Navigation

Projects

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number 1251608
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants doc. dr Nina Govedar
prof. dr Irena Medar-Tanjga
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2021-07-31
Project value 13750.0 BAM

Uticaj lokaliteta gajenja na fenolni sastav i antioksidativna svojstva grozdja i vina sorte Blatina

Project Number 1250145
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Participants dr Milenko Blesic
Tijana Banjanin
Djuradj Hajder, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-06-30
Project value 18000.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Project Number 1251609
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Zorica Nikitovic
Participants Vladan Bartula
mr Danijel Dojcinovic
Slobodan Pavlovic
Aleksandar Materic, ma
Sanja Milicevic
dr Neven Isailovic
Viktor Savic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-10-01
End of the project 2020-11-01
Project value 20780.0 BAM

Kontrolisanje kvaliteta svjetlosti i njen uticaj na rast i razvoj povrca primjenom fotoselektivnih mreza

Project Number 1250144
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Nikolina Djekic, ma
Milan Sipka, ma
dr Zoran Ilic
dr Lidija Milenkovic
dr Djordje Moravcevic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Senad Murtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 24000.0 BAM

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kineticki aspekti otpustanja bioaktivnih molekula

Project Number 1259042
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Ljiljana Bozic
doc. dr Mirjana Djermanovic
prof. dr Aleksandra Smitran
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 29000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta etericnog ulja drvnog zelenila i plodova cetinara sa prostora Republike Srpske

Project Number 1251414
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Participants dr Ljiljana Stanojevic
Savka Vracevic, ma
prof. dr Dijana Jelic
dr Jelena Stanojevic
prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 11000.0 BAM

Primjena alumosilikata razlicite granulacije u modulaciji nutritivnog rezima biljaka gajenih po organskim principima proizvodnje

Project Number 1251512
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Ivana Koleska
Participants mr Dragana Radulovic
Senad Murtic
dr Dino Hasanagic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-02-01
Project value 29000.0 BAM

Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zasticenom podrucju „Univerzitetski grad“ metodom akusticne tomografije sa prijedlogom mjera sanacije

Project Number 1251511
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Rodoljub Oljaca
Participants doc. dr Vanja Danicic
Natasa Pasalic
doc. mr Biljana Kelecevic
Nikola Travar
doc. dr Borut Bosancic
dr Biljana Lolic
mr Jelena Davidovic Gidas
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 17000.0 BAM

Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Project Number 1251140
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants prof. dr Dragana Grujic
prof. dr Sasa Papuga
Jelena Racic
Mitja Kolar
Igor Pecanac
mr Darko Bodroza
Jovana Milanovic
Maja Stojkovic, ma
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 26500.0 BAM

Karakterizacija genetickih resursa paradajza iz Banke gena Republike Srpske

Project Number 1251510
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Marina Antic
Participants dr Toso Arsov
Sonja Raseta
prof. dr Vida Todorovic
dr Mirjana Vasic
dr Sanda Stanivukovic
Nikolina Djekic
prof. dr Biljana Kukavica
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 21000.0 BAM

UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251139
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants mr Ana Velemir
doc. dr Blanka Skipina
prof. dr Nemanja Kasikovic
Mitja Kolar
Vesna Ivanovic, ma
Snjezana Stankovic
prof. dr Mladen Stancic
Jovana Milanovic
Maja Stojkovic, ma
Branka Ruzicic
prof. dr Aleksandar Savic
Dusan Popovic
Djordje Vujcic, ma
Branko Neral
Goran Popric
Nermin Bahtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 34000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Project Number 1251417
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vojislav Dukic
Participants dr Milorad Danilovic
prof. dr Dane Marceta
doc. dr Vladimir Petkovic
doc. dr Danijela Petrovic
prof. dr Zoran Maunaga
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2020-12-31
Project value 167784.0 BAM

Istrazivanje pojave hrastove mrezaste stijenice Corythucha arcuata Say. na podrucju Republike Srpske

