Navigacija

Studentske službe

Fakultet/Akademija Telefon Elektronska pošta
Akademija umjetnosti

051/348 801
051/348 806

studentska.sluzba@au.unibl.org

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski
fakultet

051/462 545

studentska.sluzba@aggf.unibl.org

Ekonomski fakultet

051/430 020

studentska.sluzba@ef.unibl.org

Elektrotehnički fakultet

051/221 854

studentska.sluzba@etf.unibl.org

Mašinski fakultet

051/433 030

studentska.sluzba@mf.unibl.org

Medicinski fakultet

051/234 140
lok 106

studentska.sluzba@med.unibl.org

Poljoprivredni fakultet

051/312 572

studentska.sluzba@agro.unibl.org

Pravni fakultet

051/339 030

studentska.sluzba@pf.unibl.org

Prirodno-matematički fakultet

051/304 722

studentska.sluzba@pmf.unibl.org

Rudarski fakultet

052/241 660

studentska.sluzba@rf.unibl.org

Tehnološki fakultet

051/434 352

studentska.sluzba@tf.unibl.org

Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333 648 studentska.sluzba@fbn.unibl.org
Fakultet političkih nauka

051/304 001

studentska.sluzba@fpn.unibl.org

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

051/ 312 611

studentska.sluzba@ffvs.unibl.org

Filozofski fakultet

051/322 780

studentska.sluzba@ff.unibl.org

Filološki fakultet

051/ 340 143

studentska.sluzba@flf.unibl.org

Šumarski fakultet

051/464 628

studentska.sluzba@sf.unibl.org

Slike

  • /uploads/attachment/strana/358/studentske-sluzbe-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/358/studentske-sluzbe-02.JPG