Navigacija

Katalog predmeta

Naziv Članica Studijski program Tip studija
Grafičke komunikacije Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Grafički sistemi Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Grafička ambalaža Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Eksploatacija i održavanje Mašinski fakultet Proizvodno mašinstvo Akademske studije drugog ciklusa
Metodika nastave ekologije i životne sredine Prirodno-matematički fakultet Ekologija i zaštita životne sredine Akademske studije prvog ciklusa
Senzorna analiza namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija mesa i proizvoda od mesa Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Vještine komuniciranja Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika i automatika,Elektronika i telekomunikacije,Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Priprema mineralnih sirovina Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Grafički procesi Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Korporativne finansije Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Procjena vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Kvantitativne finansije Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Tehnike štampe Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Ambalaža i pakovanje hrane Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Industrijski dizajn Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS,Tekstilno inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Ulaganje u hartije od vrijednosti Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Integracija i regionalizacija svjetske privrede Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija Akademske studije drugog ciklusa
Procjena vrijednosti preduzeća Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Pedagoška resocijalizacija Filozofski fakultet Pedagogija Akademske studije prvog ciklusa
Geografija stanovništva Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije prvog ciklusa
Urbano planiranje Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Digitalna štampa Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Stanovništvo u prostornom planiranju Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija urbanog prostora Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Projektovanje puteva Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Drenažni sistemi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Zakonski propisi i kontrola kvaliteta namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Inženjerstvo u zaštiti okoline Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija ulja i masti Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija celuloze i papira Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Elektronsko poslovanje Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Nauka o boji Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS,Tekstilno inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Ekonomska sociologija Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Mediji i globalizacija Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Teorije globalizacije Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Politički menadžment Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Katastar nepokretnosti 3 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Arhitektura i umjetnost Starog vijeka Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Matematika u arhitekturi 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Religije svijeta Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Teorije komuniciranja Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Operaciona istraživanja u građevinarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Medijske regulative Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Komunikološke teorije Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Diplomatija Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Sociologija organizacije Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Regenerativni dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Održivost i otpornost infrastrukturnih sistema Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Koncepti i principi održivosti i otpornosti građene sredine Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Inženjerska mehanika stijena Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Viši kurs metoda konačnih elemenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Prednapregnute betonske konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Geotehnički problemi kod saobraćajnica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Primjena GIS-a u saobraćajnicama Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Šumska fitopatologija Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Monitoring zdravstvenog stanja šuma Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Grafički dizajn ambalaže Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Odštetno pravo Pravni fakultet Doktorske studije Pravo Akademske studije trećeg ciklusa
Opšti koncept energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Energetska efikasnost u zgradarstvu Akademske studije drugog ciklusa
Tehnologije montaže i remonta u energetici (HiTE) Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo Akademske studije drugog ciklusa
Engleski jezik 2 Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u političke nauke Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Savremeno novinarstvo Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Digitalna kultura Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija društvenih promjena Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Teorije medija Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u političke nauke Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Religija i politika Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Hidrotehničke melioracije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Upravljanje putevima Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Geodezija u prostornom planiranju i urbanizmu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Geodetska geodinamika Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Fotogrametrija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Teorijske osnove sukoba i medijacije Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Informaciono društvo i novi mediji Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Stilistika i kultura govora Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Engleski jezik 1 Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Odnosi s javnošću Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija religije Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u političke nauke Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Organizaciono ponašanje Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Odnosi s javnošću u novim medijima Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Engleski jezik 2 Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Galvanotehnika Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Petrohemija Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Prehrambeni aditivi Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje procesa u hemijskoj industriji Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija prerade mesa živine Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tradicionalni proizvodi od mesa i mlijeka Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Dijagnostika i održavanje Mašinski fakultet Proizvodno mašinstvo Akademske studije prvog ciklusa