Project Number 1251415
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zoran Stanivukovic
Participants dr Dragan Karadzic
Bozica Maric
dr Drazen Miljic
Brankica Kajkut
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Biljana Lubarda
Branka Trninic
doc. dr Dejan Dmitrovic
Snjezana Ratkovic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Dragojla Golub
Tanja Gostic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Tanja Maksimovic
Jelena Rozic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
Sanja Karajlic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Menadzmenta M. hapla kroz razumijevanje biologije i genoma

Project Number 1250143
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head doc. dr Branimir Njezic
Participants doc. dr Borut Bosancic
prof. dr Duska Delic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2022-03-30
Project value 21000.0 BAM

Upotreba i ocuvanje genetickog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na podrucju sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Project Number 1251508
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Zeljko Lakic
Participants Nikola Travar
doc. dr Marina Antic
doc. dr Relja Surucic
Natasa Pasalic
mr Dragana Radulovic
Sonja Raseta
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-01
Project value 18000.0 BAM

Evaluacija dugorocnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 1251306
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants prof. dr Sinisa Lakic
Nela Marinkovic Saric, ma
Jelena Vilendecic, ma
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 4000.0 BAM

ISPITIVANJE MOGUCNOSTI UPOTREBE NAPUKLIH PRIPLODNIH JAJA ZA INKUBACIJU U CILJU POVECANJA REPRODUKTIVNE EFIKASNOSTI RODITELJSKIH JATA TESKOG LINIJSKOG HIBRIDA

Project Number 1250142
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Stoja Jotanovic
Participants mr Dragan Brkovic
mr Marinko Vekic
Svjetlana Ceko
prof. dr Lidija Peric
prof. dr Mirjana Djukic-Stojcic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 22000.0 BAM

ISPITIVANJE KVALITETA SIREVA DOBIJENIH RAZLICITIM POSTUPCIMA TOPLOTNO-KISELINSKE KOAGULACIJE MLIJEKA

Project Number 1251138
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Danica Savanovic
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2022-03-31
Project value 26250.0 BAM

"Nanohemijska rjesenja u unapredjenjima aditiva za tehnicke lubrikante"

Project Number 1259041
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Dusan Losic
Ognjen Lukic
dr Yoshiyuki Hattori
Suncica Sukur
dr Vladimiro Dal Santo
dr Adolfo Senatore
mr Sanja Przulj
dr Katsumi Kaneko
dr Predrag Ilic
Matea Jotanovic
mr Ljiljana Tankosic
prof. dr Milica Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2022-05-31
Project value 22000.0 BAM

Ponovno otkrivanje potencijala starog postrojenja za suvu destilaciju drveta-Egzoticni nanougljevi

Project Number 1259040
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants dr Predrag Ilic
Matea Jotanovic
Dragana Mirosljevic
Ognjen Lukic
dr Yoshiyuki Hattori
dr Adolfo Senatore
dr Katsumi Kaneko
dr Vladimiro Dal Santo
prof. dr Milica Balaban
Dusan Losic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2020-09-30
Project value 50000.0 BAM

Molekularna karakterizacija germplazme jabuke

Project Number 1251509
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants dr Sanda Stanivukovic
Zlatan Ristic
dr Henryk Flachowsky
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
prof. dr Nikola Micic
mr Predrag Ilic
Gvozden Micic
dr Larisa Gustavsson
Jovana Micic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 18000.0 BAM

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants prof. dr Brane Mikanovic
Snjezana Jovanovic
doc. dr Sanja Partalo
doc. mr Dragan Partalo
Zelimir Dragic, ma
Adrijana Jevtic Visnjic
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 10000.0 BAM

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Project Number 1251137
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Blanka Skipina
Participants Dusko Dudic
Danijela Djukic
Julia Mofokeng
doc. mr Miroslav Dragic
mr Danijela Vukovic
Slavica Maletic
Dragana Cerovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 21000.0 BAM

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants Smiljana Jaksic
Marina Todorovic
Slavica Nedimovic
Slavica Gajic, ma
Nebojsa Djuric, ma
Stevan Pilipovic
dr Sanja Atanasova
Vesna Savic
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Nenad Teofanov
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM