojvode Živojina Mišića 10 A, 78000 Banja Luka +387 51 333 603 www.fbn.unibl.org info@fbn.unibl.org
Fakultet političkih nauka Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 304 001 www.fpn.unibl.org info@fpn.unibl.org
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 312 280 www.ffvs.unibl.org info@ffvs.unibl.org
Filozofski fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 322 780 www.ff.unibl.org info@ff.unibl.org
Filološki fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 340 120 www.flf.unibl.org info@flf.unibl.org
Šumarski fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banja Luka
+387 51 464 628 www.sf.unibl.org info@sf.unibl.org