Navigation

Projects

Diverzitet vaskularne flore vlaznih ekosistema istocne Hercegovine

Project Number 1259017
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Skondric
Participants Mijat Bozovic
Mara Djekic
Bozica Boskic
prof. dr Nada Sumatic
Ranko Peric
Jelena Knezevic
Tanja Gostic
Bostjan Surina
Piter Glasnovic
doc. dr Relja Surucic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 14250.0 BAM

Biodiverzitet submontanih bukovih suma duz klimatskog gradijenta na juznom obodu Panonske nizije

Project Number 1251403
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head doc. dr Vladimir Stupar
Participants Daniela Ribeiro
Nikola Pecanac
Ognjen Lukic
Andraz Carni
Djordjije Milanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 8000.0 BAM

GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza

Project Number 1251404
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head doc. dr Vladimir Stupar
Participants prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Djordjije Milanovic
Biljana Kuridza
Ognjen Lukic
Zorana Hrkic-Ilic, ma
prof. dr Jugoslav Brujic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 11530.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Mirka Sarovic Vukajlovic
doc. dr Zivorad Gajanin
Sanja Jovicic
prof. dr Igor Sladojevic
Zana Radic
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Project Number 1251110
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Tatjana Botic
Participants Vojislav Aleksic
Zoran Petrovic
Dajana Dragic
prof. dr Ljiljana Vukic
prof. dr Pero Dugic
Aleksandra Borkovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-12-01
End of the project 2019-12-31
Project value 9500.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants Sanja Karajlic
Olivera Karpic
doc. dr Natasa Stojakovic
Natasa Vojinovic, ma
mr Maja Sibarevic
doc. dr Ljiljana Amidzic
Jovana Paspalj
doc. dr Dragana Snjegota
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanocestica: mikrobioloski, biokineticki i toksikoloski aspekt

Project Number 1257010
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants mr Valentina Topic Vucenovic
doc. dr Relja Surucic
mr Vesna Antunovic
prof. dr Aleksandra Smitran
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-10-01
End of the project 2020-10-01
Project value 10000.0 BAM

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number 1259021
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Tanja Trifkovic
Danijela Kojic
Natasa Lukic
mr Dino Hasanagic
doc. dr Dragana Blagojevic
prof. dr Danijela Kondic
Sonja Jovanovic-Veljovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-11-30
Project value 17647.0 BAM

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Project Number 1259019
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participants prof. dr Mirjana Zabic
mr Sanja Przulj
Aleksandra Kokic Nikolic
Natasa Lukic
Srdjan Sabic
doc. dr Dragana Blagojevic
Danijela Lukic
Dragana Malcic Zanic
prof. dr Zoran Kukric
Natasa Miljus
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-12-07
Project value 5000.0 BAM

Elektrooksidacija benzotriazola iz otpadnih voda

Project Number 1251111
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Borislav Malinovic
Participants Aleksandra Borkovic, ma
prof. dr Tatjana Botic
Tijana Malinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-01
Project value 3920.0 BAM

Numericka konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Project Number 1259020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants Lotar Rajhel
mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanovic
Milan Predojevic, ma
prof. dr Dusko Jojic
Miroslav Treml
Vladan Jaguzovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 18500.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici

Project Number 1259015
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants doc. dr Vladimir Filipovic
prof. dr Dusko Bogdanic
Sara Jevdjenic
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Vladimir Jovanovic
Marko Djukanovic, ma
Milan Predojevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 12410.0 BAM

MODELOVANJE INTENZIVNIH PADAVINA U REPUBLICI SRPSKOJ PREMA KLIMATSKOM SCENARIJU RCP8.5

Project Number 1259016
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Igor Zekanovic
Slobodan Gnjato, ma
Novica Lovric, ma
dr Vladimir Djurdjevic
doc. dr Tatjana Popov
prof. dr Aleksandra Petrasevic
prof. dr Davorin Bajic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-10-01
End of the project 2019-08-01
Project value 9000.0 BAM

Uspotavljanje on farm konzervacije i sistema farmerskog sjemena u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251505
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants doc. dr Marina Antic
mr Jelena Davidovic Gidas
Jovana Micic
Nikolina Djekic
Business Partner Arche Noah
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2021-06-07
Project value 16600.0 BAM

Uticaj polifenola ekstrahovanih iz kore ploda nara na metabolicke parametre kod pacijenata sa tip 2 dijabetes melitusom

Project Number 1257006
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Ranko Skrbic
Participants doc. dr Vesna Rudic Grujic
mr Milkica Grabez
doc. dr Bosa Mirjanic-Azaric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-02-28
Project value 26950.0 BAM

Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa

Project Number 1259014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants mr Bojan Nikolic
Milanka Treml, ma
Sara Jevdjenic
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Miroslav Pranic
prof. dr Zoran Mitrovic
Alen Djuric
prof. dr Dusko Bogdanic
mr Sladjana Babic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-30
Project value 13000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants Mirela Boroja, ma
Sanja Karajlic
Svetlana Ilic
Biljana Radusin-Sopic
Azra Bakrac
doc. dr Maja Manojlovic
dr Aleksandar Ivanc
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-01
Project value 5000.0 BAM

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Project Number 0251303
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants Dejan Kantar, ma
prof. dr Sinisa Lakic
Milana Damjenic, ma
dr Tatjana Stefanovic-Stanojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 6500.0 BAM

Definisanje strategija za in situ i ex situ ocuvanje Panciceve omorike u uslovima klimatskih promjena

Project Number 1251402
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Milan Mataruga
Participants doc. Gordana Jakovljevic
Nikola Pecanac
Giovanni G. Vondramin
Jelena Aleksic
dr Dusan Jovanovic
Andrea Piotti
Patrick Fonti
prof. dr Miro Govedarica
Filip Bratic
Djordjije Milanovic
doc. dr Branislav Cvjetkovic
doc. dr Vanja Danicic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-05-30
Project value 23000.0 BAM

Ispitivanje povezanosti karakteristika estralne sluzi i rezultata vjestackog osjemenjavanja krava

Project Number 1250106
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Djordje Savic
Participants mr Marinko Vekic
prof. dr Stoja Jotanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 16400.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number 1259012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Maja Manojlovic
Participants prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Aleksandra Djeri
dr Aleksandar Ivanc
Dragana Dekic
Natasa Vojinovic, ma
mr Jugoslav Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-30
Project value 6500.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants Sasa Kremenovic
Damjan Vojnovic
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Dusica Pesevic
Vukosava Colic, ma
prof. dr Rajko Gnjato
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2020-10-14
Project value 20000.0 BAM

Iznadprosjecni ucenici u programu medjunarodne mature i programu opsteg smjera gimnazije: longitudinalno pracenje efekta programa na razvoj intelektualnix, emocionalnix i drustveno-vrijednosnix kompetencija

Project Number 8300168
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Slavica Tutnjevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-30
Project value 4500.0 BAM

Monotoring organske supstance i specificnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na podrucju grada Banja Luka

Project Number 1259007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusica Pesevic
Participants prof. dr Branimir Jovancicevic
prof. dr Milica Balaban
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Malisa Antic
doc. dr Ivan Samelak
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-10-31
Project value 9000.0 BAM

Inovativni pristup sintezi BiFeO3 fotonaponskih materijala

Project Number 1259008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sasa Zeljkovic
Participants prof. dr Dijana Jelic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-07-24
Project value 11500.0 BAM