Navigacija

Aleksandar Janjić
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 118
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 25. maj 2017.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
07O1MAT1 Matematika 1
07O1MAT2 Matematika 2
11O1MAT1 Matematika 1
11O1MAT2 Matematika 2
11O2MAT3 Matematika 3
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II
16-B30MA3 Matematika III