Навигација

Проф. др Ибрахим Табаковић (1979-1984)

Рођен је 1942. године у Бањој Луци. Дипломски студиј завршио је 1966. године на Технолошком факултету у Загребу. Магистарски рад одбранио је на Природословно-математичком факултету у Загребу 1971. године. Докторску дисертацију одбранио је на Природословно-математичком факултету у Загребу 1973. године. Биран је у звања доцента, ванредног професора и редовног професора Технолошког факултета у Бањој Луци. Изборна дисциплина: Органска електрохемија, Органска синтеза и Биохемија. Ректор Универзитета у периоду 1979-1984. године.