Навигација

Проф. др Ибрахим Табаковић (1979-1984)

Ибрахим Табаковић је рођен 31. августа 1942. године у Бањој Луци,гдје је завршио основну школу и гимназију. Дипломске студије завршио је 1966. године на Хемијско-технолошком одсјеку Технолошког факултета у Загребу. Магистарски рад израдио је у Лабораторији за органску хемију Технолошког факултета у Загребу, а на истом факултету га је и одбранио, и то јула 1971. године. Докторску дисертацију такође је израдио на Технолошком факултету у Загребу, а одбранио ју је 1. октобра 1973. године.
Од 1967. године био је ангажован на Високој техничкој школи ЈНА у Загребу као стални асистент, а од 1973. године као доцент. Током 1974. године био је на постдокторским студијама на Универзитету у Саутемптону, а крајем 1975. на специјализацији на Универзитету у Архусу. Биран је у звања доцента, ванредног професора и редовног професора Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци (изборне дисциплине: Органска електрохемија, Органска синтеза и Биохемија). Међународно је познат и признат хемичар, а одржао је низ предавања по позиву на престижним универзитетима широм свијета, као што су: Универзитет Калифорније, Универзитет у Копенхагену, Универзитет у Минесоти, као и на универзитетима у Француској, Енглеској и Њемачкој. Имао је 85 саопштења на југословенским научним конгресима и око 100 на интернационалним конференцијама, укључујући и седам пленарних предавања. Био је предсједник Предсједништва Заједнице Универзитета СР БиХ и члан Двонационалне америчко-југословенске комисије (Фулбрајтов програм). Објавио је 165 оригиналних научних радова, седам прегледних радова, три књиге и три поглавља у научним монографијама. О величини и значају научног доприноса професора Табаковића говори и изузетно висока цитираност радова, укључујући чак и оне из седамдесетих година прошлог вијека (преко 2500 цитата). 
Од 1977. до 1979. године обављао је функцију проректора Универзитета. За ректора Универзитета изабран је са 37 година, поставши тако најмлађи ректор у историји Универзитета, од његовог оснивања до данас. Функцију ректора обављао је од 1979. до 1984. године. Од 1986. до 1989. године био је члан Савезног извршног вијећа премијера Бранка Микулића. Основно задужење др Табаковића у Савезној влади било је у вези са активностима у развоју привредне, политичке и научне сарадње са несврстаним земљама. Именован је за предсједника Управног одбора Фонда солидарности СФРЈ са несврстаним земљама у развоју.
У Сједињене Америчке Државе отишао је 1993. године, и то на Универзитет у Минесоти, гдје је изабран за професора органске хемије на Одсјеку за хемију. Крајем 1997. године прелази у Seagate Technology и започиње потпуно нову каријеру, радећи као инжењер на истраживању и развоју магнетних материјала за писаче у компјутеру који се најефикасније производе електродепозицијом. У току наредних 16 година др Ибрахим-Ибро Табаковић је промовисан пет пута за свој научни допринос. Релативно брзо је у Seagatе-у постао главни технолог и истраживач за електродепозицију. Чланом Seаgate Technology Hall of Fame постао је 2012. године. Аутор је 40 патената Сједињених Америчких Држава и 34 пословне тајне компаније Seagate. Два производа – writer materials, и то 1.8T CoFeNi те 2.4T CoFe, које је развила група професора Табаковића, уграђена су у преко 2,2 милијарде компјутера продатих на свјетском тржишту. 
Професор др Ибрахим-Ибро Табаковић је 2013. године поново изабран за професора на Универзитету у Минесоти, на Одсјеку за електронски и компјутерски инжењеринг, а из тог се звања и пензионисао 1. јануара 2019. године.