Навигација

проф. др Бранка Топић-Павковић
ванредни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-052
Катедре
 • Економски факултет - Катедра за економску теорију, анализу и политику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Фискална и монетерна економијаванредни професор 29. април 2021.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2И14МММСМеђународни монетарни систем
Академске студије другог циклуса,Академске студије првог циклуса
2ММСМеђународни монетарни систем
Академске студије првог циклуса
1МЈФМонетарне и јавне финансије
О14МЈФМонетарне и јавне финансије
О2018ИМЈФМонетарне и јавне финансије
Академске студије трећег циклуса
3И14ЕМЕКМонетарна економија
3И14ЕФЕКФискална економија
3О14ФМЕСМонетарна економија и савремено банкарство

Библиографија

Радови у часописима

  Vanjski dug Bosne i Hercegovine u kontekstu jačanja američkog dolara

  DOI10.7251/FIN2302017P
  ЧасописFINANCING
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић
  ВолуменXIV
  Број2
  Страна од17
  Страна до25

  Post-Pandemic Inflation and Currency Board Arrangements in the Balkans

  DOIhttps://doi.org/10.1080/19448953.2023.2167165
  ЧасописJournal of Balkan and Near Eastern Studies
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић и Tijana Šoja
  Волумен25
  Број4
  Страна од644
  Страна до670
  Веб адресаhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2023.2167165

  DISCOUNT RATE AS A MEASURE OF MONETARY POLICY FOR MARKET STABILIZATION: AN EXAMPLE OF THE NATIONAL BANK OF SERBIA

  DOI10.7251/ACE2237075T
  ЧасописActa Economica
  Година2022
  АуториБранка Топић-Павковић и Mirjana Staka
  Волумен20
  Број37
  Страна од75
  Страна до91
  Веб адресаhttp://www.ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/443/401

  THE IMPACT OF INNOVATIVE FINANCIAL AND BANKING DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI10.2478/EOIK-2022-0022
  ЧасописECONOMICS
  Година2022
  АуториBranka Topić-Pavković, Славиша Ковачевић и Драго Курушић
  Волумен11
  Број1
  Страна од9
  Страна до26
  Веб адресаhttps://economicsrs.com/index.php/eier/article/view/276

  What moves sovereign bond markets? The effect of macroeconomic indicators and business sentiment on Germany bond yields.

  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND LAW, Faculty of Business Studies and Law “Union - Nikola Tesla” University, Belgrade, Republic of Serbia
  Година2022
  АуториTijana Šoja и Бранка Топић-Павковић
  Волумен12
  Број34
  Страна од235
  Страна до253
  Веб адресаhttps://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2022/06/Vol12.-No34-FINAL.pdf

  MONEY SUPPLY, INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: AN EMPIRICAL ANALYSIS

  DOI10.7251/ACE2236089P
  ЧасописActa Economica
  Година2022
  АуториБранка Топић-Павковић, Славиша Ковачевић и Драго Курушић
  Волумен20
  Број36
  Страна од89
  Страна до110
  Веб адресаhttp://www.ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/429

  The challenges to the us dollar dominance in international monetary system

  DOI10.7251/FIN2202041P
  ЧасописFINANCING
  Година2022
  АуториБранка Топић-Павковић, Срђан Амиџић и Маријана Ђукић
  Волумен2
  Број2022
  Веб адресаhttps://financingscience.org/en/financing-2-3-22/

  Education system and the new normal in learning

  DOI10.7251/FIN2102053P
  ЧасописFINANCING
  Година2021
  АуториБранка Топић-Павковић
  Волумен2
  Број2021
  Веб адресаhttps://financingscience.org/en/financing-2-4-21/

  Образовна политика и реформа образовања за одрживи економски развој

  DOI10.7251/FIN2004035P
  ЧасописFINANCING
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од35
  Страна до49
  Веб адресаhttps://financingscience.org/wp-content/uploads/2021/03/bt_420.pdf

