Navigacija

Studije

OBRAZOVNA DJELATNOST I KADROVSKI POTENCIJAL UNIVERZITETA

Univerzitet u Banjoj Luci, na putu ka evropskim standardima i evropskom prostoru visokog obrazovanja, prati savremena kretanja i usvaja napredne ideje i rješenja. 

Na Univerzitetu je od školske 2007/08. godine počela primjena bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima. Usvojen je trostepeni sistem studija i uveden ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta, ali i princip godišnjeg opterećenja studenta do 60 ECTS.

Da bi se olakšao studij i povećala prolaznost studenata, u nastavne planove su uvedeni  jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvija, testova, semestralnih i domaćih radova, izrade projektnih zadataka, itd. Prati se i vrednuje i aktivnost studenta u toku nastave i tako podstiče interaktivnost nastavnog procesa.

Na Univerzitetu studira oko 15.000 studenata, što iznosi oko 40% ukupnog broja studenata u Srpskoj.

Nastava se izvodi na 66 studijskih programa prvog ciklusa studija, 67 programa drugog ciklusu, te 14 studijskih programa trećeg ciklus studija. Među studijskim programima drugog i trećeg ciklusa postoje i kombinovani multidisciplinarni studijski programi koje zajednički izvodi više fakulteta našeg Univerziteta, kao i studijski programi koje naš Univerzitet organizuje u saradnji sa drugim univerzitetima. 

Studijski programi su uglavnom organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3), dok je na nekim fakultetima prisutan i model (3+2+3). 

Univerzitet u Banjoj Luci iz godine u godinu povećava broj stalno zaposlenih, a istovremeno smanjuje broj angažovanih spoljnih nastavnika. Od ukupnog broja nastavnog osoblja angažovanog u nastavi, više od 65% je u stalnom radnom odnosu. 

Povećanje kompetentnosti nastavnika i saradnika ostvaruje se putem učešća na inostranim ili domaćim projektima, kao i boravkom u vodećim nastavno-naučnim ustanovama u svijetu. Univerzitet u Banjoj Luci, u skladu sa svojim mogućnostima, pruža podršku posebno mlađem kadru da jedan dio vremena provede u inostranstvu u cilju usavršavanja.  
 
Takođe, Univerzitet u Banjoj Luci se opredijelio da sistemski uredi pitanja osiguranja kvaliteta. Stoga su 2009. godine uspostavljeni Komitet za osiguranje kvaliteta čiji je zadatak da priprema strategije i politike kvaliteta, te Kancelarija za osiguranje kvaliteta koja koordinira aktivnosti na osiguranju kvaliteta sa organizacionim jedinicama.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/16/large_1238.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/PF-BL_113.JPG
  • /uploads/attachment/strana/16/IMG_0330.JPG
  • /uploads/attachment/strana/16/PF-BL_098.JPG