Navigacija

Prof. dr Dragomir Malić (1975-1979)

Rođen je 1913. godine u Oštroj Luci kod Sanskog Mosta. Diplomski studij završio je 1941. godine na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Visokoj tehničkoj školi u Beču 1949. godine. Biran je u zvanja docenta i vanrednog profesora Tehničkog fakulteta u Beogradu. Izabran je u zvanje redovnog profesora Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu 1960. godine. Izborna disciplina: Termodinamika. Rektor Univerziteta u periodu 1975-1979. godine.