  Карактеристике пореза на доходак и ефекти умањења пореске основице у Републици Српској

  DOI10.7251/FIN2001003P
  ЧасописFINANCING
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић и Jelena Popović
  Број1
  Страна од3
  Страна до17
  Веб адресаhttps://financingscience.org/wp-content/uploads/2021/03/btp_120.pdf

  Odgovor centralnih banka na pandemiju KOVID-19

  DOI10.5937/politeia0-26720
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број19
  Страна од11
  Страна до28

  Fostering green economy through new financial instruments in central banks’ portfolios

  ЧасописAgrofor International Journal
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић
  Волумен5
  Број3
  Страна од72
  Страна до79

  Тенденције кретања свјетских резервних валута у међународном монетарном систему

  DOI10.7251/FIN1802023P
  ЧасописFINANCING
  Година2018
  АуториБранка Топић-Павковић и Свјетлана Врањеш
  Страна од23
  Страна до28
  Веб адресаhttp://financingscience.org/wp-content/uploads/2019/07/btpt_218.pdf

  Specificity of Fiscal Policy in the Monetary Union

  DOI10.7251/ACE1828097T
  ЧасописActa Economica
  Година2018
  АуториБранка Топић-Павковић
  ВолуменXVI
  Број28
  Страна од97
  Страна до120

  Evolution and contemporary trends of the International Monetary System

  DOI10.7251/ZREFIS1816023T
  ЧасописЗборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву
  Година2018
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број16
  Страна од23
  Страна до34

  ФИСКАЛНИ УТИЦАЈ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ НА НАЦИОНАЛНУ ЕКОНОМИЈУ

  DOI10.7251/АCE1624089T
  ЧасописActa Economica
  Година2016
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број24
  Страна од89
  Страна до106

  Analiza razlika u prinosima državnih obveznica zemalja članica monetarne unije

  DOI10.7251/FIN1504030P
  ЧасописFINANCING
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број4
  Страна од30
  Страна до34

  MEĐUZAVISNOST RIZIKA NEPLAĆANJA JAVNOG DUGA I SOLVENTNOSTI ZEMALJA ČLANICA MONETARNE UNIJE

  DOI10.7251/ACE1523069T
  ЧасописActa Economica
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број23
  Страна од69
  Страна до86

  Characteristics of Value Added Tax in Bosnia and Herzegovina

  DOI10.5901/mjss.2015.v6n2s2p79
  ЧасописMediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  Волумен6
  Број2
  Страна од79
  Страна до87
  Веб адресаhttp://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/6065/5828

  Održavanje makroekonomske stabilnosti kroz jačanje likvidnosti i finansijske stabilnosti

  DOI10.7251/FIN1501055P
  ЧасописFINANCING
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  ВолуменVI
  Број1
  Страна од55
  Страна до60

  Dinamika rasta javnog duga i značaj upravljanja javnim dugom

  DOI10.7251/FIN1404032P
  ЧасописFINANCING
  Година2014
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број4
  Страна од32
  Страна до40

  Могући правци развоја монетарне политике Босне и Херцеговине у циљу подстицања економског раста

  DOI10.7251/ACE1420213T
  ЧасописActa Economica
  Година2014
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број20
  Страна од213
  Страна до241
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj20/

  МОНЕТАРНО ИНТЕГРИСАЊЕ ЕВРОПЕ – КРИТЕРИЈУМИ КОНВЕРГЕНЦИЈЕ И ЕКОНОМСКА КРИЗА

  DOI10.7251/ZREFIS1307249T
  ЧасописЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
  Година2013
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од249
  Страна до259

  Aнализа степена испуњености Мастрихтских критеријума конвергенције у Босни и Херцеговини

  DOI10.7251/ACE1318337T
  ЧасописActa Economica
  Година2013
  АуториБранка Топић-Павковић
  Број18
  Страна од337
  Страна до362
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj18.pdf

Радови са скупова

  The Role of The Public Sector in Promoting Sustainable Business and Achieving Companies´ Energy Efficiency Goals

  Научни скуп20th International Conference of ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and The Black Sea Region
  Публикација20th ASECU Conference - Book of Abstracts
  Година2024
  АуториТајана Сердар Раковић и Branka Topić-Pavković

  Uloga javnog sektora u podsticanju održivog poslovanja: energetska efikasnost preduzeća u sektoru energetike Republike Srpske

  Научни скупМеђународни симпозијум о корпоративном управљању - Јачање економске отпорности у условима дезинтегрисаних тржишта и глобалне кризе
  ПубликацијаZbornik radova 18. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Година2024
  АуториТајана Сердар Раковић и Бранка Топић-Павковић
  Страна од175
  Страна до193

  Fiscal implications of post-covid inflation on Western Balkans countries

  Научни скупResearching Entrepreneurship and Economic Development (REDETE)
  ПубликацијаAbstract book of 10th Researching Entrepreneurship and Economic Development (REDETE) Conference, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић и Никола Видовић

  Uloga javnih finansija u ostvarivanju ciljeva zelenog ekonomskog rasta i održivog razvoja

  Научни скупXXVII Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске
  ПубликацијаU Zborniku radova XXVII Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske: „Izvještavanje o održivosti: svjetski trendovi i izazovi za male ekonomije“. Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Luka
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од379
  Страна до394

  PUBLIC DEBT TRENDS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES IN THE LIGHT OF RECENT CRISIS

  Научни скуп14th International Odyssey Conference on Economics and Business
  ПубликацијаZbornik radova - Proceedings of FEB Zagreb 14 th International Odyssey Conference on Economics and Business
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од468
  Страна до478
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/1uygzytn_5kkOEJ-X3dTTl09luyc_nPAp/view

  Uticaj održivog poslovanja i kompanija prirodne imovine na promjene u korporativnom i javnom sektoru Bosne i Hercegovine

  Научни скупXVII Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  ПубликацијаZbornik radova sa XVII Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Година2023
  АуториТајана Сердар Раковић и Бранка Топић-Павковић
  Страна од309
  Страна до328

  Financial Development, Banking Sector and Economic Growth in BiH: An Empirical Analysis

  Научни скупThe First International Contemporary Financial Management Conference (CFMC|2022)
  DOIhttps://doi.org/10.4335/2023.3
  ПубликацијаContemporary Financial Management
  Година2023
  АуториBranka Topić-Pavković, Славиша Ковачевић и Драго Курушић
  Страна од431
  Страна до451
  Веб адресаhttp://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/view/ContemporaryFinancialManagement/78/890-1

  Зелене обвезнице и улога централних банка и јавног сектора као фактора трансформације ка зеленој економији

  Научни скупМеђународни симпозијум о корпоративном управљању - Одрживи развој у условима зелене транзиције
  ПубликацијаЗборник радова са XVI Међународног симпозијума о корпоративном управљању
  Година2022
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од333
  Страна до344

  Утицај пандемије Covid-19 на монетарну (не)стабилност

  Научни скупXXV Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова са XXV Међународног конгреса рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске
  Година2021
  АуториБранка Топић-Павковић

  Monetary policy constraints in Bosnia and Herzegovina in response to the crisis caused by the corona virus

  Научни скупEurasia Business and Economics Society
  ПубликацијаAbstract book
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од97
  Страна до97
  Веб адресаhttps://www.dropbox.com/sh/20nkoocxe8530us/AACHU1J_duKUewnOiMJGFuvua?dl=0&preview=33rd+EBES+Conference+Program+and+Abstract+Book.pdf

  Perspective of Monetary Integration from the Fiscal and Monetary View

  Научни скупEurasia Business and Economics Society
  ПубликацијаAbstract book
  Година2020
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од96
  Страна до97
  Веб адресаhttps://www.dropbox.com/sh/7hh7pk67t4jfiwd/AACAZf2zIbJyDRXIg27tbIfEa?dl=0&preview=32nd+EBES+Conference+Program+and++Abstract+Book.pdf

  Концепт дуалног образовања као инструмент економског развоја

  Научни скупXIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije
  ПубликацијаZbornik radova Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Година2019
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од437
  Страна до451

  Јачање финансијских перформанси предузећа и обезбјеђење оптималног пореског оптерећења кроз увођење Регистра пореских и непореских давања Републике Српске

  Научни скупXXII Међународни конгрес рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова са XXII Међунардног конгреса рачуновођа и ревизора РС
  Година2018
  АуториБранка Топић-Павковић и Тајана Сердар
  Страна од281
  Страна до304

  Resursi pitke i flaširane vode kao komponenta konkurentske prednosti u ekonomiji BiH

  Научни скупXI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  ПубликацијаZbornik radova sa XI Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Година2016
  АуториБранка Топић-Павковић и Тајана Сердар Раковић
  Страна од179
  Страна до199

  ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - THE FOUNDATION OF MANAGERIAL DECISION MAKING

  Научни скупRedete
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић и Svjetlana Vranješ

  THE IMPORTANCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN IMPROVING ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE ROLE OF PERFORMANCE AUDIT IN ITS FUNCTIONING

  Научни скуп4th REDETE Conference, Graz, Austria, October 22-24, 2015.
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић и Свјетлана Врањеш

  Fiscal and Monetary aspects of Accession of Bosnia and Herzegovina to the Monetary Union

  Научни скуп10th International Conference оn Economic Integrations, Competition and Cooperation - Accession of the Western Balkan Region to the European Union
  ПубликацијаProceedings of the International scientific conference on COOPERATION CHALLENGES AFTER THE EU ACCESSION OF CROATIA
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од127
  Страна до135
  Веб адресаhttp://konference.ef.uni-lj.si/ecsa/publications/

  Characteristics of Value Added Tax in Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп4th International Conference on Social Science, Bucharest 2015, European Center for Science Education and Research (EUSER)
  ПубликацијаZbornik sa Konferencije
  Година2015
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од281
  Страна до287
  Веб адресаhttp://lib.euser.org/res/prc/4/4th_ICSS2015_ProceedingsBook_Vol_1_Content_Final_Version.pdf

  Monetary sovereignty in terms of modern economic integration

  Научни скупEBM 2014 - International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac
  ПубликацијаZbornik sa Konferencije
  Година2014
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од365
  Страна до380
  Веб адресаhttp://ebm.ekfak.kg.ac.rs

  The process of introducing forensic audit in the public sector entities

  Научни скупEBES 2014 - Eurasia Business and Economics Society Conference, Barcelona
  ПубликацијаZbornik izvoda radova sa Konferencije
  Година2014
  АуториSvjetlana Vranješ и Бранка Топић-Павковић
  Страна од91
  Страна до91

  Аpplication of principal component analysis in monitoring indebtedness and evaluation of changes in public debt in BiH

  Научни скупREDETE 2012 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: Review of Current Policy Approaches, Banja Luka
  ПубликацијаZbornik sa Konferencije
  Година2012
  АуториБранка Топић-Павковић и Darko Milunović
  Страна од576
  Страна до586
  Веб адресаhttp://www.redete.org/doc/ConfrenceProceedings.pdf

  Post-Crisis Aspects of Liquidity and Financial Stability as a Primary Goal of Monetary Policy

  Научни скупICBER 2012 - International Conference on Business and Economics Research, Phnom Penh
  DOI10.7763/IPEDR. 2012. V46. 8
  ПубликацијаZbornik radova sa Konferencije
  Година2012
  АуториБранка Топић-Павковић
  Страна од38
  Страна до42
  Веб адресаhttp://www.worldcat.org/title/business-and-economic-research-selected-peer-reviewed-papers-from-the-2012-2nd-international-conference-on-business-and-economics-research-icber-2012-september-28-29-2012-in-phnom-penh-cambodia/oclc/856983616&referer=brief_results

  Финансијска криза и нови изазови у банкарству

  Научни скупМеђународни научни скуп „Економска теорија и пракса у савременим условима“
  ПубликацијаЗборник радова са Међународнoг научног скупа „Економска теорија и пракса у савременим условима“
  Година2011
  АуториБранка Топић-Павковић и Тајана Сердар
  Страна од96
  Страна до105
  Веб адресаhttp://www.ues.rs.ba/cir/ekonomski-fakultet-brcko/vijesti/medjunarodni-naucni-skup

  Efekti primjene čip kartica kao napredne tehnologije plaćanja u savremenom bankarstvu

  Financial Crisis and the Banking Sector in Bosnia and Herzegovina: Impact of the Crisis and New Challenges

  Научни скупEBES 2011 - Eurasia Business and Economics Society Conference
  ПубликацијаConference Proceedings from EBES 2011 - Eurasia Business and Economics Society Conference
  Година2011
  АуториБранка Топић-Павковић и Тајана Сердар
  Страна од72
  Страна до72

  Тhe Importance of Corruption Suppression for Aproaching Bosnia and Herzegovina to the European Union

  Научни скупREDETE 2011 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: Review of Current Policy Approaches
  ПубликацијаConference Proceedings from REDETE 2011 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: Review of Current Policy Approaches
  Година2011
  АуториТајана Сердар и Бранка Топић-Павковић
  Страна од104
  Страна до112

Књиге

  Монетарне политике и изазови глобалних криза

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Економски факултет
  ISBN978-99976-57-19-0
  Година2023
  АуториБранка Топић-Павковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна149

  Монетарне интеграције - монетарни и фискални оквир

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Економски факултет
  ISBN978-99938-46-85-7
  Година2019
  АуториБранка Топић-Павковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна144

Пројекти

Иновативни извори финансирања малих и средњих предузећа у циљу постизања одрживог развоја

Пројекат „Природно и културно насеље – идентитетски кодови прошлости, садашњости и будућности“ има циљ истраживања природног и културног наслеђа Републике Српске, фокусирајући се на будућност идентитета, историје и кодова. Пројекат се појавио из познатих потреба за дубљим разумевањем везе између природног и културног наслеђа у контексту обликовања идентитета заједница...

Број пројекта1254007
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Јелена Пољашевић
Пројектни тимНикола Видовић
Игор Мишић, ма
проф. др Бранка Топић-Павковић
проф. др Игор Тодоровић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.02.2024.
Завршетак пројекта01.12.2024.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Унапређење вјештина истраживача за одрживо предузетништво на основу управљања иновацијским процесима

Јавне академске институције су препознате као актер способан да подстакне предузетничке екосистеме да трансформишу пословање сектора и ојачати опште благостање кроз одрживо предузетништво. Побољшање односа између академског и неакадемског сектора у земљама ширења ће се постићи примјеном пракси за стицање користи уз оправдање одрживости...

Број пројекта1254006
СтатусАктиван
Тип пројектаХоризонт Европа
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Саша Петковић
Пројектни тимБранка Станковић
доц. Љубиша Мићић, ма
Милица Марић
Вања Топић-Гајић
Наташа Петковић
проф. др Бранка Топић-Павковић
доц. др Мирјана Милијевић
др Јадранка Петровић
доц. Анђела Пепић
проф. др Драган Глигорић
проф. др Миленко Крајишник
мр Милица Богдановић
доц. др Матеа Златковић Радаковић
Биљана Ђукић
доц. др Зоран Боровић
Милан Дамјановић
ФинансијерЕвропска комисија
Почетак реализације01.07.2023.
Завршетак пројекта30.04.2027.
Вриједност пројекта825898.0 БАМ