Račun izravnanja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Biomedicinska informatika Medicinski fakultet Medicinsko laboratorijska dijagnostika Akademske studije prvog ciklusa
Geomehanika Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Studijski istraživački rad Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo,Prehrambeno inženjerstvo,Tekstilno inženjerstvo,Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Razvoj novih prehrambenih proizvoda i procesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Diskriminatorne i deskriptivne metode senzorne analize hrane i pića Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Priprema metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Okrupnjavanje proizvoda u pripremi mineralnih sirovina Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Pedologija Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Zaštita drveta Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Menadžment ljudskih resursa Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Strateški finansijski menadžment Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Ruralni razvoj Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna geografija Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Inženjerska etika Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Dinamička analiza konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Industrijska mikrobiologija Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Kontrola kvaliteta alkoholnih pića Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Mobilno računarstvo Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Diplomatsko i konzularno pravo Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Stabilnost konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Održavanje željezničkih pruga Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Raskrsnice Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Menadžment ljudskih resursa Ekonomski fakultet Poslovna informatika Akademske studije prvog ciklusa
Stručna praksa Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Ugovori građanskog prava (obligacioni, nasljedni i bračni) Pravni fakultet Master studije Pravo Akademske studije drugog ciklusa
Notarsko pravo Pravni fakultet Master studije Pravo Akademske studije drugog ciklusa
Socijalni menadžment Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Javne politike i analiza javnih politika Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Osnove komunikologije Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Digitalni informacioni sistemi Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna politika Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Evropski upravni prostor Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Javne politike Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Evropska unija i Zapadni Balkan Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u sociologiju Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Poslovna informatika Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Menadžment ljudskih resursa Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Rudarska mjerenja Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnove urbanizma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonske konstrukcije 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura i umjetnost Savremenog doba Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura danas Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Prostor, tijelo i arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija kulture i umjetnosti Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Upravljanje projektima Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi geofizike Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Opšta i primjenjena geologija Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Radio novinarstvo Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Studio projekat 2 - Kontekst Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Analitički crtež Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Neverbalno komuniciranje Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Degradacija zemljišta Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Politički odnosi balkanskih zemalja Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Prostorni dizajn Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Rudarska mjerenja Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Politike svakodnevnog života Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Ruralna geografija Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Javna uprava i evropske integracije Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Politički sistem i institucije Evropske unije Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Otpornost materijala 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Planiranje infrastrukture Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Elektrohemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Geološko kartiranje Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Štampa tekstilnih materijala Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Osnove komunikologije Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Saobraćajnice i prostor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Betonske konstrukcije 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Statika konstrukcija 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika i automatika,Elektronika i telekomunikacije,Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Odabrana poglavlja iz operativnih sistema Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije drugog ciklusa
Testiranje i kvalitet softvera Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Modeli demografskog razvoja Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije drugog ciklusa
Komunikološke teorije Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Politički odnosi u BiH Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Digitalno modelovanje terena Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Digitalni mediji i djeca Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Intervencije na istorijskim građevinama Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Engleski jezik 1 Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura računara Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Prava ličnosti Pravni fakultet Doktorske studije Pravo Akademske studije trećeg ciklusa
Internet i nove medijske tehnologije Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Komuniciranje sa javnostima Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Upravljanje projektima Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Zeleni prostori grada i pejsaža Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Engleski jezik 2 Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Statistika u sociološkim istraživanjima - zaključivanje Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija preduzetništva Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Veb dizajn Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Hemija i tehnologija otpadnih voda Prirodno-matematički fakultet Ekologija i zaštita životne sredine Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u računarstvo 1 Prirodno-matematički fakultet Matematika i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Odvodnjavanje u rudarstvu Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija izrade bušotine II Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Aseizmičko projektovanje i građenje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Hidrotehničke konstrukcije 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Integralna zaštita šuma Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Geosistemi Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije drugog ciklusa
Uvod u sociologiju Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Parlamentarizam Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Javna uprava Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Međunarodno komuniciranje Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Održavanje Mašinski fakultet Industrijsko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija identiteta Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Socijalni rad sa grupom Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u savjetovanje Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u sociologiju Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Razvojna psihologija Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Upravljanje operacijama i procesima u preradi mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Političko komuniciranje Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Analiza namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Informatika 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Porodično pravo Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Uticaj rudarske eksploatacije na životnu sredinu Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Teorije socijalnog rada Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Studio projekat 1 - Čovjek i prostor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Antidiskriminatorne i antipodčinjavajuće politike i prakse u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Osnove Evropske unije Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Pedagogija Filološki fakultet Srpski jezik i književnost Akademske studije prvog ciklusa
Populaciona dinamika Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije prvog ciklusa
Diferencijalni i integralni račun 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Preventivna zaštita u rudarstvu Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje u podzemnoj eksploataciji Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Upravni postupak i upravni spor Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Vizuelne komunikacije Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u grafičke tehnologije Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Pedagogija Filološki fakultet Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Akademske studije prvog ciklusa
Kvantitativne finansije Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Plantažno šumarstvo Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Gotova hrana modifikovanog nutritivnog kvaliteta Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Osnove biohemijskog inženjerstva Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Prirodni polimerni materijali Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Odabrana poglavlja iz operativnih sistema Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi geologije Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Botanika I Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija socijalne politike Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Tranzicija i društveno raslojavanje Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Tehnike prezentacije geopodataka Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Pravo investicija Pravni fakultet Doktorske studije Pravo Akademske studije trećeg ciklusa
Religija i etnicitet Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Teorije i modeli psihosocijalnog rada Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Analiza životnog ciklusa proizvoda Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Metodologija NIR-a Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Tehnologija proizvoda od mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Upravljanje operacijama i procesima u preradi mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Diskriminatorne i deskriptivne metode senzorne analize hrane i pića Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Kontrola kvaliteta u tehnologiji mesa Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura i umjetnost Novog vijeka Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija materijala Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Izbori i izborni sistemi Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Teorijske osnove socijalnog rada u zjednici Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Socio-geografska istraživanja u ruralnim područjima Poljoprivredni fakultet Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Akademske studije drugog ciklusa
Teorije medija Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Donji stroj saobraćajnica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Transport i izvoz u podzemnoj eksploataciji Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Korovi u šumarstvu Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Metodika nastave biologije II Prirodno-matematički fakultet Biologija Akademske studije prvog ciklusa
Željeznice Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje i nadzor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnove ekološkog inženjerstva Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS,Tekstilno inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Pismo i tipografija Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Javne politike Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Upravno pravo (opšti i posebni dio) Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Metodologija urbanističkih istraživanja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Poslovna informatika Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija rizika Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad sa djecom i porodicom Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Rješavanje sukoba u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Teorijska geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Grafički standardi Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Diferencijalni i integralni račun 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Mineralogija sa petrologijom Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Botanika II Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje željeznica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Geografija naselja Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi eksploatacije ležišta mineralnih sirovina Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Konstruktersko inženjerstvo 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Studio projekat 5 - Urbane cjeline Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Teorija globalizacije Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Inženjerska mehanika stijena Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Religije svijeta Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi prava Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Zastupanje u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Održavanje tehničkih sredstava Mašinski fakultet Zaštita na radu Akademske studije drugog ciklusa
Posebni upravni postupci Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija sela Poljoprivredni fakultet Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Akademske studije prvog ciklusa
Optimizacija parametara metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Savremene tendencije u tehnologiji prerade mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Dizajn grafičkih proizvoda Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Informacioni sistemi Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Operativni sistemi za rad u realnom vremenu Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Odabrana poglavlja iz softverskog inženjeringa Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije drugog ciklusa
Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema Elektrotehnički fakultet Elektronika i telekomunikacije,Računarstvo i informatika Akademske studije drugog ciklusa
Propisi o kvalitetu hrane sa posebnom nutritivnom namjenom Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Studijsko-istraživački rad na pripremi master rada Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Socijalni rad i socijalna politika u savremenom društvu Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Teorijski pristupi u studijama medija Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Informacione tehnologije i sistemi u kulturnom turizmu Ekonomski fakultet Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom Akademske studije drugog ciklusa
Opšta hemija Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo,Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Priprema mineralnih sirovina Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Bioremedijacija otpadnih materijala Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Recikliranje otpadnih materija hemijske industrije Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Savremeno novinarstvo i javni diskurs Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Neorganska hemija Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo,Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna politika i savremene društvene promjene Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Matematika 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Informatika 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Sociološka teorija II Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija sporta Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Štamparske forme Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Grafički dizajn Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Elektronsko poslovanje Ekonomski fakultet Poslovna informatika Akademske studije prvog ciklusa
Digitalne arhitektonske tehnike 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Statika konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Satelitska geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Digitalne arhitektonske tehnike 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Regulativa prostornog uređenja i građenja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Odnosi s javnošću Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Stilistika i kultura govora Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Konstruktivni sistemi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Tehnička dijagnostika u energetici (HiTE) Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo Akademske studije drugog ciklusa
Međunarodno javno pravo Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Zajednička spoljna politika Evropske unije Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Odabrana poglavlja iz izrade podzemnih prostorija Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Informatika 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje u premjeru i katastru Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Istorijska geologija Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Priprema uglja Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina II Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Pravo Evropske unije Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Reprodukciona tehnika Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Šumska zemljišta Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Tehnička zaštita i regulativa Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Metode koncentracije Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Površinski nosači Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Podzemne građevine i tuneli Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Saobraćaj u mirovanju Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Evropski regionalizam Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Odnosi s javnošću Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociološka teorija I Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna demografija Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Statistika u sociološkim istraživanjima - osnove Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija društvenih promjena Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Porodično pravo Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad u školi Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Mentalno zdravlje i socijalni rad Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Kreativne tehnike u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad sa pojedincem Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna pedagogija Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Priprema mineralnih sirovina Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje u pripremi mineralnih sirovina Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Mehanika kontinuuma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije trećeg ciklusa
Izogeometrijska analiza konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije trećeg ciklusa
Daljinsko istraživanje 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Napredni veb dizajn Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Integralno upravljanje vodnim resursima Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Elektronsko poslovanje Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Fenomenološka sociologija Fakultet političkih nauka Sociologija Akademske studije drugog ciklusa
Uvod u rudarstvo Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo,Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Savremeni demografski procesi i socijalna politika Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Krizni menadžment u socijalnoj politici Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Urbana priroda Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Savremene teorije i terapijski modeli u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Politički sistem BiH i RS Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Politički konflikti Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Političke partije i interesne grupe Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Srpska politička misao Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura i umjetnost Srednjeg vijeka Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Zakonski propisi i kontrola kvaliteta namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Vjerovatnoća i statistika Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Metodika nastave biologije I Prirodno-matematički fakultet Biologija Akademske studije prvog ciklusa
Morfologija biljaka Prirodno-matematički fakultet Biologija Akademske studije prvog ciklusa
