Навигација

Б14816 - Амбалажа и паковање хране

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиотехнолошко прехрамбени
НазивАмбалажа и паковање хране
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б14816обавезан82П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Да омогући студенту стицање теоријских знања о својствима различитих амбалажних материјала и врстама амбалаже. Упознавање са производњом и примјеном амбалаже у процесу паковања хране и пића. Изучавање интеракције материјала и прехрамбених производа. Заштита животне средина употребом одговарајућих амбалажних материјала.
Исходи учења (стечена знања)
Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен за самосталан рад на примјени најсавременијих амбалажних материјала у процесима паковања различитих прехрамбених производа. Такође треба бити оспособљен да учествује у дизајнирању и производњи различитих врста амбалаже.
Садржај предмета
Дефиниција амбалаже, амбалажних материјала и паковања. Функције амбалаже – заштитна, складишна, продајна, употребна. Подјела амбалаже. Метална амбалажа – производња и врсте, облици и корозија. Стаклена амбалажа – својства стакла, производња, асортиман стаклене амбалаже. Амбалажа од пластичних маса. Врсте пластичних маса које се користе за израду амбалажних материјала. Папирна и картонска амбалажа. Амбалажа од вишеслојних амбалажних материјала. Облици и особине дрвене и текстилне амбалаже. Интеракција амбалаже и садржаја. Системи паковања. Услови савременог паковања прехрамбених производа у модификованој и инертној атмосфери. Јестива и интелигентна амбалажа. Палете и палетизација – складишта и контејнери. Амбалажа и заштита животне средине.
Методе извођења наставе
Предавања, семинарски радови, консултације.
Литература
  1. 1. Црнчевић В.: Амбалажа за животне намирнице, Привредни преглед, Београд, 1980. 2. Вујковић И., Галић К., Вереш М.: Амбалажа за пакирање намирница, Тецтус, Загреб, 2007. 3. Мухамедбеговић Б., Јуул Н.В., Јашић М.: Амбалажа и пакирање хране, ОФФ-СЕТ, Тузла, 2015 4. L. Piergiovanni, S. Limbo: Food Packaging Materials, Springer, New York, London, 2016. 5. Preety Singh, Ali Abas Wani, Horst-Christian Langowski: Food Packaging Materials, CRC Pres, Boka Ration New York London, 2017. 6. Rui M.S. Cruz,
Облици провере знања и оцењивање
Писмене провјере и завршни испит