Navigation

Projects

Od ideje do patenta

Project Number 1250182
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants Jovana Kovacevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2023-01-12
Project value 2590.0 BAM

Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema

Project Number 1259060
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Radoslav Dekic
Zeljka Ostojic
prof. dr Tatjana Popov
mr Marko Ivanisevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2023-11-28
Project value 2500.0 BAM

MNRVOID podrska: Procjena jalovista crvenog mulja u regionu istocne i jugoistocne Evrope

Project Number 1259063
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants doc. Andjela Pepic
Suncica Sukur
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2021-11-30
Project value 4000.0 BAM

MNRVOID podrska: Minerali u skolama 4.0

Project Number 1259062
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants doc. Andjela Pepic
Dragana Stevic, ma
prof. dr Milica Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 4000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu koze

Project Number 1259061
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants doc. Andjela Pepic
prof. dr Milica Balaban
Dejana Savic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 2500.0 BAM

Konstrukcija, izrada i ispitivanje novog tipa sinhronog elektromotora sa stalnim magnetima na rotoru (sopstveni razvoj)

Project Number 1255030
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head Djordje Lekic, ma
Participants Predrag Mrsic, ma
Nemanja Kitic
Bojan Erceg, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2024-03-06
Project value 10999.0 BAM

Dabrobosanska mitropolija 1220–2020: (kontinuitet duhovne i nacionalne tradicije Srba u BiH)

Project Number 1251611
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants
Business Partner MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2021-04-01
End of the project 2022-04-01
Project value 1912.0 BAM

Pripremanje buducih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Project Number 1251316
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Strain Posavljak
Business Partner THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 6852.0 BAM

Odrziva izgradnja kapaciteta za efikasno ucesce u razmjeni obavijesti o bioloskoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)

Project Number 1259059
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Novo Przulj
Zeljka Ostojic
prof. dr Vojislav Trkulja
Business Partner UN ENVIRONMENT-GEF
Beginning of realization 2021-09-01
End of the project 2023-09-12
Project value 24635.0 USD

Podrska uspostavljanju i razvoju preduzeca kroz uspostavljanje novog mehanizma podrske i osnivanje i razvoj firmi za lica mladja od 30 godina

Project Number 1255029
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Branko Blanusa
Participants Igor Dujlovic, ma
prof. dr Zeljko Ivanovic
prof. dr Milan Tica
prof. dr Drazen Brdjanin
Goran Banjac, ma
prof. dr Vladimir Risojevic
Business Partner EVROPSKA UNIJA BIH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2022-06-01
Project value 19558.0 BAM

Potomci slovenackih iseljenika i ocuvanje slovenackog jezika u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251610
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 1000.0 BAM

Prirodom inspirisana rjesenja u mitigaciji pozara

Project Number 1251427
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-11-30
Project value 3000.0 BAM

Stanje zemljisnih resursa i odrzivo upravljanje u cilju prevencije poplava 2

Project Number 1251428
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-11-30
Project value 3000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Borislav Vukojevic, ma
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca"

Project Number 1250180
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants doc. dr Marina Antic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2024-06-06
Project value 4000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija 21

Project Number 1250177
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants Zana Stevandic
Srdjan Bijelovic
Business Partner Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2023-01-12
Project value 8000.0 BAM

Karakterizacija rastana (Brassica oleracea var. acephala L.) u cilju njegovog ocuvanja i odrzivog koriscenja

Project Number 1250176
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants doc. dr Marina Antic
Nikolina Djekic
prof. dr Mirjana Zabic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 4000.0 BAM

Optimizacija uklanjanja benzotriazola iz otpadnih voda lektrooksidacija

Project Number 1251146
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Borislav Malinovic
Participants prof. dr Tatjana Botic
Tijana Djuricic, ma
Aleksandra Borkovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2024-03-26
Project value 4000.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants Nebojsa Mandic-Kovacevic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
prof. dr Ranko Skrbic
Marina Viskovic
mr Nina Okuka
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Lana Nezic
doc. mr Ana Golic Jelic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Biljana Gataric
Ljiljana Josipovic
Jelena Rozic, ma
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca

Project Number 1250175
Status Neaktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
doc. dr Ljiljana Surucic
mr Dragana Radulovic
prof. dr Aleksandra Smitran
prof. dr Dragan Milovanovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2023-12-19
Project value 33004.0 BAM

Ambasadori za vaznost sirovina u skolama 4.0

Project Number 1259057
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants mr Sanja Przulj
Dragana Gajic, ma
Suncica Sukur
prof. dr Smiljana Paras
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Milica Balaban
Dejana Savic, ma
Dragana Stevic, ma
Business Partner EIT RAW MATERIALS
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-03-31
Project value 135584.0 BAM

Identifikacija muskog roditelja upotrebom mikrosatelita u potomstvu kod hibridnog ukrstanja vinove loze

Project Number 1250172
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Participants prof. dr Miljan Cvetkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 4000.0 BAM

Stari lokalitet – novi podaci; Kako se arheolosko znanje koristi za jacanje identiteta

Project Number 1251315
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head doc. dr Ivana Pandzic
Participants prof. dr Pavle Dragicevic
prof. dr Zeljka Sajin
Dejan Doslic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2024-07-10
Project value 4000.0 BAM

Primjena metoda vjestacke inteligencije pri mikroglodanju superlegura

Project Number 1256006
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Branislav Sredanovic
Participants Sasa Tesic
prof. dr Djordje Cica
prof. dr Stevo Borojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 4000.0 BAM

Geneticka karakterizacija ekonomski vaznih viroza maline i unapredjenje dijagnostike virusa u cilju proizvodnje ekoloski prihvatljive hrane i ocuvavanju zivotne sredine

Project Number 1250170
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Duska Delic
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2021-09-01
End of the project 2023-05-31
Project value 1000.0 BAM