Literarna naracija u novim medijima Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Politički sistem BiH i RS Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Digitalna kultura Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Digitalni mediji i djeca Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Odnosi s javnošću u novim medijima Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna i kulturna antropologija Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Statika konstrukcija 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Matematika u arhitekturi 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Nutritivni kvalitet proizvoda od mesa Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Inženjerska hidrologija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Organizacija građenja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Inženjerska ekonomija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Participativna demokratija u lokalnoj samoupravi Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Osnovi geologije Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnove senzorne ocjene namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u sociologiju Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Uporedni politički sistemi Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Politička kultura i politička antropologija Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Pravni sistemi Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Studije roda Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Gornji stroj željeznica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Završna grafička obrada Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Transport u rudarstvu Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Metod konačnih elemenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Hidrologija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Konstruktersko inženjerstvo 3 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Otpornost materijala 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Dizajn konstrukcija velikih raspona Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Mehanika tla Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Modularna koordinacija i kompozicija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Putevi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Gradske saobraćajnice Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Engleski jezik 1 Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Geodetska metrologija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Ruralno planiranje Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Metodologija naučnog rada Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije prvog ciklusa
Morfologija biljaka Prirodno-matematički fakultet Ekologija i zaštita životne sredine Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad i rizici u životnoj perspektivi Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Politika u globalizovanom svijetu Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Savremeno novinarstvo Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Islamska društveno politička misao Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Teorija i modeli odnosa s javnošću Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Diplomatsko-konzularno pravo Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Socijalna politika Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Nelinearna analiza konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije trećeg ciklusa
Stručna praksa Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Teorija grešaka geodetskih mjerenja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Katastar nepokretnosti 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Studio projekat 4 - Ansambl Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Urbanistička tehnika i kompozicija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektura industrijskog nasljeđa (ITAiZGN) Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Katastar nepokretnosti 2 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Razvoj novih prehrambenih proizvoda i procesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Tehnologija ulja i masti Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Regulacija rijeka Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonsko projektovanje 13 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Održivo upravljanje zemljištem i globalni trendovi Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Nenasilna komunikacija u grupi Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Mediji i informacija Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Recikliranje polimernih materijala Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Metodologija NIR-a Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo,Prehrambeno inženjerstvo,Tekstilno inženjerstvo,Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Obligaciono pravo Pravni fakultet Pravo Akademske studije prvog ciklusa
Parametarski dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Izrada podzemnih prostorija Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Fundiranje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonsko projektovanje 12 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Metode podzemne eksploatacije Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Urbana regeneracija predgrađa Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje izrade bušotine II Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Analitički urbani dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura i urbanizam Akademske studije drugog ciklusa
Korišćenje vodnih snaga Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
GIS u hidrotehničkoj praksi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Međunarodno pravo Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Evropski upravni prostor Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Nacrtna geometrija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija kulture i umjetnosti Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Sistemi informisanja Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Medijski sistemi u informacionom dobu Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Međunarodni odnosi Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Sistemi informisanja Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u novinarstvo Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Urbana geografija Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje Akademske studije prvog ciklusa
Održavanje puteva Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Gradski šinski sistemi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Djeca i porodični odnosi Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Medijski diskurs Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Analiza medija Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Sintetski polimerni materijali Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija gotove hrane Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Programiranje Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo,Zaštita na radu,Industrijsko inženjerstvo,Mehatronika,Proizvodno mašinstvo Akademske studije prvog ciklusa
Geografski aspekti ruralnog razvoja Prirodno-matematički fakultet Geografija Akademske studije drugog ciklusa
Politički temelji savremenog svijeta Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Ventilacija u rudarstvu Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Linearna algebra i analitička geometrija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnivanje šuma i plantaža Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnove prava Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Energetska efikasnost u zgradarstvu Akademske studije drugog ciklusa
