Navigacija

Sanja Jovičić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za neurologiju
 • Medicinski fakultet - Katedra za histologiju i embriologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Citologija, histologija i embriologija viši asistent 26. novembar 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23GOHE Opšta i oralna histologija i embriologija
ISF23AH Anatomija sa histologijom
ISM22HE Histologija i embriologija
ISM22HSM Histološke metode
ISDM18OHE Opšta i oralna histologija i embriologija
ISM07HE Histologija i embriologija
ISM22HIE Histologija i embriologija
ISM22HM Histološke metode
ISS07OOH Opšta i oralna histologija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OMLD18AIH Anatomija i histologija
OMLD18ĆTK Ćelijske i tkivne kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficacy of two different antibiotic solutions in preservation of fresh amniotic membrane

  DOI 10.7251/BII2001020L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Vesna LJubojević, Sanja Jovičić, Milka Mavija i Zoran Vujković
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 28

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda

  Naučni skup 5. MEĐUNARODNI KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Igor Dumanović, Kosana Stanetić, Sanja Jovičić, Ognjen Marinković i Draženko Vuković
  Strana od 53
  Strana do 59

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan i Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić i Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Boris Prodanović

  Analiza dostupnosti KSZ-a iz oblasti oftalmologije

  Naučni skup I kongres oftalmologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2015
  Autori Tanja Šuljak i Sanja Jovičić

Projekti

Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Ispitati i uporediti ekspresiju interleukina-4, interleukina-5, transformišućeg faktora rasta beta 1 i lokalnog imunoglobulina E u uzorcima polipa iz srednjeg nosnog hodnika pacijenta sa hroničnim rinosinusitisom s nosnosinusnom polipozom i u uzorcima sluznice zdravih ispitanika...

Broj projekta 1250105
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Ljiljana Amidžić
prof. dr Igor Sladojević
Žana Radić
doc. Aleksandra Aleksić
Sanja Jovičić
Aleksandar Perić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

Karcinom grlića materice (CC- cervical cancer) je jedan od najčešćih maligniteta u svijetu. Na godišnjem nivou oboli 277 000 novih slučajeva, a umre 266 000 u svijetu [1]. Po učestalosti je treći po redu od ginekoloških maligniteta poslije karcinoma ovarijuma i endometrijuma, te čini oko 13% svih maligniteta kod žena [2]. Incidencija je značajno smanjenja uvođenjem obaveznih metoda skrininga u većini zapadnih zemalja...

Broj projekta 1257007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Gajanin
Projektni tim doc. dr Živorad Gajanin
Mirka Šarović Vukajlović
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Igor Sladojević
Žana Radić
Sanja Jovičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 12430.0 BAM