Model u arhitekturi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonsko projektovanje 11 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Pedagogija Filološki fakultet Njemački jezik i književnost Akademske studije prvog ciklusa
Modeliranje konstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Eksploatacija i zaštita podzemnih voda Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Politički odnosi balkanskih zemalja Fakultet političkih nauka Politikologija Akademske studije drugog ciklusa
Medijska pismenost i medijska kultura Fakultet političkih nauka Doktorske studije društvenih nauka Akademske studije trećeg ciklusa
Medijska pismenost Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Inženjerska grafika Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo,Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Pedagogija Filološki fakultet Ruski i srpski jezik i književnost Akademske studije prvog ciklusa
Osnove komunikologije Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Uvod u socijalni rad Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije prvog ciklusa
Praktična nastava iz geodezije i inženjerske geodezije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Ekonomika Evropske unije Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje Akademske studije prvog ciklusa
Osnove senzorne ocjene namirnica Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Hidrotehničke konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Tehnologija građenja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Timski projekat Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Energetska efikasnost u zgradarstvu Akademske studije drugog ciklusa
Zaštita potrošača Pravni fakultet Master studije Pravo Akademske studije drugog ciklusa
Prevencija sukoba i vršnjačkog nasilja u školi Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Stres, trauma i kriza Fakultet političkih nauka Socijalni rad Akademske studije drugog ciklusa
Bušenje i miniranje Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Šumarska ekoklimatologija Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Šumarska entomologija Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Zaštita šuma Šumarski fakultet Šumarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Grafički materijali Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Kvantitativne finansije Ekonomski fakultet Aktuarstvo Akademske studije drugog ciklusa
Urbana struktura i rekonstrukcija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam Akademske studije prvog ciklusa
Drvene konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Građevinska regulativa Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Konzervatorske tehnologije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Navodnjavanje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Nacrtna geometrija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Multimedijalno novinarstvo Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Pisanje za veb Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Osnove prava Fakultet političkih nauka Političke nauke Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija rada Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Odnosi s javnošću Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Deponije čvrstog otpada Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Modifikovanje nutritivnog kvaliteta proizvoda od mesa Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Osnove prava Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Mediji i društvo Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Poslovno komuniciranje Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije drugog ciklusa
Osnovi petrologije Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Konstruktersko inženjerstvo 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Kvalitet vode Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Kolovozne konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Upravljanje investicijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Humaniziranje izgrađene okoline Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Metodologija projektovanja komercijalnih objekata Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje Akademske studije prvog ciklusa
Energetski efikasna i održiva gradnja Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Saobraćajnice i životna sredina Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Betonske konstrukcije 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi teorije održavanja (HiTE, TT) Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo Akademske studije prvog ciklusa
Projektovanje grafičkih proizvoda Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Grafičko oblikovanje kompjuterskih igara Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Dizajn industrijskih proizvoda Tehnološki fakultet Grafičko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Primijenjena geodezija u arhitekturi Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Astrometrijsko-geodetske metode Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije drugog ciklusa
Održavanje tehničkih sredstava Mašinski fakultet Zaštita na radu Akademske studije prvog ciklusa
Arhitektonske konstrukcije 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Informatika 1 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodezija Akademske studije prvog ciklusa
Mehanika i otpornost materijala Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura Akademske studije prvog ciklusa
Sistemi upravljanja zaštitom na radu Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Anatomija biljaka Prirodno-matematički fakultet Biologija Akademske studije prvog ciklusa
Specijalne metode miniranja i rušenja objekata Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
Metode površinske eksploatacije Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Ulaganje u hartije od vrijednosti Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Bračno imovinsko pravo Pravni fakultet Master studije Pravo Akademske studije drugog ciklusa
Osnovi strukturne geologije Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Korporativne finansije Ekonomski fakultet Finansije, bankarstvo i osiguranje Akademske studije drugog ciklusa
Optimizacija konstrukcije podzemnih proizvodnih sistema Rudarski fakultet Rudarsko i geološko inženjerstvo Akademske studije drugog ciklusa
E-biznis u turizmu Ekonomski fakultet Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Akademske studije drugog ciklusa
Metode ispitivanja mineralnih sirovina Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Medijske regulative Fakultet političkih nauka Novinarstvo i komunikologija Akademske studije prvog ciklusa
Proizvodnja i kvalitet tradicionalne hrane Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Ljekovite biljke Prirodno-matematički fakultet Biologija Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi operativnih sistema Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika Akademske studije prvog ciklusa
Osnovi mineralogije Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo Akademske studije prvog ciklusa
Digitalna kultura Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Kontrola kvaliteta vina i piva Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Kontrola kvaliteta gotove hrane Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Akademske studije prvog ciklusa
Geotehnika Rudarski fakultet Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa
Sociologija organizacije Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija Akademske studije prvog ciklusa
Mehanika stijena i tla Rudarski fakultet Geološko inženjerstvo,Rudarstvo Akademske studije prvog ciklusa